Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
Turai Tamás képviselőjelölt

Turai Tamás vagyok; 43 éve, születésem óta élek Törökbálinton. Villamosmérnöki, mérnök-tanári, fizikatanári és közoktatási vezetői diplomáim vannak. Egész életemben Törökbálinton laktam, tanultam, dolgoztam, csak az elmúlt két évben kerültem kicsit távolabb városunktól budapesti munkám révén, de most is Törökbálintin élek feleségemmel és két gyermekemmel.

A 2014-es helyhatósági választások kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy szükség lenne egy pártok felett álló, azoktól nem függő civil szerveződésre, amely az egyes érdekcsoportok helyett a törökbálinti emberek életét és érdekeit szolgálja. Ezt az összefogást akkor még nem lehetett megszervezi, de most minden adott, hogy egy igazán elkötelezett, lokálpatrióta, szakmailag felkészült és emberi szempontból feddhetetlen csapat vezesse városunkat.

Eddig az élet minden területén azt tapasztaltam, hogy csak akkor lehet eredményeket elérni, ha ez ember a saját kezébe veszi a dolgokat, feladatait teljes odaadással végzi, végig odafigyelve, az érintetteket bevonva munkába, és mindenről informálva őket. A Törökbálint Holnap Egyesületben éppen így képzeljük el az önkormányzati munkát.

A 8. választókerület jelöltjeként az embereket, az ő igényeiket szeretném képviselni a település vezetésében. Kerületünkben leginkább a közlekedés, a Bajcsy-Zsilinszky utca forgalma okoz problémát, amit körforgalmakkal, megfelelően biztosított átkelőkkel kell javítani. A téglagyár pusztuló épületét úgy kell hasznosítani, hogy az a törökbálintiak javát szolgálja. Meg kell akadályoznunk, hogy nagy számban válasszák a szomszédos települések lakói a törökbálinti óvodákat és iskolákat, ami amellett, hogy magas osztály- és csoportlétszámokat eredményez, jelentős többlet forgalmat hoz településünkre, és nagyobb étkeztetési költséget generál, amit saját forrásból kell finanszíroznunk.

Képviselőként Önökért, Önökkel tennék otthonunkért, Törökbálintért.

Olvassa el programom: Választókerületi program a 8. számú választókerülethez