Törökbálint Holnap Egyesület honlapja

Alapértékek

Ide kattintva letöltheti a programunkat PDF formátumban, így kinyomtathatja, kényelmesebben elolvashatja, odaadhatja ismerőseinek is!
Kérjük ossza meg velünk véleményét, további javaslatait az egyesulet@torokbalintholnap.hu e-mail címen!

A Törökbálint Holnap Egyesület a 2019. évi önkormányzati választásokra készülve – küldetésével és céljaival összhangban az alábbi négy alapértéket fogalmazta meg:

 1. A lakosság hiteles informálása.
 2. Emberi léptékű, zöld, biztonságos Törökbálint.
 3. Távlati célok megfogalmazása, koncepcionális gondolkodás.
 4. A közösség bevonásának erősítése, a részvételi demokrácia fejlesztése.

Célunk, hogy Törökbálinton a következő önkormányzati ciklusban ezek az alapértékek határozzák meg a képviselők és a városvezetés munkáját.

Önkormányzat, közélet

Minden tervezett változás és a valódi fejlődés alapjának tartjuk az önkormányzat és a törökbálintiak közötti kapcsolat megújítását. Szeretnénk, ha Törökbálint ezen a területen is megérkezne a huszonegyedik századba, és nem köszönne vissza soha többé a hetvenes, nyolcvanas évek világa a mindennapjainkban. Ehhez erősíteni kívánjuk a valós társadalmi részvételt, propaganda helyett valós tájékoztatást tartunk csak elfogadhatónak.

Ezek a célok az alábbi fő feladatokat jelentik számunkra:

 • Részvételi demokrácia erősítése:
  • Közösségi tervezés rendszerének bevezetése: a fejlesztések előkészítési fázisában kívánunk az érintettekkel együttműködni, és nem az elkészült tervek lakosságon történő áterőltetését nevezzük közösségi tervezésnek.
  • Online, hiteles, titkos szavazórendszer létrehozása.
  • Törökbálinti Civil Tanácsadó Testület létrehozása (véleményformálók, civil és egyházi vezetők, helyi szakemberek), stratégiai véleményalkotás.
  • Utcafórumok, körzetfórumok szervezése rendszeresen.
  • Folyamatos kapcsolat a képviselők és a lakosság között – nem csak a kampány során.
  • A közmeghallgatások élővé tétele.
  • A képviselők programjának összehangolása, a lakossági igények erőteljes képviselete.
  • Választókerületeknek anyagi keretek biztosítása, amelyet közösségi döntések alapján lehet felhasználni.
 • Az információkhoz, dokumentumokhoz jutás szabaddá tétele, egyszerűsítése.
 • Könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.
 • Az önkormányzati újság megújítása:
  • propaganda helyett tények, ötletek, kritikák és javaslatok;
  • legyen képviselői rovata, amelyben minden megválasztott önkormányzati képviselő megjelenhet;
  • legyen korlátozva a többségi hatalom megjelenése.
 • Az online hivatali jelenlét folyamatos biztosítása, valódi kapcsolat a lakossággal (a közösségi média felületein is).
 • Az önkormányzat honlapjának fejlesztése:
  • átlátható struktúra kialakítása, kereshetőség;
  • projektek folyamatának folyamatos elérhetősége;
  • ügykövetés, döntés végrehajtás folyamatos ellenőrzésének bevezetése;
  • kötelező online kifüggesztés (honlap, Facebook).

Költségvetés és adópolitika

Hitelállomány

2013-ban 1,7 milliárd forint hitele volt Törökbálintnak, amelyet az állam átvállalt, azaz a település hitelállománya 2014-ben nulla forint volt. Ezt követően 2018-ra ismét 1,4 milliárd forint lett a település hitelállománya. Ezért elsődleges és átfogó feladatunknak tekintjük a felelős gazdálkodás meghonosítását a városvezetésben, és a folyamatos bevételteremtés lehetőségeinek fejlesztését.

Forrásteremtés

Törökbálint fejlődésének sarokköve, hogy a település – nem a lakosságot terhelő – rendszeres bevételeit növelni tudjuk-e. Meg kívánjuk szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egy-egy terület eladásával vagy a terület átminősítésével  elérhető forrásoktól (azaz az alkalomszerű településfejlesztési hozzájárulásoktól) függjön a település helyzete. Ezzel rövid távon lehet eredményeket elérni, de hosszú távon az ilyen „fejlesztések” nem szolgálják az itt élők és a város érdekeit. A rendszeresen befolyó bevételek növelése érdekében gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozását fogjuk kezdeményezni. Az önkormányzatnak a látványberuházások helyett a megtérülő beruházásokat kell előnyben részesítenie, ezáltal nyílhat mód a helyi adóterhek csökkentésére is.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a település felkészült legyen arra, hogy a számunkra elérhető hazai vagy EU-s pályázatokon sikeresen induljunk.

Iparűzési adó

Célunk a környező településekhez viszonyítva versenyképes adórendszer megalkotása, amely elősegíti a meglévő vállalkozások megtartását és újabbak idecsábítását. A helyi munkavállalók helyzetének javítása érdekében fontosnak tartjuk egy olyan adókedvezmény kialakítását, amelyet a város területén működő munkáltatók a törökbálinti lakóhelyű munkavállalók alkalmazása esetén vehetnek igénybe. Emellett elengedhetetlennek tartjuk a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások célzott támogatását.

Építmény- és telekadó

Sokak számára rendszeresen nehézséget okoz az építmény- és a telekadó megfizetése, miközben a városnak az ebből származó bevétele a teljes bevétel töredéke. Ezért a 100 m2 alatti lakóházak esetén bevezetjük az építményadó mentességet, továbbá adómentességet adunk minden 65 év feletti törökbálinti ingatlantulajdonosnak, aki legalább 10 éve birtokol ingatlant Törökbálinton.

A település megfelelő képének és állapotának megőrzése érdekében megfontoljuk a nem művelt mezőgazdasági területek megadóztatásának lehetőségét.

Polgármesteri Hivatal

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Polgármesteri Hivatallal önállóan kell foglalkoznunk. Célunk, hogy a Hivatal belső működésének, feladatellátásának rendszerét is javítsuk. Az alábbiakban gyűjtöttük össze azokat a feladatokat, amelyek meghatározzák a hivatallal kapcsolatos teendőinket:

 • A Hivatal teljes működésének átvilágítása.
 • Felülvizsgáljuk a hivatali döntési rendszert, célunk a decentralizálás, azaz a napi szintű, operatív kérdésekben ne a polgármester, hanem az önkormányzatban dolgozó felelős szakemberek hozhassanak döntéseket.
 • A polgármesteri hatáskörök átruházása, a centralizálás haladéktalan megállítása.
 • Jól működő külső, belső információáramlás, elektronikus ügykezelés korszerűsítése.
 • Ügyfélbarát működés, közszolgálat.
 • Az önkormányzati határozatok végrehajtásának folyamatos, mindenki számára átlátható ellenőrzése.
 • Korrupció elleni fellépés: csúszópénzek, visszaosztások gyanújával terhelt ügyek kivizsgálása. Túlárazások visszaszorítása, költségvetés átláthatóságának biztosítása.
 • Pénzügyek:
  • Minden kifizetés felülvizsgálata.
  • Kontroller alkalmazása.
  • Teljesítményarányos jutalmazási rendszer bevezetése.
  • Szerződéses tanácsadók, szakértők szerződéseinek felülvizsgálata.
  • Közpénzből történő pártérdek-képviselet megszüntetése.
 • Megvizsgáljuk önkormányzati tulajdonú vállalkozások létrehozásának lehetőségét saját bevétel biztosítása érdekében.

Sport, kultúra, civil élet, egyházak

Mindennapi életünket és egészségünket alapvetően meghatározza, hogy milyen minőségben tudjuk eltölteni a szabadidőnket – legyen az sport, kultúra vagy bármilyen civil tevékenység. A törökbálintiak egészsége, jóléte megőrzése érdekében az önkormányzatnak is mindent meg kell tennie, hogy a szabadidőt minél többen helyben tudják tartalmasan eltölteni. Ezért az alábbi célokat fogalmaztuk meg:

 • Sport:
  • sportkoncepció kidolgozása, igazságosabb támogatás elosztás;
  • tömegsport támogatása, fejlesztése;
  • gyermeksport kiemelt támogatása.
 • Civil szervezetek:
  • projektalapú és működési támogatási rendszer bevezetése;
  • működésük szakmai támogatása;
  • közhasznúság vizsgálata a támogatás odaítélésekor;
  • pénzkeretek felosztási rendszerének közös kialakítása.
 • Kultúra:
  • MMMH tevékenységének elismerése, támogatása;
  • az iskolák és az MMMH együttműködésének fejlesztése (előadások, kiállítások, filmvetítések stb.);
  • karakteres éves programrendszerrel Törökbálint regionális kulturális, sport, szabadidős és turisztikai szerepének megerősítése.
 • Egyházak
  • Egyházi közösségek véleményének figyelembevétele a döntésekben.
  • Együttműködés kialakítása – különösen – a szociális és társadalmi területeken.

Infrastruktúra

Közlekedés

A település működését az emberek és a társadalom mellett leginkább az épített létesítmények és eszközök rendszere és állapota határozza meg. Ezek közül talán a legfontosabbak egyike a közlekedés. A közlekedési lehetőségek alapvetően meghatározzák mindennapi életünket, időbeosztásunkat és viszonyunkat a városhoz és egymáshoz. Ezért egyik elsődleges célunk, hogy közterületeinket úgy fejlesszük, hogy azok minden közlekedő számára biztonságosak és kényelmesek legyenek.

Törökbálint közlekedési rendszerének, úthálózatának fejlesztése során az alábbi főbb szempontokat kívánjuk érvényesíteni:

 • Átmenő forgalom jelentős csökkentése.
 • Településközpont tehermentesítése a gépjármű forgalom alól.
 • Körforgalmak létrehozása az átmenő útjaink fő csomópontjaiban.
 • Őrház utca fejlesztése belső tehermentesítő úttá.
 • Buszhálózat fejlesztése, egyszerűsítése, kisbuszos ráhordó járatok rendszerének bővítése.
 • A településen belüli P+R igények kezelése (iskola, óvoda, buszmegállók, vasútállomás.
 • Főbb forgalomvonzó pontok irányába gyalogos hálózat tudatos fejlesztése.
 • Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése (különösen az iskolák, illetve Budaörs irányába).
 • Gyalogos-kerékpáros tengely kialakítása a Szabadság tértől a vasútállomás és a törökbálinti tó irányában.
 • A vasút bekapcsolása a település életébe, közösségi közlekedésbe való integrálás (B+R, P+R, gyalogos kapcsolat, menetrend összehangolás).
 • A település összes lakóövezetének (Idamajor) bekötése a város vérkeringésébe szilárd burkolatú úton.
 • A belterületi üdülőövezetekben az utak folyamatos, tervszerű karbantartása, a gyűjtőutak önkormányzati fejlesztése.

Közművek

Törökbálint közműellátottsága jó, azonban két nagyon fontos területen jelentős beavatkozásokra van szükség.

A csapadékvíz-elvezetés rendezése, fejlesztése sürgős tennivaló az alábbi helyszíneken:

 • Munkácsy Mihály utcai csapadékvízelvezető alagút ütemezett megújítása,
 • Dózsa György utca – Szent István utca térsége és a Józsefhegy utca vízelvezetési problémáinak enyhítése,
 • Kerekdomb utca és a Határ utca által határolt terület problémáinak rendezése,
 • Rudák-telep csapadékvízelvezetésének befejezése,
 • Annahegy és Bunth-oldal csapadékvízelvezetésének ütemezett fejlesztése,
 • Jázmin utca, Akácos utca, Alsóerdősor utca.

A probléma megoldásának egy kiegészítő elemeként támogatni fogjuk a lakossági csapadékvíz visszatartás (ciszternák, hordók, tóka stb.) kialakítását, fejlesztését, mivel így az elvezető rendszer terhelése csökkenthető.

Az érintettek bevonásával megoldást kell találni a pistályi terület vízellátásának problémájára a Napliget lakóparktól függetlenül.

Egészségügy, szociális háló

Az egészségügy területe súlyos kihívásokkal küzd, amelyek enyhítésére kell törekednie az önkormányzatnak is. Célunk a szakorvosi rendelések fejlesztése, elérhetőségük javítása (megfelelő közlekedés és jól működő időpontfoglalási rendszer bevezetése), saját orvosi ügyeleti rendszer újraindítása. Javítani kívánjuk az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét.

A szolgáltatások és intézmények támogatása mellett szemléletformálással, szűrőprogramokkal szeretnénk segíteni a törökbálintiak közösségének egészségmegőrzését. E kezdeményezésben számítunk a háziorvosok együttműködésére.

Rendkívül fontosnak érezzük, hogy minden törökbálinti emberi méltóságát tiszteletben tartsuk, segítsük azokat, akik nehéz helyzetbe kerültek. Elengedhetetlennek tartjuk a hatékony szociális háló fenntartását, az ebben dolgozók elismerését, támogatását. Fontos feladatunknak érezzük, hogy közvetlenül is részt vegyünk a rászorulók elérésében és problémáik enyhítésében (pl. tűzifa program, bevásárló program stb.).

Indítani kívánunk egy „helyi szaki” programot, amely segíthet a legrászorultabbaknak, hogy a házukban vagy a házuk körül szükségessé váló sürgős javításokat szakemberek segítségével végezhessék el.

Oktatás

Az oktatás területét érintő számos probléma országos szintű, azok megoldásában nincs érdemi lehetősége egy önkormányzatnak, azonban helyben is lehet tenni a rendszer okozta nehézségek enyhítése érdekében. Tekintettel gyermekeinkre és mindannyiunk érdekeire a település lehetőségeihez mérten tenni kívánunk az oktatás javításáért.

Jelentős a hiány mind pedagógusokból, mind óvodai dolgozókból, ezért különböző támogatási formákat kívánunk bevezetni, pl.:

 • lakhatás támogatása a munkaerő megtartása, ide csábítása érdekében,
 • projekthez kötött támogatások biztosítása (célok, feladatok rögzítésével),
 • minőségi teljesítmény jutalmazása.

A jogszabályok adta kereteken belül mindent meg kívánunk tenni, hogy óvodáinkba, illetve általános iskoláinkba csak a valóban Törökbálinton élők gyermekei járhassanak, mivel jelenleg részben az önkormányzatunk finanszírozza számos más településről ide járó gyermek költségeit.

Támogatni kívánunk minden olyan kezdeményezést, amely növeli az oktatás színvonalát, illetve hozzájárulhat a Törökbálinton működő iskolák diákjainak fejlesztéséhez, pl.:

 • iskolakert kialakítása együttműködve a helyi gazdákkal, termelőkkel;
 • közösségi programok, feladatok szervezése, támogatása;
 • településen belüli iskolai, szemléletformáló versenyek (pl.: kik járnak többen kerékpárral, gyalog iskolába stb.) értékes nyereményekkel (osztálykirándulás stb.).

Óvodafelújítási programot kívánunk indítani, illetve indokoltnak tartjuk új bölcsőde megvalósítását.

Fenntartható és minőségi fejlődés

Településfejlesztés

Minden fejlesztési területen alapvető fontosságúnak tartjuk a koncepcionális gondolkodást, hosszútávú célok megfogalmazását, amelyek minden döntésünk során iránytűként szolgálnak. Ennek megfelelően a települést alapvetően meghatározó területek (pl. gazdaság, közlekedés, közművek, közintézmények, közterületek stb.) fejlesztésére a lakosság valós bevonásával hosszútávú – számon kérhető – programok kidolgozását tervezzük, elkerülendő az ad hoc döntések veszélyeit.

A túlzó, látvány- vagy presztízsberuházások helyett csak a valódi szükségleteket ésszerű és fenntartható módon kielégítő fejlesztéseket tartjuk elfogadhatónak. A fejlesztéseket megelőzően minden esetben szükségesnek látjuk a várható hatások vizsgálatát (közlekedés, környezet, biztonság, zaj, stb.)

Célunk az élhető, csendes, kertvárosias Törökbálint megőrzése.

Területfejlesztés

Az élhető, kertvárosias Törökbálint megőrzése érdekében új beépíthető területet nem jelölünk ki, nem támogatjuk új területek lakóterületté történő átminősítését (kivéve néhány kisebb, problémás, megoldandó területen), továbbá nem támogatjuk a beépíthetőségi arány növelését.

A településünkön található számos olyan beépítésre szánt, kihasználatlan terület, amelyek esetében mérlegelni kívánjuk a visszaminősítés lehetőségét.

A településen számos helyszínen szükséges érdemi fejlesztések megvalósítása, azonban ezek közül is kiemelkedik több, amelyet a következő öt évben rendezni kívánunk:

 • iskolák környezetének biztonságossá tétele, humanizálása,
 • Szérűskert élettel teli, de továbbra is csendes közterületté fejlesztése,
 • Munkácsy Mihály utca és környezete, illetve a Főtér projekt újragondolása,
 • Kálvária-park újragondolása,
 • szolgáltató sor környezetének és a Géza fejedelem útjának rendezése, fejlesztése,
 • Téglagyár funkcióátalakítás támogatása.

További fejlesztési céljaink, amelyek több helyszínt érintenek:

 • zsúfolt, leromlott lakóterületek fejlesztése, rehabilitálása,
 • fiataloknak (köz)területek kialakítása, ahol szívesen látják őket, ami nekik szól, az M0-híd alatt underground sport park kialakítása,
 • közösségi terek rendszerének kialakítása, fejlesztése (futás, beszélgetés, játszótér, kutyafuttató, pihenő, közösségi kemence stb.),
 • nyilvános illemhely létesítése néhány helyszínen,
 • játszóterek folyamatos karbantartása, fejlesztése,
 • sportpályák (foci-, kosár- és strandröplabda pálya), felnőtt játszótér, street workout pálya és erdei futó és tornapályák igények szerinti fejlesztése.

A jelenleg előkészítés alatt álló, Géza fejedelem útja mellé tervezett tó kialakítását támogatjuk, amennyiben a szakemberek a patak vízhozamát elegendőnek tartják a tó fenntartásához.

Környezetünk

Törökbálintot három autópálya fogja közre, amelynek kétségtelenül jelentős előnyeit is élvezhetjük, de hátrányaival is súlyuknak megfelelően kívánunk a jövőben foglalkozni. Ezért mind a légszennyezettség, mint a zajterhelés rendszeres vizsgálata alapján kívánunk a közlekedésért felelős szakpolitikai vezetők számára javaslatokat megfogalmazni a településen élők egészségének és nyugalmának megőrzése érdekében. A kiemelt zajterhelésnek kitett területek esetében vállaljuk, hogy minden felelős irányában határozottan fogjuk képviselni az érintettek érdekeit a hatékony zajvédelem kialakítása érdekében.

Mindannyian érzékelhetjük, hogy a környezetünk jelentős változásokon megy keresztül. Ezeket a változásokat nem tudjuk megszűntetni, de negatív hatásaikat helyben is csökkenhetjük, illetve segíthetjük a hozzájuk való alkalmazkodást. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy minden döntésünk, tettünk során tekintettel legyünk a környezetvédelem szempontjaira, amelyek valójában önmagunk és különösen gyermekeink érdekeinek védelmét jelentik. Ezért az alábbi szempontokat kiemelten kívánjuk érvényesíteni a jövőben:

 • beépítések csak fásított zöldfelületek érdemi fejlesztésével együtt valósulhatnak meg a hőszigetek ellensúlyozása érdekében;
 • a közterületi fák állapotának felmérése, további faültetések, szakszerű karbantartás bevezetése (vegetációs időszaknak megfelelő gallyazás stb.),
 • a nem lakó funkciójú területeken fásítás elősegítése (út menti fasorok, ipari és kereskedelmi területek stb.);
 • a törökbálinti erdő- és fásított területek növelése (pl.: egykori Levendulás erdősítése), és azok rekreációs használatának fejlesztése;
 • hosszútávú program kidolgozása a légvezetékek földkábelre történő ütemezett cseréjére a település belső részein;
 • települési klímastratégia kidolgozása.

Mára különös fontossággal bírnak a vízfelületek, amelyek rendkívüli figyelmet érdemelnek. Ennek megfelelően törekedünk a vizes élőhelyek megőrzésére, fejlesztésére (pl. a Hosszúréti patak felső szakaszának védetté nyilvánítása, nyílt vízfelszínek megőrzése). Továbbá nagyon fontosnak tartjuk az emberek és a vízfelület kapcsolatát, ezért törekedni fogunk a Törökbálinti-tó helyzetének rendezésére és közcélú használatának biztosítására.

Környezetünket és az egészségünket egyre inkább terhelő probléma a hulladékok kérdése, ezért célunk, hogy minden – települési szinten alkalmazható – eszközzel csökkentsünk a keletkező hulladékok mennyiségét és növeljük a feldolgozásuk arányát:

 • fontosnak tartjuk a szelektív hulladékgyűjtés további fejlesztését a szolgáltatóval együttműködve (gyakoribb elszállítás, hulladékudvar stb.);
 • kiemelt célunk a hulladékégetés visszaszorítása: érdemi beavatkozás, szankciók rendszerének kidolgozása és alkalmazása szociális segítségnyújtással együtt;
 • meg kívánjuk szűntetni az illegális hulladéklerakást Törökbálinton, ehhez minden lehetséges eszközt be kívánunk vetni (kamerák, mezőőrök, lezárások, bejelentő csatornák stb.);
 • igények szerinti, európai színvonalú hulladékudvart és komposztálótelepet kívánunk létrehozni és üzemeltetni, amely a környezet védelme mellett a település számára bevételt is termelhet.

Továbbá fejleszteni kívánunk a tájékoztatáson és szemléletformáláson, illetve támogatni kívánjuk az óvodai, iskolai környezeti nevelést, mivel ezek elengedhetetlenek a környezetünk megfelelő állapotban történő megőrzéséhez.

Közszolgáltatások

Egy településen számos olyan szolgáltatás érhető el, amelyekért az önkormányzat felel vagy amelyekre az önkormányzatnak jelentős hatása lehet. Ezeket az itt élők érdekeinek minél teljesebb kiszolgálása és a források hatékony felhasználásának szellemében kívánjuk biztosítani.

Egyik kiemelt és különösen fontos szolgáltatás a közétkeztetés: mind a minőség, mind a költségek, mind munkahelyteremtés szempontjából meg fogjuk vizsgálni egy önkormányzati konyha létrehozásának és tartós üzemeltetésének lehetőségét. A közétkeztetéshez szükséges alapanyagok beszerzésekor törekedni kívánunk a helyi termelők és cégek előnyben részesítésére, és bevezetünk egy hatékony és valódi minőségbiztosítást, hogy minden érintett egészségesebb és finomabb ételekhez juthasson.

Az őstermelői piacot erősíteni kívánjuk. Nyitvatartását meg kívánjuk hosszabbítani, hogy a munkából hazaérkezők számára is elérhető legyen, illetve segíteni fogjuk a helyi gazdálkodók piacra jutását.

Gyakran felmerülő probléma a törökbálinti fiatalok elvándorlása és az ezzel összefüggő lakhatási kérdés. Nem tekintjük megoldásnak elérhetetlen árú új lakások építésének erőltetését, ehelyett a meglévő lakásállomány fejlesztésével önkormányzati bérlakás programot kívánunk indítani.

Városüzemeltetés

Megfontolt ütemezéssel, de elengedhetetlen a városüzemeltetés és a városgazdálkodás rendszerének korszerűsítése: jelenleg a kevés – rosszul fizetett – fizikai dolgozóval rendkívül sok munkát végeztetnek, amelyért mindannyian hálásak vagyunk, de ez így fenntarthatatlan. A következő években az alacsony keresetű fizikai és technikai munkatársak bérének rendezésével és létszámuk növelésével saját karbantartó és üzemeltetési kapacitás kialakítását tartjuk szükségesnek. Ezzel a településen, az intézményekben felmerülő kisebb javítási, fejlesztési munkák elvégezhetők lesznek piaci szereplők nehézkes, esetenként túlárazott bevonása nélkül is.

A település hatékony működése érdekében a közterület-felügyelet fejlesztését tervezzük, bevezetjük a területfelelős munkatársak rendszerét (azaz, minden településrésznek lesz egy szakmai felelőse, aki jelzi a hiányosságokat, problémákat, és nyomon követi azok megvalósulását). Megvizsgáljuk a folyamatosan működő (7/24) közterület-felügyelet működtetésének lehetőségét.

Térségi kapcsolatok

Törökbálint az otthonunk, így a legfontosabb település az életünkben, de fejlesztése, működtetése csak a környező területekkel összehangoltan, a szomszédos településekkel együttműködésben lehet hatékony. Ezért Biatorbággyal, Budaörssel, Diósddal és Érddel olyan szoros együttműködési rendszert kívánunk kialakítani, amely lehetővé teszi a közös koncepciókra alapozott, összehangolt fejlesztéseket, kistérségi programok kidolgozását, illetve közös pályázatok kidolgozását.

 

 

                                                                                                                       Szőke Péter
                                                                                                                 polgármesterjelölt
                                                                                              A Törökbálint Holnap Egyesület elnöke