Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
2020 dec 23

Szólna értünk, csak hát a párt…

A polgármester úr legutóbbi posztjára a következőket jegyeznénk meg.

Parragh László azonnal fejezze be! Semmi iparűzési adó-elvonás, FELEJTSE EL! – hirdette néhány napja Elek Sándor, még oroszlános bátorsággal. Persze a tilalomfaként felemelt mutatóujjról és a nagy harciasságról már ekkor tudni lehetett, hogy mindez alapjában véve egy gyenge színjáték. Pontosan észlelhető volt ugyanis, hogy az országos iparkamara elnöke valójában kinek a szövegét mondja fel. Olyasvalakiét, akivel élő fideszes, de talán még holt se mer ujjat húzni.TOVÁBB OLVASÁS

2020 dec 19

Egy nehéz év végén…

2020-ra sokáig fogunk emlékezni. „Ekkor tört ki ez a Covid-őrület” – mondjuk majd évek múlva. Eszünkbe jut a bizonytalanság: kiderült, hogy jelenkori világunkat is képesek alattomos kis vírusok sarokba szorítani. De az is látszott, hogy az ember szellemileg és anyagilag mennyire erőssé vált, hiszen korábbi járványokhoz képest elképzelhetetlenül gyorsan elkészült az oltóanyag, és több hónapos lezárásokat is képesek voltunk átvészelni. 

A bezárkózás, a gyász, a félelem és a munkahelyek megszűnése sötét árnyalatot ad 2020-nak.

Szőke Péter

Ám szerencsére előrelépést is hozott ez az év. A gyakorlatban megmutatkoztak az informatikai online kapcsolattartás lehetőségei, amelyekkel rengeteg feleslegesen környezetterhelő és időpocsékoló utazást válthatunk ki. Az egészégügyi válság megélése pedig ráirányította figyelmet arra, hogy az egészségügyi dolgozók megbecsülése – akiknek nem lehetünk eléggé hálásak – és az egészségügyi intézményrendszer előrelátó fejlesztése ugyancsak feltétele a biztonságos holnapnak.

A 2020-as év Törökbálinton felemásan alakult.

A márciusban elfogadott költségvetésben tudtunk biztosítani forrást jelentősebb és fontosabb fejlesztésekre is, mint például új bölcsőde, új piac építésére, óvodai felújításokra, de sajnos a költségek téves tervezése és az évközi bizonytalanságok miatti takarékosság következtében ezekre a beruházásokra nem került sor. Mindezek miatt a költségvetésben az év végére jelentős maradvány keletkezett, de sajnos a stabilitás így sem garantált.

A kormányzat az országos iparkamara elnökének neve alatt („Parragh ötletei”) teszteli a helyi iparűzési adó (HIPA) elvonására vonatkozó elképzeléseket.

A gépjárműadó elszippantása után más, az önkormányzatok gazdálkodását érintő döntéseket is keresztülvisz, így a helyi adók emelésének tilalmát már elfogadta az Országgyűlés. A HIPA elvesztése esetén Törökbálint az éves bevételei minimum harmadának mondhatna búcsút, és a működőképesség megtartásához is állami gyámkodásra lenne szükség. Reméljük, hogy ilyesmire nem kerül sor, tíz éven belül a Telenor-adó elvétele után immáron másodszor.

Mindenesetre az anyagi alapok ilyen mértékű elvonása az önkormányzatiság végét jelenti!

A legfontosabb témák közül a közlekedésfejlesztési koncepció készíttetését sikerült megvédenünk, annak elkészítése legalább elindult.

Kezdeményezésünkre a város önkormányzata tagja lett a Szabad Városok Szövetségének, amely közvetlenül az Európai Unióból érkező forrásbővítést jelenthet városunknak, a jelenlegi számítások szerint mintegy 1,7 milliárd forintot.

Igyekeztünk rászorítani a helyi Fideszt a demokratikus politikai kultúra alapelemeinek elfogadására.

Ez eleinte sok problémát okozott, mert hozzá voltak szokva, hogy a városunkban is a megszokott „egypártrendszer” keretei között intéződnek a dolgok (ezért még a szocialista is fideszes), vagyis önmagukon kívül senkire sincsenek tekintettel. Leszereltük a túlzó hatalmi igényeiket is. Az év végére a mandátumarányos bizottsági struktúrát is elfogadták. Emellett, a veszélyhelyzet idejére sikerült kialakítani egy olyan egyeztetési mechanizmust is az online informális testületi üléssel, ami már demokratikusabb, mint az országosan jellemző. Év végére ide sikerült az év eleji „hidegháborúból” eljutni, ami véleményünk szerint mindkét fél részéről nagy eredmény.

A javuló együttműködés persze nem jelenti azt, hogy lemondanánk a problémás ügyek feltárásáról.

A felénk forduló egyre nagyobb érdeklődésnek és várakozásnak az is része, hogy az innovatív kezdeményezések, a dinamizálás mellett tegyük átláthatóvá a helyi ügyeket, aminek mi meg kívánunk felelni. 

Tudjuk, hogy 2021. sem lesz könnyű év. Ám remélhetőleg az egészségügyi válsághelyzet megszűnik, a gazdasági problémákat képesek leszünk kezelni, az élet visszatér a normális kerékvágásba és egyre nyugodtabban nézhetünk a jövőbe. Ebben bízva:

Minden kedves Törökbálintinak áldott, békés karácsonyt és boldog újévet kívánok!

                                    Szőke Péter 
                   Törökbálint Holnap Egyesület elnöke

TOVÁBB OLVASÁS

2020 dec 19

A Holnap sikerei, egy éve az önkormányzatban

Ez az év közelről sem volt átlagos. Mind a járvány, mind a törökbálinti-testületben kialakult helyzet nehezítette a munkánkat. Ennek ellenére hatékonyan dolgoztunk. A Törökbálint Holnap Egyesület képviselői 23 előterjesztést, 7 interpellációt, 5 kérdést nyújtottak be a megválasztásuk óta. Ezen kívül rengeteg módosítást sikerült végrehajtani meglévő rendeleteken.TOVÁBB OLVASÁS

2020 dec 17

Jön a HOLNAP decemberi száma!

Kedves Törökbálintiak!

E hét végén, a jövő hét elején postaládájukba kézbesítjük egyesületünk tájékoztató kiadványának, a HOLNAP-nak ez év decemberi, összességében már a 16. számát.
Ebben olvashatják a Turai Tamás önkormányzati képviselővel készült interjú szerkesztett (terjedelmi okokból lerövidített) változatát, melyet az alábbiakban teljes egészében közlünk.
Reméljük, hogy a HOLNAP ezúttal is a helyi közélet eseményeit közelebb hozó, informatív, érdekes és vitákat kiváltó olvasmány lesz.
Keressék a postaládájukban!

Holnapress

TOVÁBB OLVASÁS

2020 nov 18

A holnap SzMSz-e, remélhetőleg…

Az önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzata (SzMSz) nem egy izgalmas olvasmány. Ám mivel ez az önkormányzat alkotmánya és házszabálya „two in one”, a böngészése közben, ébren maradásunkat egy kávéval garantálva, fontos tartalmakra bukkanunk. Ezért is tesszük közzé a Törökbálint Holnap Egyesület (TH) fő módosítási célkitűzéseit, melyek a következők: a közösségi ellenőrzés erősítése, így az előző ciklusban átruházott polgármesteri hatáskörök visszanyesése; a nyilvánosság tájékoztatása és a tájékozódás elősegítése; a költségvetés képviselő-testületi ellenőrzése és a képviselői kezdeményezések szakmai támogatása. TOVÁBB OLVASÁS

2020 okt 25

Szabad város, szabaduló város

Szabad város, szabaduló város

Az állhatatosságunknak volt értelme! Egy év elteltével Törökbálint képviselő-testülete az október 22-i ülésén az önkormányzati választások eredményét tükröző döntéseket hozott. Szimbolikus, hogy egy napon fogadtuk el a mandátumarányos bizottsági struktúrát, illetve fejeztük ki csatlakozási szándékunkat a Szabad Városok Szövetségéhez. A választói akarat figyelembevétele a demokrácia elsődleges követelménye! Reméljük, hogy Törökbálint a hatalom kisajátításának görcséből szabaduló város lesz. De a szabadságunk fő támasza továbbra is a helyi közösség, amely magas színvonalon szolgáltató, a környezeti terhelést kezelni képes, élhető és átláthatóan működő várost akar.   

Az önkormányzati választások óta eltel egy év a helyi Fidesz részéről a választói akarat blokkolásának éve volt. A 12 fős képviselő-testületbe csak 5-en kerültek be, mégis úgy gondolták, hogy ugyanazoknak kell vezetniük a települést, akik ezt korábban tették. A fideszes polgármester mellé két pártbéli alpolgármestert akartak, a legfontosabb bizottság élére a velük együttműködő szocialistát. A Törökbálint Holnap 6 képviselője ezt nem fogadta el, emiatt voltunk „szemkilövetők”, „hataloméhesek”, „Törökbálint ellenzéke”, nyakunkba varrták a pártbrosúra összes kliséjét. Polgármesterünk rendes szokásává vált, hogy a testületi ülések után megjelenő, panaszos Facebook-posztjában úgy állítson be bennünket, mint akikkel lehetetlen az együttműködés.
TOVÁBB OLVASÁS

2020 okt 03

A befektető rájött, hogy már velünk kell tárgyalni

Interjú Turai István volt polgármesterrel

Turai István 1990-től 2014-ig – szűk másfél év kihagyással – folyamatosan tagja volt a törökbálinti képviselő-testületnek, 1998-2006. és 2008-2014. között a település polgármestere. A mérnök-informatikus végzettségű szakember a katolikus egyházi közösségen keresztül kapcsolódott be a helyi rendszerváltás folyamatába, részt vett a KDNP helyi szervezetének megalapításában, képviselte a pártot a különböző helyi politikai fórumokon. Jelenleg kétségkívül ő Törökbálint legtapasztaltabb és a bálinti ügyekről legtöbb ismerettel rendelkező helyi politikusa.* TOVÁBB OLVASÁS

2020 okt 02

Ha érzik a tétet, az emberek rögtön elkezdenek érdeklődni

Interjú Andor Mihály szociológussal, volt önkormányzati képviselővel (1990-94)

Más interjúalanyokkal könnyebb helyzetben voltam, mert átnéztem a Községi Újság 1990-es évfolyamának számait és szembesítettem őket az általuk többé-kevésbé elfelejtett eseményekkel. Andor Mihály viszont Rendszerváltás Dimbesdombon címmel írt egy szociográfiát ezekről az eseményekről, így sok kérdésre eleve megadta a választ. TOVÁBB OLVASÁS

2020 szept 27

Rendszerváltás Dimbesdombon

Szeptember 30-án lesz a harmincadik évfordulója az első szabad önkormányzati választásnak. Andor Mihály 1991-ben megjelent szociográfiája ennek törökbálinti előzményeit és történéseit dolgozta fel az adott település vonatkozásában országosan alighanem egyedülálló részletességgel és minőségben. Mivel e munka gyakorlatilag része a helyi rendszerváltás folyamatának, és azért is, mert ma is érdekes és hasznos olvasmány úgy döntöttünk, hogy a szerző engedélyével – amelyet ezúton is köszönünk – szabadon hozzáférhetővé tesszük.

Az évforduló alkalmat ad a település életében, fejlődésében valóban mérföldkőnek tekinthető esemény felidézésére, így a helyi rendszerváltással összefüggésben az elkövetkező napokban több interjút is közlünk.

Ide kattintva olvasható:

Rendszerváltás Dimbesdombon

Sziráki András

* A képen látható:

Állnak:  Andor Mihály, Gyarmati Mihály, Varga Sándor, Kemény Gyula, Bálint János, Heiszer Henrik, Turai István.

Ülnek: Ficsór Bálint, Holczer Ferenc, Somogyvári Gyula, Elek Sándor, Troll Gyula, Bóza Ferenc. Hiányzik: Asztalos Zoltán