Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
2020 júl 01

Minden hólyagnak egy sorsa van: a végén kipukkad!

Sajnálattal látjuk, hogy a város polgármestere új hobbit talált magának. Mostanában a bizottsági vagy a képviselő-testületi ülés után hazamegy és ír egy megrendítő Facebook-posztot arról, hogy ezeken a megbeszéléseken milyen megpróbáltatások érték. A minden konkrétumot nélkülöző panaszáradatból kiderül, hogy mélyen meg van bántva. Szemünkre veti az állítólagos „kioktatást, intelmeket, alaptalan vádaskodást, rendreutasítást”, miközben az írása főként ezekből áll.TOVÁBB OLVASÁS

2020 jún 13

Összetartozás és nagyvonalúság

A városi Trianon-megemlékezés jól mutatta a nemzeti összetartozás gyakorlatát, vagyis, hogy valójában azok összetartozásáról van szó, akiknek egy a tábor, egy a zászló. Mi, a Törökbálint Holnap Egyesület részéről hiába kezdeményeztünk nemzeti értékközösséget kifejező közös rendezvényt, illetve koszorúztunk az országgyűlési képviselő ráérése szerint elcsúsztatott városi megemlékezésen, a végén még a hivatalos fotókra se kerültünk fel. Viszont hiába néztek minket levegőnek, továbbra sem fogunk elpárologni.TOVÁBB OLVASÁS

2020 márc 23

Új együttműködés kezdődött!

Beszélgetés Szőke Péterrel a koronavírus elleni küzdelem törökbálinti helyzetéről és a politikai csoportok hirtelen egymásra találásáról

A rendkívüli helyzetben mi, törökbálinti lakosok miben tudunk segíteni egymásnak?

Az önkéntesek részvételét igénylő munkák egyik részét a Segítő Kéz Szolgálat végzi. Ők főként az idősek, a szociálisan rászorulók és a gyermeküket egyedül nevelők részére végeznek beszerzéseket, élelmiszert, gyógyszert vásárolnak, eljárnak a postán. Egyébként ők az önkénteseket is „előszűrik”, mert egyrészt az egészségügyi kockázatot minimálisan kell tartani, másrészt a vállalt tevékenységek között vannak bizalmi jellegű szolgáltatások is. Ez tehát az egyik feladatcsoport.  A másik az iskolai közétkeztetés fenntartása, amelynek felelőse a Városgondnokság. Tudomásom szerint 137-en igényelték az otthoni ellátást, ami azt jelenti, hogy a beszállító cég által becsomagolt ebédet kiviszik nekik. Ezt a Városgondnokság, a Városőrség és az önkéntesek közösen csinálják. Már több tucat önkéntes jelentkezett, de erről pontosabb információt a Hivataltól lehet kapni. Önkéntes munkára az onkentes@torokbalint.hu e-mailcímen lehet jelentkezni. Emellett megkezdődött egy rendkívüli szociális segély feltételrendszerének kidolgozása, amelyre a szociális iroda vezetője kapott megbízást, forrásként a polgármester úr 30 millió forintot különített el. Erre azok válnak jogosulttá, akiknek a létfenntartását az egészségügyi válsághelyzet azonnali beavatkozást igénylő módon érinti.  Vannak egyéb kezdeményezések is, mindenki úgy segít, ahogy tud. Így például Ollero Marco képviselőtársam azon dolgozik, hogy a megnövekedett igények közepette az önkormányzat mihamarabb elegendő mennyiségű egészségügyi maszkot tudjon beszerezni. Képviselőtársaim pedig szintén segítenek, ahol csak tudnak, gyógyszert váltanak ki, csekket fizetnek be.TOVÁBB OLVASÁS

2020 márc 01

Mi állhat a mögött, hogy a polgármester az érdemi együttműködés helyett az acsarkodást választotta?

Tisztelt Törökbálinti Lakosok!

Egy törökbálinti lakótársunk hívott fel ma bennünket a következő kérdéssel:

“Uraim, mi szükség van arra, hogy egy polgármester ilyenekkel foglalkozzon? Nincs fontosabb dolga?”

Mi is értetlenül állunk Elek Sándor újabb szórólapos akciója előtt. Ha esetleg megtalálta már a postaládájában, érti miről beszélünk…

A Törökbálint Holnap Egyesület nevében mi kérünk elnézést azért, amilyen bizonyítványt Elek Sándor „lehallgatási szórólapja” a helyi vezetési munkáról kiállít. Nem gondoltuk volna, amikor belevágtunk a képviseleti munkába, hogy ilyen felesleges dolgok viszik majd az energiánkat…

Sok óra tisztességes munkánk van abban, hogy az Önök által felvetett javaslatok alapján – gyakorlatilag minden hivatali támogatás nélkül – indítványokat fogalmazzunk meg, előterjesztéseket tegyünk, megvívjuk a nézeteink képviseletével járó harcokat. Szeretnénk a helyi képviseleti munkának tisztességes arcot adni!

Éppen ezért nagyon sajnáljuk, hogy a város polgármestere az érdemi együttműködés helyett az acsarkodást választotta. A költségvetés feletti szinte korlátlan uralmának elvesztése, a “kifizetőhelyek” bezárása és a politikai kitartottak fokozódó nyomása miatt láthatóan kissé össze is zavarodott. Hirtelenjében nem tudja eldönteni, hogy a lehallgató, vagy lehallgatott szerepkörben van! Állításaira kénytelenek vagyunk nagyon röviden reagálni.TOVÁBB OLVASÁS

2020 jan 24

Az “okos enged” volt a megfelelő válasz

A harmadik testületi ülés legfőbb eredménye az volt, hogy megalakult az átmeneti Pénzügyi és Jogi Bizottság, amelynek felállítása törvényi kötelezettség és a költségvetés elfogadásához is szükséges. Ennek érdekében a Törökbálint Holnap Egyesület képviselői nem vitáztak tovább a fideszes hatalomvággyal.

A törökbálintiakat nem az érdekli, hogy a pénzügyi bizottságnak ki lesz elnöke és milyen lesz az összetétele, hanem a város megfelelő működése! – vélték a Törökbálint Holnap Egyesület képviselői, amikor elfogadták, hogy az átmeneti Pénzügyi és Jogi Bizottság (PJB) fideszes vezetéssel jöjjön létre. Ez ugyan szakítást jelent a hagyományokkal, ugyanis a PJB-t a pénzügyi ellenőrző funkciója miatt négy ciklus óta nem a polgármesterrel azonos párthoz tartozó képviselő irányította. Ám mivel a 6:6-os testületi felállás miatt a fideszesek minden hatalmi pozícióhoz mereven ragaszkodnak, ez lehetett az egyetlen felelősségteljes döntés.
Elek Sándor bizottsági elnöknek előbb ex-szocialista szövetségesét javasolta, ami az utóbbi napok történései, Szentmiklósi-Tóth Tamásnak az MSZP-ből történt kizárása után leginkább provokációnak tűnt. A javaslat elutasítását követően a holnaposok a fideszes Somogyi Bálintot elfogadták, tekintettel arra, hogy a törökbálinti önkormányzat történetében még nem volt példa arra, hogy ilyen mértékben késsen a költségvetés elfogadása. A PJB felállításával viszont elhárult minden akadálya annak, hogy Elek Sándor, illetve a hivatal bepótolja elmaradását, és a szokásos időpont helyett a közeljövőben a képviselők elé terjessze végre a költségvetés első olvasatát.TOVÁBB OLVASÁS

2019 dec 17

Feltételekkel visszalépünk az alpolgármesterségtől, a bizottsági munka erősebb kontrollját kérjük!

A Törökbálint Holnap Egyesület a Fidesz szempontjait a vállalható szintig figyelembe vevő javaslatot küldött Elek Sándornak a tisztségek elosztásáról és a bizottságok felállításáról

December 17-én reggel Szőke Péter önkormányzati képviselő, a Törökbálint Holnap Egyesület elnöke e-mailben tájékoztatta Elek Sándor polgármestert arról a javaslatról, amellyel az egyesület kimozdítaná a holtpontról az alpolgármester(ek) személyével és a képviselő-testületi bizottságok felállításával kapcsolatos vitát.  

A javaslat azt tartalmazza, hogy a 12 fős képviselő-testületbe 6 képviselőt adó Holnap visszalép az alpolgármesteri pozíció iránti igényétől, amennyiben Elek Sándor egyetlen főállású alpolgármester, konkrétan Géczy Krisztián jelölését terjeszti elő, és egyidejűleg döntés születik arról is, hogy négy önkormányzati bizottság kerüljön felállításra, előre egyeztetett elnökök vezetésével.

A javaslat szerint a bizottságok, illetve ezek elnökei a következők lennének:

  • Humánpolitikai Bizottság – Turai Tamás
  • Jogi és Ügyrendi Bizottság – Szentmiklósi-Tóth Tamás
  • Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – Szőke Péter
  • Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – Bruder Márton

A Holnap ajánlata figyelembe veszi, hogy a Fidesz „bizalmi” elven a város hivatali vezetését mindenképpen egy kézben akarja tartani. Ebben az sem teremtene új helyzetet, ha – a korábbi javaslatok egyikének megfelelően – két fideszes mellett egy holnapos alpolgármester is megválasztásra kerülne, utóbbi ugyanis megfelelő feladatkör híján városházi üldögélésre lenne kárhoztatva.

TOVÁBB OLVASÁS

2019 dec 04

Nem a hűtő szűk, hanem a horizont

Az elefántok, zsiráfok, sőt a fruttifogyasztó helyi értelmiségiek is azt mondják, hogy Törökbálint nem létezhet két fideszes alpolgármester nélkül – pedig dehogynem!

Néhány napja egy több szempontból különös fejtegetést tett közzé a Szövetség Törökbálintért elnevezésű szervezet „Kinyitod a hűtőt, kiveszed az elefántot, majd berakod a zsiráfokat . . . avagy miért nincs 11 alpolgármesterünk?” címmel. Hogy ez a Szövetség pontosan kiket jelent, nem tudom. Az írás tartalma alapján viszont tetszetős, hogy már az elnevezésük is szűkszavú, takarékos. A cikkből kivilágló tényleges célkitűzés, a Szövetség a Törökbálinti Pozícióink Megtartásáért terjengősségét ugyanis képesek voltak két szóban összefoglalni, ami szimpatikus időspórolás. Sajnos, később ehhez a tömörséghez már nem tartották magukat, holott talán jobb lett volna, ha elemzésüknek csak a végkövetkeztetését közlik: „Az alpolgármesteri poszt pedig nem frutti, amit osztogatni kellene. Az kapja meg, aki minden feltételnek megfelel és képes dolgozni a közért.”

TOVÁBB OLVASÁS

2019 nov 27

Színház vagy együttműködés?

Nincs szükség két fideszes, így összesen három alpolgármesterre, az ellenőrzési feladatokat ellátó pénzügyi bizottságot pedig ne a Fidesz frakcióba beépült MSZP-s vezesse!  

Milyen gesztusokat kellene még tennem?” – kérdezi Elek Sándor. Semmilyeneket! Korrekt javaslatra lenne  szükség. Ehelyett a „színház” folytatódik.

A hétfőn megtartott informális testületi ülés – ami tulajdonképpen egy nem nyilvános megbeszélés – után sajnálattal láttuk, hogy a polgármester úr éppen azt a kettős beszédet folytatja, aminek az abbahagyására kértük. Szerettük volna, ha befejezi, hogy a testületi ülésen vagy előttünk a közös felelősségre apelláló városvezetőt alakítja, majd a tárgyalás végeztével szalad Facebook posztot írni, ami arról szól, hogy például én hatalommániás vagyok, vagy a Törökbálint Holnap Egyesület egy önmagával egyetérteni képtelen, telhetetlen társaság. Ehhez elmondja a tényeknek azt a részét, amelyekről úgy gondolja, hogy a rágalmait alátámasztja. Aztán úgy tesz, mint a gyerek, aki ha a kezével eltakarja a szemét, azt hiszi, hogy nem látják.

TOVÁBB OLVASÁS

2019 nov 24

Gurul a tekegolyó…

A közlekedés volt a slágertéma, de körvonalazódott egy új mega-sportfejlesztés terve is a szerdai közmeghallgatáson.

Az utolsó pillanatban – többek között a Törökbálint Holnap Egyesület egyik képviselőjének kezdeményezésére – a házasságkötőbe meghirdetett közmeghallgatás helyszíne a színházterem lett. Az utóbbi hetekben érzékelhető volt a helyi politika iránti felfokozott érdeklődés, így az első rendes képviselő-testületi ülésre alig tudtak bezsúfolódni a városházára váratlanul nagy számban érkezett kíváncsiak. Ezek után biztosnak tűnt, hogy ezúttal is a szokottnál jóval többen jönnek el, így a részvételhez képest alkalmatlan helyszínt a régi beidegződések diktálhatták. Ám szerencsére a városvezetés észbekapott, igazolva ezzel, hogy egyrészt „jobb későn, mint soha”, másrészt a jó harminc éve divatba jött szállóigét, mely szerint „a demokráciát (újra)tanulni kell”.   

TOVÁBB OLVASÁS