A Törökbálint Holnap Egyesület képviselői a Pénzügyi és Jogi Bizottság szeptember 24-i, illetve a testület szeptember 30-i ülésére a szociális támogatási rendszer átfogó módosítására tesznek javaslatot. Felismerjük, hogy a járványhelyzet és a gazdasági válság megváltoztatja az önkormányzat prioritásait, előtérbe kell helyezni az önkormányzat szociális szerepét. Ennek érdekében jelentősen növelni kívánjuk a gyógyszertámogatások, illetve a lakhatási támogatás mértékét, illetve át kívánjuk alakítani az eseti támogatások rendszerét. Mindezek mellett, a programunkkal összhangban ismét javasolni fogjuk a 65 éven felüliek és a szociálisan rászorulók mentességét az ingatlanadó alól.

A gyógyszertámogatások rendszerét úgy kívánjuk átalakítani, hogy az a leginkább rászorulókat jelentősen nagyobb mértékben támogassa. A támogatás felső határát minden jövedelmi kategóriában emelni kívánjuk, de a leginkább rászoruló alsó jövedelmi kategóriákban nagyon jelentős emelésre teszünk javaslatot. Csak példaként említve, azt javasoljuk, hogy a legalacsonyabb jövedelmi sávban, az egyedül élő nyugdíjas, akinek a havi nyugdíja nem haladja meg az 57 ezer forintot, havi gyógyszerköltségének 90%-a mértékben kaphasson támogatást a jelenlegi 70% helyett, valamint a jelenlegi legfeljebb 5.000 Ft helyett akár 20.000 Ft gyógyszertámogatásra legyen jogosult. Úgy hisszük, hogy egy szolidáris közösségnek nagyobb felelősséget kell vállalnia betegséggel élő, idős tagjaival szemben. Minden jövedelmi kategóriában emelésre teszünk javaslatot, de leginkább azokat kívánjuk segíteni, akikről az állam a jelenlegi körülmények között a legkevésbé gondoskodik.

A lakhatási támogatás célja kettős. Célja részben a rászoruló családok segítése a téli fűtési költségek csökkentésére, részben környezet- és egészségvédelmi, hogy a rászorulók ne legyenek rákényszerülve nem elfogadható minőségű, nem biztonságos tüzelőanyag égetésére. A jelenlegi támogatási mód nem biztosítja, hogy a rászoruló családok megfelelő mennyiségű és minőségű tűzifát kapjanak. A lakhatási támogatást jelenleg kalodás tűzifaként 28.500 Ft értékben kapják az arra jogosult igénylők. Ebből a mai árak mellett egy 1x1x1 méteres kalodányi rakott, hasított tűzifa (ez ténylegesen 0,7 m3) nem kapható, különösen nem kiszállítással együtt. Ráadásul az ilyen feltételekkel juttatott tűzifával biztosan felmerül valamilyen probléma.

A módosító javaslatunk célja, hogy a tűzifajuttatás mennyisége jelentősen növekedjen, a minősége megbízható legyen, és a támogatás mértéke ne változzon a tűzifa árának változásával. A juttatás mértékét két erdei köbméter (2x1x1,7m) ömlesztett (szórt) tűzifa mennyiségben kívánjuk meghatározni, ez a korábbi 0,7 m3 helyett nettó 1,7 m3 tűzifát jelent. Ez a mennyiség a rendelet értelmében különös méltányolást érdemlő esetben két alkalommal is juttatható. Így ez már valódi segítséget jelent a téli tüzelő biztosításában. Az ömlesztett tűzifa géppel rakodható, teherautóról billenthető, így mivel jelentősen kevesebb élőmunkát igényel, mint a rakott kaloda, az ára is kedvezőbb. Ennek beszerzését a helyi erdészettől, a Pilisi Parkerdőtől javasoljuk, ezzel biztosítva a megbízható minőséget. A szállításról a Városgondnokság vagy szerződött vállalkozó gondoskodhat.

Egyesületünk a rendkívüli települési támogatás rendszerében is változtatást javasol. A rendelet jelenlegi formájában nem kezeli azt az élethelyzetet, ha valaki ápolásra szoruló, nagykorú családtaggal lakik egy háztartásban. Azt javasoljuk, hogy a kiskorú gyermeket gondozó családokhoz hasonlóan, az ápolási díjra, vagy önkormányzati ápolási támogatásra jogosító nagykorú családtagok is kedvezőbb méltányolást élvezzenek a támogatás meghatározásakor. Javaslatunk szerint az ilyen nagykorú családtagok is a kiskorú gyermekekhez hasonlóan legyenek figyelembe véve a jövedelemhatárok meghatározásakor.

Az építményadó mentességekkel kapcsolatban egyesületünk már nyújtott be javaslatot. Ezt a képviselő-testület másik fele nem támogatta. Kailinger Ildikó nem tartotta magát ígéretéhez, nem készített olyan javaslatot, mely a szociális szempontokat érvényesítette volna az építményadó megfizetésével kapcsolatban. Ezért most erre ismét javaslatot teszünk. Egyesületünk alapelvnek tekinti, hogy a már sokszorosan megadóztatott lakóépület után a 65 éven felülieknek a nyugdíjukból évről-évre építményadót fizetni erkölcstelen és méltatlan. Ez független attól, hogy kinek mekkora a nyugdíja vagy mekkora a lakóingatlana. Ezért javaslatunk szerint mentesül az adó alól az az építmény, melynek tulajdonosa(i) betöltötték a 65. életévüket, és a tulajdonosok az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak.

Az építményadóval kapcsolatban további szociális szempontokat is figyelembe kívánunk venni. Javasoljuk, hogy az építményadó alól mentességet kérhessen az a magánszemély tulajdonos, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a rendkívüli települési támogatás jogosultságához kötött egy főre eső jövedelmi határt.

Javaslatunk jelentős előrelépés lenne a gondoskodó önkormányzat megteremtésének irányába. Bízunk abban, hogyha javaslatainkat a fideszes képviselők ismét el is utasítják, akkor legalább az MSZP színeiben mandátumot szerzett Szentmiklósi-Tóth Tamás kiáll végre választói mellett, és a szociális intézkedéseinket a testületi ülésen támogatni fogja. Az MSZP szavazói biztosan erre számítanak, nem a Fidesz frakció feltétlen kiszolgálását várják a szavazatukkal bejuttatott képviselőjüktől. A mi szándékunk nyílt, ezért arra buzdítjuk az MSZP szavazóit, hogy keressék képviselőjüket nyilvános elérhetőségei egyikén (email: szentmiklosi-toth.tamas@torokbalint.hu, telefon: 06-70/312-09-54), és szólítsák föl javaslataink támogatására!

Bruder Márton
önkormányzati képviselő