Törökbálint Holnap Egyesület honlapja

Párbeszéd indítása és fenntartása arról, hogy miként építsük közösen Törökbálint és a helyi közösség jövőjét. A törökbálintiak közösségének mobilizálása; a véleményalkotás, a közös gondolkodás, a közös párbeszéd, a helyi civil és kulturális élet fejlődésének elősegítése. A település (Törökbálint) közösségi életében történő részvétel.

A település közéletében az egymás különbségeinek békés elfogadásának, a kulturált vitának, illetve az erőszakmentes kommunikációnak az ösztönzése. A közösségben élők és a közösség vezetésének felelősségét felvállalók közötti minél szorosabb együttműködés támogatása, a közösség részvételének ösztönzése az őket érintő döntésekben.

Közösségünk életét, jövőjét meghatározó döntések, tervek, hátterük és a várható hatásaikkal kapcsolatos információk feltárásában való részvétel, továbbá azok bemutatása a közösség számára, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetővé tétele.

Biztonságos és egészséges környezet megőrzése, védelme és fejlesztése (különös tekintettel a mindenki számára hozzáférhető, gyermekek és idősek számára is biztonságosan használható közlekedési felületek megvalósítása; zaj- és levegőszennyezés elleni fellépés; az akadálymentes, a gyalogos- és kerékpáros közlekedés lehetőségeinek elősegítése), a településen élők életfeltételeinek és életminőségének javítására szolgáló intézkedések kezdeményezése.

Törökbálint és mindannyiunk jövője szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekeink iskolai és iskolán kívüli oktatásának, szabadidős tevékenységeinek támogatását, az ezek biztosításához szükséges feltételek javítását. Gyermekeink egészséges életmódra való nevelése mellett kiemelt figyelmet szentelünk arra, hogy egészséges, tápláló élelmiszerhez juthassanak.

Törökbálint kül- és belterületei közötti összhang kialakítása és a kapcsolatok erősítése, a várost körülölelő természeti környezet ellenállásának növelése, a városlakók és a helyi élővilág tájban való együttlétére való tudatos figyelemfelhívás. A város külterületeit különböző módon használók közötti különbségtétel tevékenységük hatásai szerint; a természeti területeinket szennyezők elleni határozott fellépés. illetve a táji értékeinket ápolók, azokkal felelősen gazdálkodók elismerése. A társadalmi és környezeti szükségleteket figyelembe véve az életminőség javítása külterületeinken.

Közösségünk történelmi, művészeti és kulturális örökségének ápolása, feltárása, a törökbálinti identitás erősítése.

Minden döntés és tevékenység során törekvés a fenntarthatóságra.