A nyitott, sokféle szakembert sorai közt tudó Törökbálint Holnap Egyesületben jelentős hangsúlyt fektettünk arra, hogy még a képviselőjelöltek megnevezése előtt megfogalmazzuk azokat az alapelveinket, amelyekre a közös munkát építeni tudjuk. Ezekből indul a programunk, amely mentén lelkiismeretesen tudjuk majd végezni a képviselői munkát. Az egyesület tagjai az alábbiakban megfogalmazott irányelveket ellenszavazat nélkül fogadták el.

Törökbálint az otthonunk, ezért az egyesületben mindenki fontosnak érzi a közösség tagjainak bevonását az őket érintő döntésekbe. Célunk a részvételi demokrácia visszaállítása, ennek érdekében biztosítani kívánjuk az itt élők információval való ellátását, a folyamatok átláthatóságát, a dokumentumokhoz való hozzáférést. A jelenlegi vezetés rögtönzésen alapuló gyakorlatával ellentétben koncepcionális gondolkodásra építünk, a részvétel erősítése mellett elengedhetetlennek tartjuk a hosszú távú célok megfogalmazását és kidolgozását. A várost érintő legfontosabb kérdésekben a következő területeken tartjuk elengedhetetlennek ezt:

  1. Közlekedésfejlesztési koncepció – célja a biztonságos és kényelmes környezet kialakítása minden közlekedő számára, az átmenő forgalom jelentős csökkentése, forgalom- és sebességcsillapítás, valamint a gyalogos és kerékpáros közlekedés támogatása
  2. Közterületi koncepció – célja a közterületek rendezése, fejlesztése, a különböző térhasználóknak alkalmas területek kialakítása, gyerekbarát, akadálymentes és biztonságos város építése
  3. Települési klímaadaptációs stratégia megalkotása
  4. Gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozása
  5. Városszociológiai tanulmányok alapján társadalomfejlesztési koncepció kidolgozása

Nekünk Törökbálint az első, így a település fejlesztésével kapcsolatban elfogadtunk néhány nagyon sarkalatos álláspontot. Alapvetésünk, hogy új, beépíthető területeket nem jelölünk ki, nem növeljük a meglévő beépítési százalékot. Megvizsgáljuk a visszaminősítések lehetőségét a kihasználatlan területek esetében, a túlzó beépítés és a forgalom elkerülése végett. Mindannyian vállaltuk, hogy intézkedéseinkkel nem támogatjuk a lakosságszám további növekedését, Törökbálintot élhető kisvárosként őrizzük meg.

Az önkormányzat működésével kapcsolatban több érdemi változást kívánunk elérni. Elsődleges, hogy az önkormányzati határozatok végrehajtásra kerüljenek, azok ellenőrzése, nyomon követése megvalósuljon. Olyan önkormányzati újság kiadását támogatjuk, amely nem propagandát közvetít, hanem valóban közérdekű hírekről, eseményekről tájékoztat, képviselői mellékletében pedig minden képviselő megszólalhat. A költségvetésben kereteket fogunk kijelölni, amelyekkel az illetékesek külön jóváhagyás nélkül gazdálkodhatnak. Ilyen keretet kívánunk biztosítani az összes választókörzetnek, valamint a civil- és a sportszervezeteknek. Mivel a korrupciós kockázatok csökkentésére törekszünk minden téren, garantáljuk a teljes átláthatóságot.

Aláíróként vállaljuk, hogy megválasztásunk esetén képviselői munkánkat az itt leírt alapelvek betartásával, valamint az ezekre épülő, később megjelenő, részletes programunk alapján végezzük.