Gyorsjelentés a harmadik testületi ülésről

Elek Sándor polgármester bölcsen levette a napirendről a költségvetést. Érezte, hogy ebből nem jöhet ki jól! A témában sok támogatható részlet lenne, de nagyon sok részletben vannak apró elfogadhatatlan problémák. A márciusi ülésre hozzák újra.

Érdekes  mozzanat volt az előző testületi ülésen elnapolt csapadékvíz visszatartásról szóló előterjesztés sorsa. Bruder Márton (Törökbálint Holnap Egyesület, THE) minden, a legutóbbi ülésen felmerült javaslatot belefoglalt a második, új előterjesztésébe. Igen ám, de megjelent egy új előterjesztés az idősebb Somogyi tollából, ami megpróbálta kifogni a szelet az előbbi, közösen támogatott elképzelések vitorlájából. Mivel ez utóbbit nem szavazták meg a Holnaposok, az előbbit sem szavazták meg a Fideszesek. Ügyes húzás ez is a politikai trollkodás birodalmából! Hogy mi volt a gond a polgármesteri javaslattal? A polgármesteri javaslatból sajnos kimaradt a minden törökbálintit érintő kérdés társadalmasítása: a tervek közzététele, a partnerségi egyeztetés, fórum szervezése, a civil szervezetek bevonása. Még egy fontos különbség figyelhető meg a két előterjesztésben: Elek Sándor (Fidesz)3 milliós keretet javasolt az elképzelések kidolgozására. Bruder Márton (THE) a szakértőkkel egyeztetve, többletköltség nélkül meg tudná oldani a feladatot a hivatal munkatársaival. Nem mindegy!

Az uszoda strandmedencéje ügyében helyszíni bejárás és megbeszélés történt a hét első felében. Képviselőink ezen a beszélgetésen végre átfogó képet kaptak a tervezett beruházásról. Megbizonyosodtak arról, hogy megalapozottak a medence költségeinek néhány éves megtérüléséről készült kibővített számítások. Az előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület. Ez az eset megmutatta, hogy a megfelelő információk birtokában lehet csak felelős döntést hozni a települést érintő fontos kérdésekben. Szőke Péter (THE) példaként felhozta, hogy a Hosszúréti patak kezeléséről tartott szerdai megbeszélésre kedden délután kaptak csak a meghívót a képviselők, így esélyük sem volt, hogy részt vegyenek rajta. Ez a gyakorlat teljesen elfogadhatatlan! (Ezt polgármester úr is elismerte, és ígéretet tett rá, hogy többet ilyen nem fordul elő). Szőke Péter (THE) javasolta azt is, hogy a határidő előtt elkészülő előterjesztések azonnal kerüljenek föl a digitális rendszerbe, hogy a képviselőknek legyen elegendő idejük az áttanulmányozásukra. Turai Tamás (THE) megfogalmazta, hogy kommunikációs, információáramlási problémák okozták a félreértéseket. Ha minden kérdést így lehetne kezelni, sokkal hatékonyabb lehetne a testületi munka.

Mindkét oldal hozott egy több ezer fa elültetéséről szóló előterjesztést. Egy kis visszatekintéssel lehet érteni a lényegét a helyzetnek. A Törökbálint Holnap Egyesület a választási kampányban értékvilágának fontos részeként vállalta annyi fa elültetését, ahányan rájuk szavaznak. Földvári László (Fidesz) politikai trollként benyújtott egy néhány soros előterjesztést, amiben az Elek Sándorra leadott szavazatokkal egyező számú fa elültetését javasolta. Bruder Márton (THE) egy alaposan előkészített javaslatot nyújtott be a „10 millió fa Magyarországra” akció Törökbálintra eső részének a vállalására: a következő 10 évben 15 ezer fa elültetésére adott részletesen kidolgozott, magas szakmai színvonalú javaslatot. A személyeskedésekkel tarkított tárgyaláson röpködtek a számok. Szót kaptak a hivatal szakemberei is. Ha figyelmesen elolvassuk, az elhangzó felvetéseik mindegyik lényeges pontja bele volt foglalva a Törökbálint Holnap Egyesület javaslatába. Polgármesterünk hektáronként tízezer fa ültetését vizionálta az erdősítésre kijelölt területeken. Igaz, hogy az erdőtelepítésre szánt csemetéknek csak az 5-10%-a éli meg a nagykorúságot, de a nagyotmondást ez nem akadályozza! Egy alaposan előkészített szakmailag magas színvonalú előterjesztést sértődötten emlegettek egy lapon egy néhány soros férccel, amit egy hónapja határidő után nyújtott be Földvári László (Fidesz), ezért akkor lekerült a napirendről. Bele kell olvasni a két előterjesztésbe és világosan látszik, hogy kinek van szakmai tartása és ki rántotta politikai sárba a faültetés fontos ügyét. A rövid előterjesztést nem fogadta el a testület, a hosszabbat visszavonta a szerző, hogy egy szakértő csoporttal együtt, közösen elfogadható előterjesztést hozzon a következő ülésre.

Egy szünet utáni erőltetett kapkodással belekényszerítették a még vissza sem érkezett képviselőket abba a hibába, hogy egy elrontott gombnyomással elfogadják a Józsefhegy utca csatornarendszerének felújítását, ami nem volt része a szakmailag jól végiggondolt gördülő fejlesztési tervnek, csak Földvári László (Fidesz)erőszakossága miatt került napirendre.

Az Alsóerdősor utcai sportpálya környékének parkolási és forgalmi problémáiról minden második évben hosszú vita folyik a testületben. Most is ez történt. A legnagyobb gond az, hogy az érintett lakosok nem tudnak megegyezni a probléma megoldására felmerülő javaslatokról. A hivatal és a TTC foci szakosztálya is szívesen segítene a gondok megoldásában, de nincs egyezség az érintettek között. Szentmiklósi-Tóth Tamás (MSzP?-Fidesz?) felvetette azt, amit a határozati javaslat 3. pontjában nem olvasott el: a kérdést a hamarosan elkészülő közlekedési koncepcióban döntsék el. Ha az előterjesztések túl hosszúak, legalább a határozati javaslatot illene elolvasnia egy képviselőnek az ülés előtt!

A költségvetés átláthatóságára, közérthetőségére vonatkozó javaslatot nyújtott be Ollero Marco (THE). A K-monitor által kidolgozott ingyenesen közkinccsé tett program alkalmas arra, hogy a költségvetés adatait a törvényben előírt táblázatokból feltöltve, jól illusztrált, magyarázatokkal ellátott formában legyen esélye megérteni az érdeklődő lakosságnak, sőt még a testületben ülő képviselőknek is. Elek Sándor (Fidesz) még nem találkozott olyan törökbálintival, aki kíváncsi lenne a költségvetésre. A javaslat előhozta a narancs oldal országos politikában jól megtanult leckéjét: a civilek nem is civilek, hanem alávaló külföldről fizetett bérencek! Soros neve elhangzása nélkül sorosoztak szorgalmasan bólogatva. Még az is felmerült, hogy ha a költségvetésünk adatait feltöltjük a nyílt forráskódú programba, akkor elleshetik a törökbálinti adatokat! Hogy ezek az adatok nyilvánosak és bárki hozzáférhet, az fel sem merült a szörnyű veszedelem ecsetelése során. De kivont karddal védték a hihetetlen veszéllyel szemben az érthetetlenség sűrű ködét. Testvérvárosunkban, Székelyudvarhelyen ezt máshogy látják. Ott, az interaktív költségvetési tervezés során már több mint 70 egyedi javaslat van feltöltve a rendszerben. Úgy hogy ezt mindenki láthatja, szavazhat róla, véleményt mondhat és ezt több százan meg is teszik! : https://koltsegvetes.udvarhely.ro/ Udvarhelyen a közösségi költségvetés egy olyan projekt, amely közvetlenül hozzájárul az önkormányzat működésének javításához: tájékozott városlakókat nevel, javítja a közpénzek elköltésének hatékonyságát, növeli az átláthatóságot és növeli az adózási kedvet. Nálunk a Fideszesek szerint minderre nincs szükség.

Az interpellációk tárgyalása során a korábban néhol egészen konstruktív légkör egy csapásra megfagyott. A legsúlyosabb ügy a közbeszerzési szabálytalanság miatt kiszabott 11 milliós bírság kezelése. A három hónapos mély hallgatás után aláírás nélkül megjelent közlemény több kérdést vet fel. Szőke Péter (THE ) négy kezdeményezést fogalmazott meg interpellációja végén:

  1. A polgármesteri hivatal közbeszerzésekkel foglalkozó szakapparátusának és a külső tanácsadók felelősségének kivizsgálását.
  2. A közbeszerzésekre vonatkozó önkormányzati szabályozás áttekintését.
  3. A jegyző ellen fegyelmi eljárás indítását annak kivizsgálása és szankcionálása érdekében, hogy az önkormányzat működésében a törvényesség őreként miért nem jelezte a súlyos és sorozatban elkövetett jogszabálysértéseket a közbeszerzési eljárások kapcsán.
  4. 4 A képviselő-testület fogalmazzon meg tájékoztatási irányelveket, mert elfogadhatatlan, hogy a sok millióból fenntartott Törökbálint Ma médiumon keresztül az önkormányzat egy ilyen súlyú ügyben három hónap elteltével csak egy aláírás nélküli cikkben ad úgymond „hivatalos tájékoztatást”, mert a tájékoztatás célja nem lehet csak a jó hírek közlése és az imázsépítés.

Erre és a többi interpellációra is sajnos csak 30 nap múlva lesz képes választ adni Elek Sándor (Fidesz) polgármester.

Holnapress