A legkevésbé sem mondvacsinált okból utasították el a Törökbálint Holnap képviselői a költségvetési rendelet legutóbbi módosítását, ahogy azt Elek Sándor polgármester láttatni szeretné.

A történetet lényege néhány mondatban összefoglalható:

1. A várható gazdasági nehézségek kezelésére létrehozna a képviselő-testület egy 75,6 millió forintos gazdálkodási céltartalékot, ebből fedezné a megugró árak miatt eleve problémás gázbeszerzést, és több minden mást, így olyan többletköltségeket is, melyek ma még nem is láthatóak.

2. Mivel a gázbeszerzésnél gyors kötelezettségvállalásra van szükség, a TH is egyetért azzal, hogy ezt ne lassítsa a testületi döntéshozatal, kerüljön polgármesteri hatáskörbe.

3. A rendeletmódosítás tervezetében viszont nem ez szerepelt, hanem a következő:

„A céltartalék működési célú felhasználásáról a polgármester dönt.”

Annak megindoklására, hogy a felhatalmazás miért terjed túl a gázbeszerzésen, és miért terjedne ki a működés kézi vezérlésbe adására, az előterjesztés egyetlen szót sem vesztegetett.

Ezért mi a következő módosítást javasoltuk:

A céltartalék működési energia-beszerzési célú közbeszerzési eljárás keretében történő felhasználásáról a polgármester dönt.

4. Mint látható, nem tettünk mást, minthogy az átadni tervezett hatáskört megpróbáltuk pontosan meghatározni.

Magam a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén vettem részt, a képviselő-testületin nem. Előbbi esetében egyetlen fideszes képviselő sem mondta, hogy a javaslatunk tartalma problémás lenne, hanem a bizalom fontosságáról beszéltek…

Természetesen a bizalom nagyon lényeges dolog. Ám mi elsősorban mégiscsak abban az elvben bízunk, mely szerint: „A jó barátság alapja a pontos elszámolás”. Az SZMSZ-ben, illetve az éves költségvetési rendeletben meghatároztuk a polgármester mozgásterét. És persze nem éppen a bizalomépítés jele, amikor ennek kereteit lopakodva bővíteni akarják.

Ráadásul mindez nem előzmények nélküli. Az év elején a költségvetési rendelet tervezetében még az szerepelt, hogy az előző évi 6 millió forint helyett váljon értékhatár nélkülivé a polgármesternek az előirányzatok közötti átcsoportosítási joga. Mindez a kézi vezérlésre átállást jelentette volna! Nem tartottunk jó ötletnek, maradt a 6 millió.

Ugyanekkor szembesültünk az önkormányzati bizottságok átruházott hatáskörének éppen annyira új, mint amennyire meghökkentő értelmezésével, mely szerint ez egy szimpla javaslattétel, hiszen – úgymond számviteli okokból – mindenben a polgármester dönt. Ezt a különös kezdeményezést szintén sikerült helyre zökkentenünk.

Ahogy azt a korábban sokszor elmondtuk, álláspontunk egyszerű: indokolt esetben célszerű élni a pontosan körülírt hatáskörök átruházásával, ám a képviselő-testület ne adjon biankó felhatalmazásokat a polgármesternek, mert utóbbi tevékenysége ennek folytán kontrollálhatatlanná válik.

Egy dologban egyet kell érteni Elek Sándorral. „Az intézményeink biztonságos működése NEM JÁTÉK!” Már csak ezért sem ízléses a gázbeszerzés problémáját hatásköri terjeszkedésre felhasználni.

A fentiek lettek volna Elek Sándor szerint a Törökbálint Holnap képviselői által előadott „mondvacsinált okok” és „hiteltelen politikai lösungok” (sic!).

Mellesleg, posztjának elolvasása után nem állom meg, hogy megjegyezzem: Lózung! Így írják magyarul az általa a TH-sok szemében meglátott szálkát.

Sziráki András