Nem kér Törökbálint akkugyárat!

Törökbálint Holnap előterjesztése:

A kormány kinyilvánított szándéka, hogy Magyarországot az akkumulátoripar meghatározó szereplőjévé tegye. Az akkumulátorgyárak megvalósítási helyszíneinek kijelölése – a megismert gyakorlat szerint – a helyi és országos nyilvánosság kizárásával történik, az engedélyezési eljárás átláthatatlan, a környezet- és természetvédelmi szempontok kivétel nélkül a beruházói érdek mögé sorolódnak.

Magyarország természeti kincseinek, vízkészleteinek és termőföldjeinek megóvása, valamint hazánk jelentős energiakitettsége egyaránt a további akkumulátorgyárak, akkumulátoripari üzemek és létesítmények létesítésének elutasítását indokolják. Számos gazdasági és egyéb tanulmány, valamint a már üzemelő gyárak napi gyakorlata bizonyítja, hogy az akkumulátorgyárak sem a megfelelő üzembiztonsági feltételeket nem tudják teljesíteni, sem a magyar munkavállalók számára nem biztosítanak megfelelő munkakörülményeket, így foglalkoztatáspolitikai célokat is csak korlátozottan tudnak megvalósítani. Az üzleti modelljelentős állami támogatások és elfogadhatatlanul alacsony adóterhek mellett teszi lehetővé az extraprofit korlátozás nélküli kikerülését Magyarországról. A kormány állításával szemben, éppen az elégtelen hatósági felügyelet miatt válik az akkumulátorgyárak és akkumulátoripari üzemek és létesítmények környezeti terhelése és működése jelentős kockázattá.

A szomszédos Sóskúton megvalósult, illetve megvalósítani szándékozott akkumulátoripari fejlesztések, már jelenleg is súlyos kockázatokat rejtenek magukban, hasonló környezeti terhelést jelentő üzem megvalósítását Törökbálinton el kell kerülni!

Határozati javaslat:

1. Úgy dönt, hogy a település területén belül megvalósítandó akkumulátorgyár vagy akkumulátoripari veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és létesítmény létesítését biztosító településszervezési, tulajdonosi, támogatási vagy más, a hatáskörébe tartozó döntést nem hoz, ilyen üzemek létesítéséhez a mindenkori városvezetés hozzájárulását semmilyen formában sem most, sem a jövőben nem adja.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a települések közös vízbázisának védelme, illetve a törökbálinti lakosságot is érintő egészségügyi kockázatok miatt tiltakozzon a Sóskúton tervezett akkumulátoripari beruházások kapcsán Sóskút Község Képviselő-testületénél.

3. Felkéri dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, hogy a választókörzet érdekei képviselve, az egészséges és élhető agglomerációs gyűrű megóvása érdekében tiltakozzon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternél a jelenleg Sóskúton tervezett, és minden a jövőben Érden, Sóskúton, Pusztazámoron, Tárnokon, Diósdon és Törökbálinton tervezett akkumulátoripari beruházás ellen.

Az előterjesztést összeállította: Bruder Márton, Szőke Péter és Németh Balázs önkormányzati képviselők