Az utóbbi évek nyári időjárása megváltozott: kevesebb, de intenzívebb, sokszor özönvízszerű csapadék hullik le rövid idő alatt. Mindez egész Törökbálintot erősen érinti. A csapadékvíz-elvezetés (és a közlekedés) szempontjából a Hegyalja utca kritikus útszakasznak számít. Az Önkormányzat eddig két ütemben foglalkozott a Hegyalja utca csapadékvizének elvezetésével.

A határos terület képviselőjével közösen jegyzett előterjesztésünket követően megépültek az Erdő utca és a Hegyalja utca három bekötő útjánál a műtárgyak. Második ütemben a Hegyalja utcai focigrund mellett épült meg az átkötés a Diósdi út irányába. A lakossági bejelentések és saját tapasztalatunk is azt igazolták, hogy a korábbi intézkedések ellenére a Hegyalja utca fenti részéről lezúduló nagy mennyiségű csapadék árok vagy szegély hiányában nem tud a lenti árokba belefolyni. A csapadékvíz az útpályatesten hömpölyögve a Liliom utcai árokba érkezve továbbra is a Sziget, így a Pince tér irányába folyik tovább. A Hegyalja utca csapadékvizének elvezetési problémájáról már július 30-án tájékoztattam a város polgármesterét és az érintett kollégákat, kérve a mielőbbi intézkedést. Mint bizonyára mindenki látja, a Hegyalja utca vízelvezetésének immár harmadik üteme készül (kiemelt szegély biztosításával, útszélesítéssel), mely remélhetőleg segíti a zavartalan és biztonságos közlekedést is. A beruházás elsődleges célja: az útpályatesten hömpölygő víz bevezetése a Liliom utcai csapadékvíz-elvezető földárokba és onnan a Telenor körforgalom vízgyűjtő rendszerébe. A Hegyalja utcai csapadékvíz rendezett elvezetésével elérhetjük, hogy a Hegyalja és a Vadvirág utcák állaga (utóbbi újabb felújítást igényel) nem romlik tovább, és talán a Hegyfok utcára zúduló vízmennyiség is kevesebb lesz. A Hegyfok utca csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítése csak a vízjogi létesítési engedélyek beszerzése után lehetségesek. Köszönet Dr. Hajós Béla vízügyi szakértőnek, aki tanácsaival a kezdetektől segíti a beruházást, továbbá Szakali Józsefnek, aki láthatóan jól látja el az „ügygazda” szerepét.

Dr. Albert Gábor