A harmadik testületi ülés legfőbb eredménye az volt, hogy megalakult az átmeneti Pénzügyi és Jogi Bizottság, amelynek felállítása törvényi kötelezettség és a költségvetés elfogadásához is szükséges. Ennek érdekében a Törökbálint Holnap Egyesület képviselői nem vitáztak tovább a fideszes hatalomvággyal.

A törökbálintiakat nem az érdekli, hogy a pénzügyi bizottságnak ki lesz elnöke és milyen lesz az összetétele, hanem a város megfelelő működése! – vélték a Törökbálint Holnap Egyesület képviselői, amikor elfogadták, hogy az átmeneti Pénzügyi és Jogi Bizottság (PJB) fideszes vezetéssel jöjjön létre. Ez ugyan szakítást jelent a hagyományokkal, ugyanis a PJB-t a pénzügyi ellenőrző funkciója miatt négy ciklus óta nem a polgármesterrel azonos párthoz tartozó képviselő irányította. Ám mivel a 6:6-os testületi felállás miatt a fideszesek minden hatalmi pozícióhoz mereven ragaszkodnak, ez lehetett az egyetlen felelősségteljes döntés.
Elek Sándor bizottsági elnöknek előbb ex-szocialista szövetségesét javasolta, ami az utóbbi napok történései, Szentmiklósi-Tóth Tamásnak az MSZP-ből történt kizárása után leginkább provokációnak tűnt. A javaslat elutasítását követően a holnaposok a fideszes Somogyi Bálintot elfogadták, tekintettel arra, hogy a törökbálinti önkormányzat történetében még nem volt példa arra, hogy ilyen mértékben késsen a költségvetés elfogadása. A PJB felállításával viszont elhárult minden akadálya annak, hogy Elek Sándor, illetve a hivatal bepótolja elmaradását, és a szokásos időpont helyett a közeljövőben a képviselők elé terjessze végre a költségvetés első olvasatát.
Az átmeneti bizottság működése legkésőbb április 22-én megszűnik. Mindkét fél kinyilvánította, hogy ezt megelőzően megalakítják a szakbizottságokat. A közönség az átmeneti Pénzügyi és Jogi Bizottság megalakulásáról szóló döntést tapssal fogadta.
A holnaposok úgy értékelték a történteket, hogy nem hagyhatják költségvetés nélkül a várost. Az előző ciklusban a korábbi önkormányzati hagyományoktól sok ponton eltérő rendszert egyébként is csak lépésről lépésre lehet megváltoztatni. A városnak a hatalmi szempontokon túllépni tudó gondolkodásmódra van szüksége: olyan előremutató javaslatokra, mint amelyet a Holnap ez év elején az alpolgármesteri tisztség átengedésével és bizottsági munka ellenőrzésével, vagyis egyfajta vertikális egyensúly kialakításának igényével tett. Erre a javaslatra azonban a fideszes részről még mindig nem érkezett válasz.

A felelősségteljes munka irányába tett lépés az is, hogy a Törökbálint Holnap képviselői levetették a napirendről azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített határidő után töltöttek fel a képviselői tájékoztató portálra. A pénteken megismerhetővé tett sok száz oldalnyi anyag áttekintése a munka és a család mellett négy és fél nap alatt, a szerdai testületi ülésre szinte lehetetlen. A testületi munka komolyságának megőrzése miatt nem kerülhető meg a határidők betartása.

A Sportközpont második ütemének fejlesztéséről szóló előterjesztést a zárt ülés helyett nyilvánosra tetették át a holnaposok, hogy azt a polgárok is megismerhessék. A hosszú vita során láthatóvá vált, hogy nincs, aki elvi szinten ellenezné a sportcélú megfontolt fejlesztéseket, ugyanakkor az előterjesztés sok felmerült kérdésre nem adott megnyugtató, egy felelős döntést megalapozó választ, ezért átdolgozásra visszakerült a polgármesteri hivatalhoz.

Az öt évre szóló gazdasági programhoz közel 30 módosító javaslatot dolgoztak ki a holnapos képviselők, így ezek beépítése érdekében a témát levették a napirendről, az előterjesztés kiegészített formában a következő testületi ülésen kerül a képviselők elé.

Elek Sándor polgármester vitavezetése most megfelelő volt, az ülésen politikai csoportok közötti együttműködés jelei váltak láthatóvá. Meg kell jegyezni viszont, hogy az új városháza építésével összefüggésben bírságot kiszabó határozat elleni bírósági felülvizsgálat benyújtására vonatkozóan az egyszerű eldöntendő kérdésre nagyon nehezen született meg a válasz. Erre a polgármester úr előbb 30 napos határidőt akart kérni, később mégis kiderült, hogy a döntés állítólagos „precedensjellege” ellenére semmiféle bírósági jogorvoslat kezdeményezésére nem került sor.

A Törökbálint Holnap Egyesület részéről Szőke Péter és Ollero Marco nyújtott be önálló képviselői indítványt, Németh Balázs a polgármestert, Bruder Márton pedig a város jegyzőjét interpellálta. Albert Gábor több testületi határozat végrehajtását ellenőrizte és számos folyamatban lévő beruházásra kérdezett rá.
Holnapress