Riport Dr. Albert Gábor önkormányzati képviselővel a pistályi közműfejlesztésről

Évente 5-7 millió Ft-ot fizet ki az Önkormányzat a Pistály-Felsőn leamortizálódott vízvezetékrendszer miatt. Ezért az egész településnek érdeke, hogy az új vízvezetékrendszer ezen a területen mielőbb megépüljön. Az új vízhálózat kiépülésének egyik lehetséges útja víziközmű-társulat alapítása. A szervezésről és a lehetőségekről pistályi sétánk során kérdeztem Dr. Albert Gábort, a területrész önkormányzati képviselőjét, aki az Annahegyi közműprojekt vezetőjeként nagy tapasztalatot szerzett a víziközmű-társulati beruházásban.

Dr. Albert Gábor önkormányzati képviselő

A képviselő elmondta, hogy Pistályt is Annahegy mintájára lehet fejleszteni. A lakossági önerő és önszerveződés mindennek az alapja. Pistály-Felsőn a műszaki feltételek adottak, de a magas érdekeltségi hozzájárulás miatt nem tudott megalakulni a víziközmű-társulat. Megtudtam, hogy Dr. Albert Gábor már régóta szorgalmazza az érdekeltségi terület szakaszolásának, akár bővítésének a lehetőségét. Ezért előrelépésnek tartja Bánfai Ferenc úr felkérését, aki a Rozmaring utca és környékének tulajdonosait, lakosait kérdezte meg a csatlakozási igényekről. Az előzetes felmérések mintegy 90 %-os csatlakozási hajlandóságot mutatnak a Rozmaring utcából és annak környékéről. Mindezt biztatónak tartja a képviselő, hiszen így Pistály-Felsőről és a Rozmaring utcából (és környékéről) összejöhet a társulatalapításhoz szükséges 67 %-os csatlakozás.

Sétánk során megkérdeztem a képviselő urat, hogy milyen további lépéseket tervez a társulatalapítás érdekében. Dr. Albert Gábor a jegyző asszonytól vár választ arra a kérdésére, hogy a jelenlegi érdekeltségi területen túl mely területrészek, utcák tervezésére kapott a tervező megbízást. Ez azért fontos, mert a tervezői költségbecslésből a megnövekedett műszaki tartalom alapján lehet újraszámolni az érdekeltségi hozzájárulást (a bekerülési összeget). E nélkül nem lehet ugyanis megalakítani a társulatot. A jegyzőnek egyébként is fontos feladata lesz, hiszen a vonatkozó jogszabály alapján az érdekeltségi területet neki kell jóváhagyni.

Megkérdeztem a képviselőt, hogy lát-e esélyt egész Pistály közművesítésére. Pistály egészéből folyamatos érdeklődés mutatkozik a vezetékes víz kiépítésére – tudtam meg a válaszából. Minden a műszaki feltételeken, a lakossági önszerveződésen és lakossági fizetési hajlandóságon, továbbá képviselő-testületi döntésen múlik. A képviselő természetesen szeretné, ha egész Pistály vízhálózata megépülhetne. „Én jól ismerem a pistályiak életkörülményeit. Bár a nyugat-pistályi részen vannak bő forrású kutak, a pistályiak közül nagyon sokan lajtos kocsival maguk hozzák vagy hozatják a ciszternájukba a vizet. A 90-es évek közepén költöztünk Annahegyre, és sokáig mi is hozattuk a vizet. Pistály sokban hasonlít az egykori Annahegyre.” – zárta a beszélgetést a terület képviselője.

Turai Tamás