A Törökbálint Holnap Egyesület a Fidesz szempontjait a vállalható szintig figyelembe vevő javaslatot küldött Elek Sándornak a tisztségek elosztásáról és a bizottságok felállításáról

December 17-én reggel Szőke Péter önkormányzati képviselő, a Törökbálint Holnap Egyesület elnöke e-mailben tájékoztatta Elek Sándor polgármestert arról a javaslatról, amellyel az egyesület kimozdítaná a holtpontról az alpolgármester(ek) személyével és a képviselő-testületi bizottságok felállításával kapcsolatos vitát.  

A javaslat azt tartalmazza, hogy a 12 fős képviselő-testületbe 6 képviselőt adó Holnap visszalép az alpolgármesteri pozíció iránti igényétől, amennyiben Elek Sándor egyetlen főállású alpolgármester, konkrétan Géczy Krisztián jelölését terjeszti elő, és egyidejűleg döntés születik arról is, hogy négy önkormányzati bizottság kerüljön felállításra, előre egyeztetett elnökök vezetésével.

A javaslat szerint a bizottságok, illetve ezek elnökei a következők lennének:

  • Humánpolitikai Bizottság – Turai Tamás
  • Jogi és Ügyrendi Bizottság – Szentmiklósi-Tóth Tamás
  • Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – Szőke Péter
  • Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – Bruder Márton

A Holnap ajánlata figyelembe veszi, hogy a Fidesz „bizalmi” elven a város hivatali vezetését mindenképpen egy kézben akarja tartani. Ebben az sem teremtene új helyzetet, ha – a korábbi javaslatok egyikének megfelelően – két fideszes mellett egy holnapos alpolgármester is megválasztásra kerülne, utóbbi ugyanis megfelelő feladatkör híján városházi üldögélésre lenne kárhoztatva.

A holnaposok annak is elejét kívánják venni, hogy Földvári László és Géczy Krisztián konstans jelölése mellett a változó valamelyik képviselőjük találomra – vagy a megosztás szándékával – bedobott neve legyen a polgármesternek az alpolgármesteri tisztség betöltésre vonatkozó előterjesztéseiben. A körülmények figyelembevétele alapján ezért úgy döntöttek, hogy ésszerű önkorlátozást tanúsítanak, és visszalépnek a képviselő-testületi arányok alapján őket megillető alpolgármesteri tisztség iránti igénytől.

A szakmai előkészítő munka motorját jelentő bizottságok munkájára azonban komoly befolyást szeretnének gyakorolni. Így a javaslat része, hogy visszaállítják a szakmai viták lefolytatására a nemrég elfogadott 10 fősnél lényegesen alkalmasabb, 4 képviselőből és 3 külsős tagból álló, összesen tehát 7 fős bizottságokat. A Pénzügyi és Jogi Bizottság szétválasztásra kerülne, nem függetlenül attól fideszes igénytől, hogy Szentmiklósi-Tóth Tamás, az MSZP helyi elnöke bizottsági elnöki tisztséget töltsön be. A kezdeményezés szerint ő vezetné a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, a további három Bizottság holnapos irányítás alá kerülne. Ez lehetőséget adna arra, hogy a holnaposok – eddig is nagy számban benyújtott – előterjesztései a továbbiakban megfelelő önkormányzati szakmai megvitatásra kerüljenek, a döntés-előkészítés aktívabb és színvonalasabb legyen.

Az ajánlat része, hogy megmaradjon az eddigi két nem képviselő fideszes delegált, valamint Földvári László és Somogyi Bálint képviselők felügyelőbizottsági tagsága a TÖRS Kft.-ben, illetve a Sport Kft.-ben, míg Albert Gábor oktatási tanácsnoki, Ollero Marco pedig ifjúsági tanácsnoki tisztséget töltene be.    

A javaslat előzménye, hogy december 15-én ülést tartott a Holnap képviselői csoportja, az ezen kidolgozott alternatívák közül a tagság a polgármester részére megküldött változatot támogatta. A tagság és ennek részeként a képviselők is úgy ítélik meg, hogy a kezdeményezés jelentős kompromisszumkészséget mutat, gyakorlatilag a vállalható szintig minden eddigi fideszes igényt figyelembe vesz, éppen ezért a Törökbálint Holnap Egyesület ennél többet nem nagyon tehet azért, hogy az önkormányzati munka előremutató, a várost tettekben szolgáló mederbe kerüljön. A labda mostantól a Fidesz térfelén pattog.

Holnapress