15% beépítés ciszternához kötve

2016 májusában határozatban kértem, hogy készüljön tanulmányterv, amely felméri Annahegyen a beépítési paraméterek 15%-ra növelését. 2019 januárjában döntés született, a 15%-os beépítés feltétele ciszterna építéséhez kötött. A csapadékvíz elvezetését és tárolását telken belül kell ugyanis minden tulajdonosnak megoldania. A döntés nemcsak Annahegyre, de a belterületi üdülőterületekre (pl. Szabadházi-hegyre) egyaránt vonatkozik. Örülök, hogy elindíthattam ezt a folyamatot!

Az útjavítások foglalkoztatják a leginkább a választóimat

A külterületek és belterületi üdülőövezetek minőségi útfejlesztéséhez 50 milliós pályázati önrészről is döntött a testület. Az útkarbantartásokra (az egész településre!) viszont csak 45 millió forint lett a költségvetésbe betervezve. A minőségi útfejlesztés, – mely rendeletben lesz szabályozva – önszerveződést, 50%-os költségviselést igényel az utcalakóktól. Álláspontom szerint nem lesz nagy fizetési hajlandóság a minőségi útfejlesztésre. Sok helyen a közművek is hiányoznak. Ugyanakkor sok választóm panaszolja fel, hogy járhatatlanok az utak. Az útkarbantartás viszont kötelező önkormányzati feladat! Tavaly a Mecsek utca minőségi felújítása helyett csak kisebb útkarbantartási munkák történtek. Az utca jelenleg még a tavalyinál is rosszabb állapotban van. Az elkövetkező hónapokban kérni fogom az egyes utcák folyamatos karbantartását. A Margaréta utca kisebb útjavításáért is sokat kilincseltem, a Mecsek, a Vadvirág, a Kertész, a Kilátó vagy a Hegyfok utca állapota is siralmas, útjavításukat folyamatosan szorgalmazni fogom.

Jó tervekkel pályázhatunk csapadékvíz elvezetésre

Januárban a Képviselő-testület 100 milliós pályázati önrészt szavazott meg az Annahegy csapadékvíz-elvezetésére benyújtandó pályázathoz. Minőségi útfejlesztésekre Annahegyen csak a csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítését követően van lehetőség. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, a nyár folyamán hozzá lehet fogni a közbeszereztetéshez, kivitelező kiválasztásához, a vízelvezetési rendszer kiépítéséhez. Fontos tudni: ha nincsenek jó tervek és engedélyek, akkor lehet bármilyen pályázati lehetőség, nem indulhatunk. A terveket pedig az a cég készítette, amely Annahegy korábbi társulati közműberuházásánál a bonyolítói feladatokat látta el. A tervezői, hivatali egyeztetéseken folyamatosan jelen voltam. Az üres propagandaszólamoknál ez értelmesebb tevékenység. Január 7-én a tervezők bevonásával a Bunth oldal csapadékvíz-elvezetésének kérdéseit is megtárgyaltuk. Az engedélyek beszerzéséhez három ingatlanon szolgalmi jog szükséges. Dolgozunk, hogy ezen a részen is engedélyes tervekkel rendelkezzünk. Amennyiben a beadott pályázat nem nyer támogatást, a 100 milliós önrészből a Virágos, a Séta és a Mályva utcák vízelvezetését meg kell csinálni. A Virágos utca állagának megőrzése fontos, minőségi felújítása akkor ért célegyenesbe, amikor javaslatomra a 2018-as költségvetésben külön soron nevesítettük és hozzárendeltünk a hiányzó összeget.

Illegális hulladék a végeken

Levélben hívtam fel a polgármester figyelmét egy pályázati lehetőségre. Az illegális hulladéklerakatok felszámolása tárgyában kiírt központi pályázatban – bár csak önkormányzati és állami területek megtisztítására vonatkozik, – fontos részt vennünk. Kértem, hogy Annahegyen a Napraforgó és Virág utca (javaslatomra itt korábban a hivatal intézkedett a szemét nagy részének elszállításáról) és a Virágos és Nárcisz utca nem magántulajdonban lévő csomópontjai kerüljenek be a pályázati anyagba. Pistályban a Hangár környéke is bekerülhet a pályázati dokumentációba.

Dr. Albert Gábor