Ennek az országnak a közéletét lehetőleg minél rövidebb időn belül új alapokra kell helyezni! Nem tudjuk elképzelni, hogy hazánkban hosszú ideig tartson egy olyan uralom, amelyben a legvastagabb bőr az arcbőr, és a legfőbb erény a gátlástalanság, amelyben ömlik az öntömjénező propaganda, miközben lassanként minden mozdítható eltűnik.

Ha a holnapra gondolunk, tudjuk, hogy a közélet új alapokra helyezéséhez minden korábbinál erősebb összefogásra lesz szükség. Éppen ezért büszkék vagyunk arra, hogy a mi közösségünk egyik legfőbb üzenete az egymás elfogadásán alapuló politikai kultúra újrateremtésének lehetősége.

A Törökbálint Holnap civil gyökerekkel rendelkező lokálpatrióta szervezet, amelynek több jelöltje egy évtizede vagy még régebben részt vesz a helyi közélet formálásában. A már hosszabb ideje képviselt értékek mögé ezúttal felsorakoztak azok a politikai pártok (DK, Momentum, Jobbik, LMP), amelyek ugyancsak hisznek az alapvető változások szükségességében, illetve amelyeknél a helyi vezető személyes érdeke nem írta felül az észérveket.

Az elmúlt hónapokban sokan dolgoztunk együtt: civilek és a pártok képviselői, jobboldaliak és baloldaliak, korosabbak és fiatalok, hogy az általunk fontosnak tartott elveket méltó módon meg tudjuk jeleníteni az önkormányzati választáson. Annak ellenére, hogy csak a magunk teremtette háttérre támaszkodhattunk, nekünk könnyebb a helyzetünk, mint azoknak, akik ugyan mindent készen kaptak, de a talpon maradásukhoz muszáj győzniük. Mi ugyanis csak nyerhetünk: minden magunk mellé állított emberrel, a közéleti aktivitás növekedésével, a környezettudatos gondolkodás erősödésével, a település érdekét szolgáló minden jó javaslattal, amelyet a terveink közé be tudunk építeni. Számunkra ez a tét.

Nekünk nincsenek óriásplakátjaink, de nem is Nagy Testvérként akarunk közel lenni az emberekhez. Eszközeink a már jól bevált civil hagyományokat követték: az emberek megkérdezésére, bekopogtatásra, kérdések felvetésére és a javaslatok megbeszélésére támaszkodtunk. Sok beszélgetést folytattunk és eközben számos értékes tapasztalatot szereztünk. Legfőképp azt, hogy igenis van igény a közéleti témák megvitatására, sokan figyelik a helyi eseményeket, szűkebb körben a véleményüket is szívesen megosztják.

De azt is észre kellett vennünk, hogy ma óriási a görcs még abban a törökbálinti helyi társadalomban is, amelynek nyitottsága és megélhetési viszonyai az ország nagy részében jellemző állapotoknál messze kedvezőbbek. Riasztó érzékelni, hogy mennyien nem szeretnék, ha a véleményük, kritikájuk nyilvánosságot kapna. Sokan retorzióktól tartanak. A közszféra dolgozóin ilyen mértékű nyomás utoljára harmincöt éve volt. Tényleg ilyen jövőt szánunk magunknak?

A holnap számunkra azt jelenti, hogy gondolunk arra is, mit hagyunk örökül a gyerekeinknek. Gondolunk arra, mi lesz, ha majd megkérdezik tőlünk, hogy hová lettek a rétek, a csendes utcák, a kertvárosias hangulat, amelyre még nem vetettek árnyékot a sűrűn sorakozó magas házak. Hová lett egy élhető település? Látjuk, Törökbálint rohamosan halad az ellenőrizetlen kényszerurbanizálódás
felé. Ám a települést elsődlegesen nem a folyamatos beépüléssel járó fejlődés teszi tönkre, hanem a tehetetlenség és a fantáziátlanság.

Éppen ezért mi szeretnénk egy sor rossz automatizmuson változtatni. Nem tartjuk kötelezőnek a városunk eladósítását, amelyet a jelenlegi vezetés újból elkezdett. Elvünk a takarékosság és az ésszerű pénzköltés. Nem akarjuk visszatérően a törökbálintiak ellenálló képességét tesztelni egy-egy új lakótelepi szintű beépítés ötletének felkarolásával. Folyamatos és tudásalapú bevételeket szeretnénk biztosítani a környezeti terhelést növelő, egyszeri alamizsnát vető ingatlanbefektetések helyett.

A közlekedési helyzet átalakításához legszívesebben már holnap hozzákezdenénk. Nem szeretnénk ugyanis az átmenő forgalommal terhelt útjaink mellett percekig türelmesen várakozni arra, hogy átsprintelhessünk a túloldalra, vagy kikanyarodhassunk a főútra. Szemben a jelenlegi vezetéssel, kivitelezhetőnek tartjuk a kerékpározás feltételeinek jelentős javítását. Mondjunk példákat arra, hogy ezt eddig hány hasonló városban oldották meg?

Számunkra a holnap azt jelenti, hogy a törökbálintiak a részvételi költségvetés keretében beleszólhatnak a fejlesztés fő irányainak meghatározásába, és hogy újból komolyabb mennyiségben legyenek nyertes pályázataink. A részvétel fontosságában azért hiszünk, mert – ahogy korábban is megtörtént – legfőképp az itt élő emberek odafigyelése, szervezett akarata garantálja, hogy hosszabb távú szempontokat szem előtt tartó, az emberléptékűséget megőrző fejlődési irány felé forduljunk és letérjünk a kényszerurbanizálódásról.

Ma a pozitív folyamatok elsőként lokálisan indíthatók el. Törökbálint lakossága országos viszonylatban az iskolázottabb és jobb módban élők közé tartozik. Lehetőségünk nyílik most arra, hogy példát mutassunk a környezettudatos gondolkodás eredményeinek elmélyítésére és a részvételi demokrácia kiterjesztésére, ám ehhez szükséges lenne a távlatos gondolkodás.

A jelenlegi vezetésben erre fogadókészség nincs. Ők a mának élnek.

A holnap már október 13-án elkezdődhet, ha a jelöltjeink ehhez Önöktől megfelelő támogatást kapnak. Kérjük, szavazzanak a Törökbálint Holnap Egyesület jelöltjeire!