A nyolcadikosok és szüleik fontos döntés előtt állnak. Hamarosan ki kell választaniuk, hogy mely középfokú oktatási intézményekbe adja be jelentkezését továbbtanuló gyermekük. A döntés előtt célszerű tájékozódni a szimpatikus iskolatípus, a tanulható szakmák, vagy a különböző gimnáziumi tagozatok felől, majd fontolóra kell venni a bejutási esélyeket. Ebben segít, ha összeadják gyermekük hetedik tanév végi és várható nyolcadik félévi érdemjegyeit a főbb tantárgyakból (matematika, magyar, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tárgy), de vannak olyan helyek, ahol majdnem minden tantárgy számít. Minél nagyobb a kapott eredmény, annál jobb, ezek lesznek ugyanis a „vitt pontok”. Ezekhez társulnak majd a felvételi vizsga során a „szerzett pontok”.

A középfokú oktatási intézmények honlapjain már olvasható, hogy a következő tanévben milyen osztályokat indítanak, és konkrétumokat is közölnek a felvételiről. A felvételi követelményeket érdemes alaposan áttanulmányozni, hiszen ezeket az adott iskola határozza meg, és ahány intézmény, annyi szokás.

Minden felvételizőre vonatkozik, hogy központi írásbeli felvételi vizsgát kell tennie magyar nyelvből és matematikából 2019. január 19-én. Az ezen a vizsgán elért pontszámot azonban a megcélzott iskolák különböző szorzóval számíthatják be, például reál osztályba történő jelentkezés esetén általában duplázzák, vagy nagyobb szorzóval számítják a matematika írásbelin elért pontszámot, humán tagozaton pedig a magyarból kapott pontszám a döntő. Ha az esélyek reálisnak tűnnek, kezdődhet (vagy inkább folytatódhat) a felkészülés. A Zimándy Ignác Általános Iskolában órarendbe iktatott felkészítő órákon, a Bálint Márton Általános- és Középiskolában pedig a tanórákon és meghirdetett felvételi előkészítő foglalkozások keretében biztosított a lehetőség az írásbeli vizsga típusfeladatainak megismerésére és gyakorlására. Aki többre kíváncsi, a www.oktatas.hu honlapon megtalálja a korábbi tanévek felvételi feladatlapjait a megoldásokkal együtt.

A vitt pontok és az írásbeli eredmény ismeretében kell a megcélzott iskolák sorrendjét feltüntetni a jelentkezési lapon február közepéig. A lapot a gyermek általános iskolájában kell leadni, ahol az osztályfőnök és a felsős igazgatóhelyettes tájékoztatást és segítséget nyújt. Aki meggondolja magát, a sorrenden később, egy alkalommal még tud változtatni, ekkor esetleg új intézményt is fel lehet venni a listára.

A megpróbáltatások itt még nem érnek véget, hiszen a legtöbb intézmény szóbeli felvételi vizsgát is tart kora tavasszal. A szóbeli teljesen intézményfüggő: bizonyos helyeken csupán egy elbeszélgetést jelent, máshol azonban meghatározott tantárgyakból, adott témakörök alapján megtartott, komoly felkészülést igénylő versenyvizsga. A szóbeli témaköröket (idegen nyelvi osztályba jelentkezés esetén a vizsgaszituációkat) éppen ezért minden megcélzott intézmény esetében keressük meg az intézményi honlapon és hozzuk gyermekünk tudomására, hogy ezekre időben fel tudjon készülni. A szóbelin nemcsak a felvételiző tárgyi tudását, hanem kommunikációs képességeit, memóriáját, logikáját, kreativitását is figyelik. A művészeti gimnáziumokban természetesen számot kell adniuk zenei-, tánc-, vagy rajztudásukról, képességeikről. A szóbelin mód van a felvételiző egyéb érdemeinek bemutatására, ezért érdemes elvinni – ha vannak – az okleveleket, az érmeket, vagy a nyelvvizsga-bizonyítványt.

A felvételi procedúra közben természetesen helyt kell állni nap mint nap az általános iskolában is: leckét írni, felelésre, röp- és témazáró dolgozatokra készülni, némelyeknek ezen felül még edzései, zeneiskolai órái is vannak. Összességében nem kis teljesítmény (jó esetben diák-tanár-szülő csapatmunka) áll egy sikeres felvételi mögött, amelyről hírt csak április végén kapunk.

Bátri Blanka