Egy tapasztalt polgármester véleménye

Szinte napra pontosan öt esztendővel ezelőtt, 2014 szeptemberében – az utolsó képviselő-testületi ülésen, melyet polgármesterként még én vezettem –, csúfos kudarcot vallottam egy szavazásnál. Előterjesztésem az Önkormányzat és a helyi civil szervezetek kapcsolatrendszeréről, a Civil Kerekasztal létrehozásáról szólt. A 12 fős Képviselő-testületből mindössze négyen támogatták, ketten szerényen tartózkodtak, hatan pedig határozottan ellene szavaztak. A téma nem volt előzmény nélküli. Akkor már több mint egy éve foglalkozott a kérdéssel az Önkormányzat, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A megoldáshoz, a jó döntéshez vezető út leginkább azért látszott rögösnek, mert regnáló képviselőink többsége nehezen, vagy egyáltalán nem értette meg – de az is lehet, hogy nagyon is értette –, mi a különbség a képviseleti és a részvételi demokrácia között.

A legtöbb demokrácia – így a mi önkormányzatunk is – a képviselet elvén alapszik. A polgárok szavaznak, kiválasztják, hogy kik képviseljék őket az önkormányzatban. Ez a rendszer a polgárokat pusztán a választási években vonja be a döntéshozatali folyamatba, amikor szavazhatnak. A választások között az emberek esetlegesen és csak nagyon korlátozott mértékben tudják befolyásolni a döntéseket. Emellett tisztán látjuk – anélkül, hogy „Soros-ozni” akarnék –, hogy mára a politikai folyamatok mögött jelentős mértékben közvetlen gazdasági érdekkörök manipulációi bújnak meg.

Az igazán jól működő demokráciákban a polgárok részt vesznek a döntéshozatalban. Az önkormányzat és a helyi civil társadalom egymást egyenrangú partnernek tekinti, együttműködésüket az egyenrangúság és a kölcsönösség alapján létrejött társadalmi szerződés határozza meg.

Nem titok, hogy 2013-ban Szőke Péter – a Tükörhegyi Közéleti Egyesület elnöke – és barátai voltak azok, akik szívós munkával igyekeztek meggyőzni az Önkormányzatot arról, hogy Törökbálint helyi társadalma nagykorúvá vált, elérkezett arra a fejlettségi szintre, ahol már nem nélkülözhető a polgárok részvétele a helyi önkormányzat döntéseiben.

Városunkban több évtizedes hagyománya van a civil szerveződéseknek. Büszkék lehetünk kulturális, sport és számos más területen működő egyesületeinkre. Ugyanakkor nem konzerválható az a máig fennálló állapot, hogy együttműködésüket az Önkormányzattal az évenkénti pályázati pénzek és egyedi támogatások osztogatása határozza meg és egyben meríti ki.

Valódi, partneri együttműködésre van – és meggyőződésem, hogy volt már öt évvel ezelőtt is – szükség. Az utolsó testületi ülésen többen azok közül, akik nemmel szavaztak, úgy érveltek: nagy volumenű ez az előterjesztett kérdés, hagyjuk meg a döntést a következő Testületnek. Akkor bíztam benne, hogy így lesz. Sajnos csalódnom kellett. Az öt évvel ezelőtt megválasztott Testület nem, hogy nem lépett előbbre a helyi társadalommal való együttműködése terén, de bizonyos tekintetben visszafejlődést tapasztalunk. A Képviselő-testület nem vette magára új feladatként a helyi társadalommal folytatandó állandó párbeszédet. A most leköszönő Önkormányzat még a saját hatáskörébe tartozó feladat- és jogkörök közül is átadott többet polgármesterének, aki így egy személyben hozza meg döntéseit. Hol van akkor a helyi társadalom részvétele – de még csak képviselete is – a mindannyiunk sorsát érintő kérdésekben?

Mindezek okán okkal és joggal feltételezem, hogy egy civil összefogás mentén felálló új Képviselő-testület és polgármestere végre felzárkózik, felnő Törökbálint helyi társadalmához, végre partneri kezet nyújt polgárainak! A Törökbálint Holnap civil összefogása pártokon felülálló szervezet, amely bennem visszaidézi a közel három évtizede, 1990-ben első alkalommal szabadon megválasztott Önkormányzat összetételét. A Dr. Elek Sándor polgármester által vezetett Testületben bal- és jobboldali értékrendű képviselők tudtunk eredményesen együtt dolgozni. Nem a nosztalgia, hanem két és fél évtized önkormányzati munkájának tapasztalata mondatja velem: bízhatunk jelöltjeikben. Jelöltjeiket kivétel nélkül személyesen ismerem, néhányukat gyermekkoruk óta. Becsületes, igaz emberek,  komoly felkészültséggel.

Őszinte szívvel ajánlom ezért megválasztásra a Törökbálint Holnap képviselőjelöltjeit és polgármesterjelöltjét!

Turai István
1998 és 2006, valamint 2008 és 2014 között
Törökbálint polgármestere