Az október 19-ei PJB-ülés második napirendi pontjánál a törökbálinti önkormányzat pénzügyi vezetője udvariasan figyelmeztette a bizottságot, hogy ne javasolja az Aszparágusz utca vízelvezetésének megterveztetését, mert a másfél milliós kiadásra az önkormányzatnak nincs pénze. Jelen állás szerint inkább 800 millió forint hiányt kell lefaragni! A költségvetésben keletkezett lyuk elvben a tervezett ingatlanértékesítés elmaradásából származik, ami persze nem ennyire egyszerű, mindenesetre hasonló helyzetre az „öregebb” képviselők sem emlékeznek. Rövid összefoglaló a Pénzügyi és Jogi Bizottság üléséről, a Képviselő-testület október 25-én ül össze.

Ha egy tízmilliárd forintból gazdálkodó önkormányzat októberre egy-két milliós új kiadások betervezését sem engedheti meg magának, az finoman szólva felvet kérdéseket. Érthető okból meghökkenést keltett az a bejelentés, hogy a kiadásstop mellett a nadrágszíj lendületes meghúzására lesz szükség. Ennek hivatalos magyarázata, hogy a költségvetésbe 1 milliárd forint ingatlanértékesítésből származó bevétel lett betervezve, amiből csak 190 millió folyt be. Mindez azonban aligha a teljes igazság, mivel az önkormányzatok, így a törökbálinti is gyakran állítanak be valamilyen mértékű ingatlaneladást, ám ennek főként az a szerepe, hogy papíron az egyensúlyt biztosítsa. A nálunk is jellemző „konzervatív” tervezés során ugyanis a bevételeket viszonylag alulkalibrálják, a kiadásokat óvatosan túlbecsülik, így a stabilitás garantált, a költségvetés helyzete emiatt rendszerint „jobb a vártnál”. Éppen ezért a két-háromszáz milliós ingatlanértékesítés elmaradása nem szokott problémát okozni, ami már csak azért sem baj, mert ha ebből tartaná fenn a működését az önkormányzat, az azt jelentené, hogy feléli a vagyonát.

Hogy idén pontosan mi történt, mélyebb elemzést igényel. Szakértők szerint az 1 milliárd forintos bevétel tervezése akkor is túlzásnak tűnik, ha az önkormányzat 3 milliárd forintos ingatlan portfólióval rendelkezik. Ebből 2 milliárd 260 milliót ér az égettvölgyi terület, amely a város családi ezüstje, ám hiába emlegetik húsz éve egy-egy nagyobb beruházás fedezeteként, annak ellenére sem kel el, hogy részekben vihető. Emellett a Czégényi-tanya öt telke 600 millióért, valamint két nagyobb értékű belterületi ingatlan összesen mintegy 180 millióért került meghirdetésre, mindeddig eredménytelenül.  A költségcsökkentésnek feltehetőleg a hosszabb távon komoly megtakarítással kecsegtető napelem telepítés esik áldozatul (400 millió Ft), emellett soronként kell átnézni a büdzsét egy-egy halasztható kiadás lehúzása, mérséklése érdekében. A megszorítás szükségessége arra utal, hogy a működési költségek elértek egy kritikus pontot és a mai gazdasági helyzetben az egyébként jó adottságú Törökbálint sem elég gazdag az eddigi nagyvonalú költségvetési gazdálkodáshoz.            

 A bizottsági ülésen szóba került az Érd és Térsége Víziközmű Kft. pénzügyi helyzete. A regionális vízügyi szolgáltató mérlege ugyancsak nem túl rózsás, a veszteséget ebben az esetben is a napelem park megvalósításának elhalasztásából finanszírozzák (200 millió Ft). Örömteli hír, hogy az ÉTV részéről a magáningatlanokban működő vállalkozások kötbérezése abbamaradt. A szorult helyzetben lévő közműszolgáltató ebből mindössze 3 millió forintot szedett be, 1,4 millió befizetésre vár, míg 2,1 millió értékben a kivetett kötbért sztornírozták.

Az állam a hulladékgyűjtést 2023. július 1-jétől 35 évre átengedte a MOL csoport tagjaként erre a célra létrehozott MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek.  A MOHU a feladatellátást gazdálkodó  szervezetek bevonásával, koncessziós szerződés  útján végzi, így tehát december 31-ig mindenképpen a Vertikál Zrt-nek kell írni, ha ürítés közben megtörik a kukát.  A hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan maradt. A bizottság – a hulladékrendelet hatályon kívül helyezése kapcsán – javasolta, hogy minderről a törökbálinti önkormányzat külön is tájékoztassa a lakosságot, illetve szóba került még annak a panasznak a tisztázása, hogy a kommunális és szelektív hulladékot egyes tapasztalatok szerint összeöntik, ami érthető felháborodást vált ki.   

Szentmiklósi-Tóth Tamás – aki rövid pártkarrier után a választókerületi vezetéstől származó információ szerint kilépett a Demokratikus Koalícióból – a ciklus utolsó kilenc hónapjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíját javasolta új alapokra helyezni. Korábban az ő felvetése alapján lett viszonyítási pont a minimálbér, melyet most a köztisztviselői illetményalap háromszorosára módosítana. A TH álláspontja szerint szükség van a tiszteletdíjak rendszerszintű áttekintésére, de ezt a 2024-ben felálló új testületnek kell elvégeznie, így például a teljesen felesleges jogi tanácsnoki tisztséget is meg kellene szüntetnie, amelyet a javaslatot a tevő képviselő jelenleg betölt.       

A PJB támogatta a városközpontban a 75 százalék zöldfelületet és csak 15 százalék beépítést lehetővé tevő ZKP-1 kerüljön meghatározásra a korábban felerészben javasolt ZKP-2 (60, illetve 30 százalék) helyett. A civil rendelet a tavalyi évtől az átláthatóság érdekében pontozásos rendszerhez kötötte a sportszervezetek támogatását, az idén az eddigi tapasztalatok alapján az új szisztéma finomítására kerül sor, amit a bizottság támogatott. A Sport Kft. jelentős eredményként számolt be arról, hogy a tavaly 2.148 Ft/m3 áron vett gáz felhasználását sikerült a minimumra szorítani.  Az idei ár 464 Ft/m3. Az önkormányzat cége részére tartalékba helyezett 70 milliós összeg lehívása szükségessé vált. A temetkezési díjaknál az eddig változások célt értek, így azok a törökbálinti szolgáltatások korábbi olcsósága miatti, más településekről ide irányuló igénybevétel megszűnt. A PJB javasolta, hogy a város elsősorban a díszpolgárait tekintse saját halottjának, illetve vita alakult ki arról, hogy az önkormányzati képviselők ilyen státusza mennyire indokolt, de e tárgyban végül rendeletmódosítási javaslat nem fogalmazódott meg. Szó esett még az Auchan mögötti gyorsulási versenyek megfékezéséről. A választókerület képviselője kérte térfigyelő kamarák kihelyezését, ami az illegális hulladéklerakásnak is gátat szabna. Az önkormányzat illetékes szakreferense szerint erre a rendszer legközelebbi bővítésekor sor kerülhet.   

                                                                                                                              Holnapress