Katasztrófa előtt a Munkácsy Mihály utca, a polgármester pedig struccpolitikát folytat

Felázások, sorra repedező házak a Dózsa György utcában. Százéves, düledező csapadékvíz-elvezető alagút a Munkácsy Mihály utca alatt. A helyzet tarthatatlan, bármikor történhet katasztrófa. A városvezetés régóta tud róla, mégsem tettek eddig semmi érdemlegeset, pedig szakértők szerint a helyzet mára azonnali beavatkozást igényel. A legutóbbi, 2018 végén készült szakvélemény szerint a megoldás sürgős, mert a probléma a házak stabilitását veszélyezteti. A szakvélemény ide kattintva megtekinthető.

A Dózsa György és a Munkácsy Mihály utca sarkán lakó törökbálinti díszpolgár családja keresett meg, mert életveszélyes állapotba kezd kerülni az ingatlanuk, amióta az új városháza és mellette az átvezető út megépült. A probléma megoldásához pedig érdemi segítséget az eddig eltelt közel másfél év alatt nem kaptak a városvezetéstől.

Mi áll a háttérben?

Az érintett ingatlan az 1800-as évek végén sóskúti mészkőből, alap nélkül épült. Az elmondás szerint emiatt mindig is nyirkos volt, de az igazi gondok csak 2017 végén, az új városháza építésével egyidőben jelentkeztek. Az említett ház hirtelen nagyon felvizesedett, jelentős állagromlás lépett fel. A lakók jelezték ezt a polgármesternek, aki személyes sosem járt a helyszínen, inkább hivatalnokokat küldött ki. Egyik ment a másik után, sorra érkeztek a szakértők is. Közben az udvar is oly mértékben felvizesedett, hogy kőporral kellett tömöríteni, mert mocsaras sártengerré vált, amin még száraz időben sem lehetett járni. Az első vizsgálódó szakértő megállapította, hogy a helyzet azonnali beavatkozást igényel a Munkácsy Mihály utcai lefedett árok katasztrofális állapota, valamint a Dózsa György utcai csapadékvíz-elvezetés hiányosságai miatt.

Milz-kert 1964-ben

Az egyik komoly problémát a József-hegyről lefolyó csapadék és felszín alatti rétegvíz okozza. Az idősebbek talán emlékeznek, hogy több évtizeddel ezelőtt a Kálvária-domb alatti területet Milz-kertnek hívták. Ez egy vizes terület volt tele tocsogókkal, zsombékokkal. Nyáron éjszakánként békák énekétől zengett, télen pedig oda jártak korcsolyázni az itteniek.

Vízfolyás iránya a József-hegyről

Ezeket a vizeket a József-hegyről lefolyó víz táplálta. Nos, ide épült a városháza és az átvezető út. Miként a képen is látszik, piros színnel van jelölve a hegyről érkező vizek lefolyási iránya. A vízlefolyás útját elállják a sárgával jelzett építmények, ezért a víz egy másik útvonalat keres. A frissen megépített városháza és átkötő út pont a lefolyási irányra merőlegesen épült. Talán többen emlékeznek, hogy amikor a Géza fejedelem utca megépült, ott is hasonló probléma merült fel: az út keresztben elzárta víz lefolyását a nádas irányába, ami emiatt visszatorlódott az út melletti házak alá. A problémát végül az út alatt átvezetett drénezés oldotta meg. A városháza környezetének vízelvezetését is mielőbb meg kell oldani, nem tűr halasztást!

A másik súlyos probléma a Munkácsy Mihály utca alatti fedett vízelvezető csatorna, amely már száz éves. Sóskúti mészkőből épült. Az 1960-as években egy részét átépítették, az eredetileg nyitott részeket betongerendákkal fedték le. Az alagút egészen a Szabadság térig lenyúlik. Vannak teljesen mészkőből álló részek, középtájon betongerendákkal fedve, lejjebb pedig részben betoncső. A régi szakaszokon különféle közműcsövek (víz, gáz, szennyvíz, stb.) keresztezik az alagutat. A lezúduló uszadék által eltört, korrodált gázcső önmagában is komoly balesetveszélyt rejt. A csatorna alját sok helyen kimosta a víz, nagyon régóta nincs karbantartva. A kimosott aljzaton távozó víz ki tudja, hová folyik. Sok helyen omladozik a boltozat, az oldalfal, ami bármikor beszakadáshoz vezethet, ezzel akár komoly katasztrófát okozva. Ide kattintva az alagútról készült képek tekinthetők meg.

Beomlott oldalfal

A lakók bejelentése óta teltek-múltak a hetek, hónapok. Az ügyet négy különböző szakértő is vizsgálta. Fontos tényező, hogy mivel a probléma a föld alatt van, így az emberek számára nem látható. Ezért teheti meg még mindig a polgármester, hogy struccpolitikát folytasson, és úgy tegyen, mintha a probléma nem is létezne. Vajon megvárja, amíg tragédia történik? Azért ki lesz a felelős? A földalatti árok nem a mai körülményekre készült. Nem ekkora forgalomra és sok tonnás BKV buszokra lett méretezve a teherbírása. Elek Sándor vajon vállalni fogja a felelősséget, ha, mondjuk, egy busz alatt beszakad az omladozó alagút? A látvány- és presztízsberuházások, a kétmilliárdos városháza helyett – aminek csak az ablakain lévő üveglamellák 86 millióba kerültek – miért nem a valódi problémákat oldják meg?

További kérdés, hogy a három hónappal ezelőtt beadott, csapadékvízzel kapcsolatos, 300 millió forintos állami pályázat miért nem a Munkácsy utcai csapadékvíz-elvezető alagút felső részének kiváltására lett benyújtva? Ez Elek Sándor polgármester és Földvári László, a terület képviselőjének gondatlansága vagy alkalmatlansága?

Ennek véget kell vetni!

Szőke Péter