A tiltakozás ellenére jöhet a lakópark a volt téglagyárba! A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet a volt téglagyár területét „azonnali rozsdaövezeti akcióterületté” jelölte ki.  

A szeptember 28-i Magyar Közlönyben megjelent 444/2023. (IX.28.) kormányrendelet 1. mellékletének 34. pontja alapján a volt téglagyár területe azonnali rozsdaövezeti akcióterületként kijelölésre került. Mindez azt jelenti, hogy a terület tulajdonosai – többségi tulajdonos a Csányi Sándorhoz köthető fejlesztő cég – zöld lámpát kaptak projektjük végrehajtásához, amely a jelenleg ismert utolsó terv szerint egy mintegy 500 lakást magában foglaló lakópark megépítése.

Ennek lehetőségéről először július 18-án értesültek a törökbálintiak, ami komoly felháborodást váltott ki. A túlzott telítettséggel küzdő agglomerációban mintegy tíz százalékos lakosságszám-növekedés előidézése megdöbbentő ötletnek tűnt, ráadásul mindezt a helyiek megkérdezése nélkül. A Törökbálint Holnap online petícióját napok alatt több mint ezren írták alá. A terveket azonban a törökbálinti önkormányzat szerzői jogokra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra.

Az ügy helyi politikai hullámokat is vert, de ezekkel jelen tájékoztatásban nem kívánunk foglalkozni.

Az azonnali rozsdaövezeti akciótervvé kijelölés – az építési törvény alapján – a beruházás „gyors építéskezdését” igyekszik elősegíteni, melyhez előkészítő munkák nem szükségesek, vagy ezek már folyamatban vannak.  

 A kormánydöntés „kiemelten fontos közérdeket” szolgál, ami ez esetben „a rozsdaövezeti akcióterületek alkalmassá tétele a lakhatási feltételek biztosítására és városszövetbe integrálása”.

Az azonnali rozsdaövezeti akcióterületté kijelölés azt is jelenti, hogy beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/B–11/G. §-ainak hatálya alá kerül. Ez teljes kormányzati kontrollt jelent.

A beruházás helyszínére és annak közvetlen környezetére vonatkozó a sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint a beruházással érintett építményekre vonatkozó egyedi építési követelményeket, a telekalakítási, egyedi településképi, örökségvédelmi, környezetvédelmi és vízügyi követelményeket – amennyiben azok a hatályos szabályozással ellentétesek – kormányrendelet határozza meg. Az eljáró hatóságokat, de szükség esetén még a hatályostól eltérő speciális eljárási szabályokat is kormányrendelet állapítja meg. 

Az önkormányzat által nemrég elrendelt változtatási tilalomnak annyi a jelentősége, hogy kormányrendeletbe beleírják: az érintett „telek, valamint az abból telekalakítással kialakításra kerülő telkek tekintetében változtatási tilalom nem alkalmazható.”

Mindez azt jelenti, hogy a beruházás megvalósításába a város önkormányzata érdemben nem tud beleszólni.

Holnapress