Több mint kétszeresére kell emelni az útkarbantartási keretet!

Az üdülőterületeken és a külterületeken az utak rossz állapota foglalkoztatja leginkább a tulajdonosokat és az ott élő lakosságot. Az önkormányzat anyagi forrásai viszont ahhoz szűkösek, hogy az útfelújítással kapcsolatos összes igényt ki lehessen elégíteni. Információim szerint a kb. 250 hibabejelentésből mintegy 100 hiba kijavítására – forrás hiányában – a jövő évben lesz lehetőség, ezért javasolni fogom a jelenleg 45 milliós útjavítási keret (mely kisebb csapadékvíz elvezetési munkákat is tartalmaz) 100 millió forintra emelését a 2019-es költségvetésben.

Útalap a minőségi úthelyreállításokhoz

Fecske utca felső szakasza

Mi lesz a minőségi útfelújításokkal? A Képviselő-testület úgy határozott, hogy egy útalapot fog létrehozni, és minden évben a költségvetésben határozza meg az útalap összegét. Az útalapot az üdülőterületi és külterületi útfejlesztésre lehet majd fordítani. A pályázati rendszert és a szükséges szabályozást (külön az üdülőterületek és külön a külterületek vonatkozásában) a jegyző október 30-ig fogja elkészíteni. Minden bizonnyal a decemberi képviselő-testületi ülésen fogjuk a témát megtárgyalni. Elsőbbséget az az utca fog élvezni, melynek tulajdonosai önszerveződéssel és önerővel – mint korábban a belső területek tulajdonosai – hozzájárulnak az útfejlesztéshez és a szükséges utcaszélességet biztosítják. Az önkormányzat ebben az esetben a tervezést, engedélyeztetést, közbeszerzés lebonyolítását és a kivitelezést vállalja. Két kérdés marad csupán: 1.) Mennyi lesz az útalap kerete? 2.) Milyen gyorsan, szakszerűen és gazdaszemlélettel áll a kérdéshez a városvezetés és a hivatal? Érdemes részletesen elolvasni az 54/2018. (V. 15.) ÖK határozatot és nyomon követni a határozat végrehajtását. A határozat egyébként elérhető a honlapról: Önkormányzat/Testületi munka/Határozatok/2018. május 15./Képviselő-testület/3. napirend. Minőségi útfejlesztésre természetesen akkor kerülhet sor, ha rendelkezésre állnak a megfelelő közművek. Anna-hegyen például minőségi útfejlesztés csak a csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésével együtt képzelhető el. Felső-Pistályban még a vízhálózat kiépítése előtt állunk (a műszaki tartalom itt biztosított). Álláspontom szerint a közműfejlesztés lehetséges útja az érdekeltségi terület szakaszolása (erről a következő lapszámban, illetve a közösségi portálon olvashatnak majd). Minőségi úthelyreállítás –  önszerveződéssel és önerő bevonásával – csak a vízhálózat kiépítése után lehetséges.

Mi lesz azokkal a gyűjtőutakkal, melyek nagyobb forgalmat bonyolítanak?

A Margaréta utca állapota
2018 októberében

Kíváncsian várom, hogy ezzel kapcsolatban a jegyzői előterjesztés mit fog tartalmazni. A gyűjtőutakat ugyanis nemcsak az utca lakói használják. A Mecsek utca minőségi úthelyreállításának költségeit nem lehet teljes mértékben az ottani tulajdonosokra áthárítani. Ez az utca átmenő forgalmat bonyolít le, a Szabadházi hegyet összeköti Pistállyal. A Virágos utca szintén gyűjtőút, minőségi úthelyreállítása számomra szintén nagyon fontos beruházás. Az utca vízelvezetése a környező utcák vízelvezetésével együtt még nem készült el. Július 30-án (majd október 1-én) a város polgármesterének és az érintett kollégáknak levélben jeleztem, hogy a Virágos utca és a környező utcák (Mályva és Séta utca) vízelvezetését 2019-ben fontos megépíteni. Levelemre október 17-én (!) kaptam választ, és egyben polgármesteri ígéretet, hogy a Virágos, a Séta és a Mályva utca csapadékvíz-elvezetési munkálatait az engedélyes tervekben leírt műszaki tartalommal mind a költségvetésben, mint a beruházások között szerepeltetni fogjuk.

Dr. Albert Gábor