Interjú Dr. Albert Gábor képviselőjelölttel az átmenő forgalom okozta kellemetlenségekről és a megoldási javaslatokról

Németh Balázs: Az átmenő forgalom és a zajterhelés fojtogató gyűrűjében élünk Törökbálinton. Dr. Albert Gábort kérdeztük erről, aki a Törökbálint Holnap Egyesület színeiben vállal képviselőjelöltséget az őszi önkormányzati választáson.

Dr. Albert Gábor: Az átmenő forgalom három fő irányban jelent igazi problémát. Egyrészt Érd felől nagy, másrészt érzékenyen érinti városunkat az M1-M7 autópályák és a környező települések közötti forgalom is, különösen a Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Géza fejedelem úton és a Diósdi úton, itt főképp a reggeli és délutáni csúcsidőkben érzékelhető. Végül pedig Diósd felől, Annahegyen keresztül. Ez a helyzet nagymértékben veszélyezteti Törökbálint kertvárosi jellegét. Azt, amiért szeretünk itt élni, és azt, amiért sokan más településről is ide költöznek.

NB: Amennyiben képviselővé választanak, milyen megoldási javaslataid lesznek az átmenő forgalom csillapítására Annahegy és Rudáktelep vonatkozásában?

Dr. AG: Ez egy rendkívül összetett kérdés. Rövidtávon szakértők bevonásával közlekedésszervezési beavatkozásokra, táblákra, a behajtás korlátozására, sebességcsillapításra, stb. van szükség. Nagyon fontosnak tartom például, hogy a Séta és a Hegyalja utcákra 2-3 sebességmérő eszközt helyezzünk ki. A Diósdi út-Kápolna utcai kereszteződésnél közlekedési lámpa kihelyezése szükséges, a balesetmentes autós közlekedést ez tudja leginkább garantálni.

Annahegy kész útkoncepcióval rendelkezik. A gyűjtőutak közül – szigorúan úttervek alapján, a csapadékvíz elvezetésével együtt – rögtön a ciklus elején a Margaréta utcát kell minőségileg felújítani, ez az átmenő forgalom részbeni elterelését jelentheti. Persze az ott élők bevonása, javaslataik figyelembe vétele nagyon fontos számomra. A gyűjtőutakat, így a Margaréta utcát is önkormányzati forrásból kell felújítani. Ezek a rövidtávú feladatok.

NB: És hosszabb távon milyen elképzeléseid vannak?

Dr. AG: Hosszabb távon egy átfogó koncepció alapján kell meghatározni azokat a lépéseket, amelyek segítségével a település belső területeit érintő átmenő forgalom más utakra terelhető. Tartós megoldást a Tátika utca mellett a GSM átjátszónál tervezett szerpentin út megépítése hozhat. Ehhez Diósd várossal kell érdemi tárgyalásokat folytatni. Mindez persze koncepcionális és következetes városvezetői magatartást igényel. A további öt év fejlesztései Annahegyen az üdülőövezeti státus megőrzése mellett képzelhetők el. Ez az érdeke Annahegynek, Rudáktelepnek és egész Törökbálintnak egyaránt.

NB: És milyen elképzelései vannak a Törökbálint Holnap Egyesületnek a település további részeit terhelő átmenő forgalommal kapcsolatban?

Dr. AG: Haladéktalan feladatunk lesz, hogy a Törökbálintot érintő forgalmi áramlatokat felmérjük, megismerjük a probléma természetét. Megfelelő adatok alapján szakértők bevonásával kidolgozható egy olyan fejlesztési koncepció, amely megvalósításával enyhíthető a településre nehezedő nyomás. A kisebb beavatkozásokat, fejlesztéseket lépésről lépésre megvalósíthatja az önkormányzat. Az országos közutakat érintő nagyobb beruházásokban pedig a Magyar Közút Zrt.-vel való minél szorosabb együttműködésre törekszünk. A problémakör kezelésének kulcsa a következetes, egymásra épülő fejlesztések megvalósítása.

NB: Köszönöm a beszélgetést!

Dr. AG: Szívesen.