Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
2023 szept 14

Hatalmas siker az iskolai körjáratok

Az iskolajáratok első hete után egyértelműen népszerű és sikeres a Törökbálint Holnap Egyesület és Szőke Péter által kezdeményezett „iskolabusz”. Dr. Albert Gábor köznevelési tanácsnok által összehívott megbeszélés alapján a képviselő-testület az utolsó pillanatban augusztus 28-án döntött. A Törökbálint Holnap Egyesület képviselőinek javaslatára az iskolajáratok próbaüzeme egészen a karácsonyi szünetig fog tartani, illetve a járatokat a törökbálinti iskolások ingyenesen vehetik igénybe.TOVÁBB OLVASÁS

2022 szept 15

Köztársaság tér: csak az előkészítés színvonala volt drámai, a dugó elmaradt

Minden együtt volt a bukáshoz: az intézkedés bevezetése kapcsán önmagával egyet nem értő polgármester előzetes szabadkozása, a még hatályba sem lépett módosítás azonnali felülvizsgálatának beígérése, az érintettek tájékoztatásának alibi szinten tartása, az összefüggő javaslatcsomag egyetlen elemének kiemelése, így a Köztársaság téren a haladási irány önmagában meglehetősen értelmetlennek tűnő megfordítása, ezáltal a Blaha Lujza utcának az idősek otthon felé eső szakaszán a buszközlekedést is megbénító, jelentős torlódás kockázata…

Az első reggeli csúcs során azonban nem történt semmi drámai. A szülők járműveikkel, felismerve a helyzetet, nem álltak meg az iskola bejáratánál, hanem igyekeztek félrehúzódni. Bár a Blaha Lujza utcában olykor lassult a forgalom, végig folyamatos maradt. Több érintett – pedagógus, környéken lakó – véleménye szerint a helyzet valamivel még jobb is volt, mint máskor. Mindez csak azt mutatja, hogy a probléma nem megoldhatatlan, bár a komoly változások érdekében az eddigieknél lényegesen többet kellene tenni. Kezdve azzal, hogy ezen a téren is meg kellene fordítani a haladási irányt: az eleve bukásra játszó kisstílű politikai játszmázás helyett a közlekedési projekt megvalósítása mellé kellene állni!

Az elmúlt napokban Törökbálint polgármestere abból tartott bemutatót, hogy egy új intézkedést miként nem szabad bevezetni. Ennek keretében olyan tájékoztatókat jelentetett meg, illetve küldött ki a Köztársaság téri forgalmi változások ügyében, melyek azt támasztották alá, hogy a tervezett változtatás komolytalan. Rövid, ám a tényekkel összhangban nem lévő helyzetértékelése szerint a téren naponta kétszer átvonuló autókaraván problémájára a képviselő-testület mindössze annyit sütött ki, hogy meg kell fordítani a haladási irányt. És akkor mi történik? – derült vagy bosszankodott a Facebook közönsége, amely érthető okból nem éppen dicsérőleg szólt az állítólagos testületi döntésről. A másik szokatlan, vastag betűkkel hangsúlyozott elem az azonnali polgármesteri felülvizsgálat kezdeményezésének kilátásba helyezése volt. A tájékoztatókból kiderült, hogy legkevésbé az intézkedés kezdeményezője hisz annak helyességében, azt legszívesebben már azelőtt visszacsinálná, hogy bevezeti. Miként lehet így nekiállni bármilyen módosítás elfogadtatásának, amivel ezek szerint saját maga sem ért egyet? – tették fel a kérdést néhányan.

A képviselő-testületi döntésről félretájékoztató, azzal szemben a polgármesteri intervenció lehetőségét felvető kommunikáció valójában kényszer szülte ravaszkodást takart. Bruder Márton, a Köztársaság teret is magában foglaló 7. választókörzet képviselője ugyanis addig hajtotta a „régi” Bálint Márton Iskola környéke (Köztársaság tér) forgalmi helyzetének rendezését, míg végül a testület egy közlekedésszervező szakcég által készített, négyféle beavatkozási csomag közül az egyiket elfogadta. Ez nem ment könnyen, mivel a Bruder Márton nem tartozik a helyi Fidesz kedvencei közé, de végül egy narancsos képviselő is engedett az őt ért társadalmi nyomásnak, így meglett a szükséges többség. A megszavazott beavatkozási csomag három, egymástól nem elválasztható elemből tevődik össze (lásd ehhez jelen írás alatt az elfogadott határozati javaslatokat*):

 • K+R parkolók (kiss&ride, magyarul: puszi és pá’) létesítéséből, hogy a Blaha Lujza út és a Köztársaság tér a forgalom feltorlódásától mentesíthető legyen, magyarán legyen hova félreállni, hogy a gyermek kiszálljon a járműből,

 • a téren a haladási irány megváltoztatásából, az iskola bejárata így a téren átvezető útszakasz elején és nem a végén lenne, ezért a K+R parkolók megfelelő kihasználtsága esetén a tér forgalma csökkenne, szükségtelen lenne oda behajtani,

 • a megfelelő előkészítésből, amely magában foglalja az érintettek (szülők, diákok, tanárok, téren lakók) tájékoztatását, edukációját, a célok és választott eszközök bemutatását, az együttműködés során elvárt magatartások ismertetését, a várható problémák kezelésére felkészülést, összességében az érintettek felkészítését és a tervezett módosítások iránti bizalom elnyerését.

A Törökbálint Holnap képviselői, köztük elsősorban Bruder Márton által felvállalt Köztársaság téri forgalomrendezés iránti fanyalgás persze a képviselő-testületi döntés hatására sem változott. Még a beavatkozási csomagot megszavazó fideszes képviselő is azt hangsúlyozta, hogy igencsak szkeptikus a javaslatok életképességét illetően. A párttársak némelyike pedig amolyan erőszaktevésként élte meg, hogy a nem tőlük származó kezdeményezés megvalósítása elvileg zöld utat kapott.

A polgármesternek 2022. július 31-ig az előkészítés érdekében tett lépésekről kellett volna tájékoztatnia a képviselő-testületet. A határozat szövege alapján a kivitelezés megindítására nem terjedt ki a feladatköre. Ennek ellenére magára vette a kérdés rendezését, a következőképp:

 • a K+R parkolóknak nem találtak helyet, mert ehhez állítólag fákat kellett volna kivágni, véleménye szerint a szakmai indokoltság sem egyértelmű, ezt a pontot tehát ejtette,

 • szeptember 15-ei hatállyal, átruházott hatáskörben a téren a haladási irány megfordításáról döntött (így persze önmagában a haladási irány megfordítása kockázatos, mert nincs hová félreállni és aligha hoz áttörést),

 • az előkészítés arra korlátozódott, hogy született egy polgármesteri poszt, szeptember 13-án kiment az említett egy tájékoztató levél a Köztársaság téren lakóknak, mindkettő – ahogy erről volt szó – a felülvizsgálat lehetőségét máris kilátásba helyezte, illetve az iskolában is mondhattak valamit a szülőknek, legalábbis a Facebookon olvasható meghökkent véleményekből erre lehet következtetni.

A hangulati „előkészítéshez” hozzátartozik, hogy az egyik fideszes önkormányzati képviselő a múlt héten megjelent posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a törökbálintiak majd emlékeznek azokra a „baloldaliakra”, akik a közlekedési káoszt okozták. Ez, illetve a polgármesteri kommunikáció arra utalt, hogy várható bukásra készültek. Mindenesetre elhatárolódtak a következményektől, a felelősséget vélhetően azonnal a tér közlekedési problémáira megoldást kereső Törökbálint Holnapra hárították volna. Előre megmondták – szólt volna a politikai célzatú demonstráció -, hogy az úgymond „holnapos javaslat” mennyire dilettáns és az elfogadása mekkora káoszt okoz, lám, tessék…

 

Persze abból, hogy a haladási irány megváltoztatásából különösebb probléma az első reggelen nem származott, a Köztársaság téren alapvető változás nem történt. E közlekedési „reform” sorsa egy cérnaszálon függ. Ám a bukás és az efölötti kárörvendés elmaradása kétségkívül a munka folytatásának kedvez. Úgy tűnik, a szakértőkben is az eddigieknél jobban lehet bízni. De ugyanilyen fontos a társadalmi aktivitás: a téren e reggelen máris hosszas beszélgetés folyt a K+R parkolók optimális helyéről és az edukáció megindításának lehetőségéről. Történt valami, ami azt mutatja, hogy nyolc éve hivatalban lévő polgármester által sugalmazott megoldásnál, a visszalépésnél, a fenntarthatatlan fenntartásánál különb megoldás is létezik. Ehhez azonban a számos helyi politikus fejében először a gondolatok haladási irányán kellene változtatni, így a politikai játszmázás, a kisstílű aknatelepítés helyett az életminőséget javító változások mellé kellene állniuk.

 

Sziráki András

*

Törökbálint Városának Képviselő-testületének 100/2022. (V. 11.) ÖK határozata:

 1. egyetért a Köztársaság tér forgalmi rendjét felülvizsgáló, a közúti biztonsági felülvizsgálat keretében készült 3. számú javaslattal.

 2. felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő, K+R parkolósáv kialakítására vonatkozó vázlat alapján kérjen ajánlatot a szükséges tervezésre, az elkészült tervek alapján a kivitelezésre.

 3. felkéri a polgármestert, hogy az intézményi mobilitási terv megvalósítása érdekében kérjen ajánlatot a Mobilissimus Kft.-től az ütemterv 1-2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtására.

 4. felkéri a polgármestert, hogy az intézményi mobilitási tervvel kapcsolatban kezdeményezzen egyeztetést az intézményvezetővel.

A 2-3. pontban meghatározott tervezési, kivitelezési feladatokra szükséges fedezetet a 2022.

 

2021 ápr 16

Elkészült a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia

Interjú Vitézy Dáviddal, a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójával a Törökbálintot is érintő közlekedésfejlesztési tervekről

Mennyire egyeztetett dokumentum a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia?

Vitézy Dávid

A Stratégia tervezése 2018-ban kezdődött, egy önálló honlapon folyamatosan nyomon lehetett követni az alakulását, a készítésekor több szakcikk született, aminek kapcsán mindenki tájékozódhatott a részeredményekről, a formálódó fejezetek tartalmáról. A lakossági észrevételeket is több körben gyűjtöttük. Tavalyelőtt, a munka indulásakor például volt egy véleménygyűjtési fázis, melynek lezárásáig több, mint hatszáz észrevétel, javaslat, ötlet érkezett a Stratégia elkészítéséhez. A lakosság és a szakma ekkor összesen hét témakörben küldhette el javaslatait arról, hogy milyen fejlesztéseket tartanak szükségesnek többek között a vasútállomások, a szolgáltatások, valamint a vasúti hálózatok területén. A legtöbb hozzászólás – az összes vélemény közel fele – a vasúthálózat és a vasútállomások fejlesztésével kapcsolatban született. A Stratégia véglegesítését megelőzően szintén volt egy közvéleménykutatás, melynek célja a Budapest-környéki ingázók szokásainak felmérése volt. A kutatás keretében arra voltunk kíváncsiak, hogy milyenek az ingázók közlekedési preferenciái, vasúthasználati szokásai és mekkora hajlandóságot mutatnak arra, hogy más közlekedési eszközt használjanak a mindennapos ingázáshoz. Az adatfelvétel 2020 nyarán zajlott és 9689 válaszadó osztotta meg a véleményét és tapasztalatait, ezeket beépítettük a Stratégiába. Most pedig, a kormányzati elfogadást megelőzően már a kész dokumentumot van lehetősége mindenkinek véleményeznie, március végéig. A budapestvasut2040.hu honlapról letölthető a teljes Stratégia, és ennek szövege véleményezhető, a honlapon kérdőív március végéig elérhető. Ezt kérdőívet már közel ötezer válaszadó töltötte ki.TOVÁBB OLVASÁS

2021 márc 01

Újabb zajügyi csörte Törökbálinton

Pénteken fontos megbeszélés helyszíne volt a polgármesteri hivatal tanácsterme. Kósza Orsolya hónapok óta zajló aláírásgyűjtése elérte a minisztérium ingerküszöbét. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztályvezetője, Thoroczkay Zsolt, a Magyar Közút Pest Megyei igazgatója, Magyari László és a Hermann Ottó Intézet 35 éves zajügyi rutinnal rendelkező szakértője, Berndt Mihály ült le beszélgetni a hivatal és a lakosság képviselőivel. 800 törökbálinti aláírása kellett ehhez, de a beszélgetésben kiderült, hogy forrongó hangulat van a kérdés körül Diósd – Érd – Biatorbágy településeken is.TOVÁBB OLVASÁS

2019 szept 22

A kerékpáros közlekedés fejlődése Törökbálinton

Törökbálinton egészen 2010-ig semmi nem történt a kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében, mindössze  néhány kerékpártámaszt telepített a Kerekdomb Egyesület pályázati pénzből. Ekkor  képviselőként  elkezdtem  határozottabban  képviselni  ezt a témát, aminek néhány eredménye született:

 • évente 3-5 millió Ft-ot fordít az önkormányzat a kerékpáros fejlesztésekre
 • kerékpártámaszokat telepítettünk sok helyre, kerékpártároló épült a bálint márton iskola kertjébe
 • évről évre apró lépésekkel megkezdődött a kerékpáros nyomhálózat kialakítása, amelynek feladata, hogy  a fontosabb  célpontok  közötti útvonalakon  az autósok figyelmét  felhívja a kerékpárosok jelenlétére, illetve a forgalmas  utak keresztezésénél  segítse  a kerekezők észlelését.

TOVÁBB OLVASÁS

2019 szept 22

Törökbálint tömegközlekedése

Egy élhető város vérkeringését a jó közösségi közlekedés biztosítja. Törökbálint fekvése miatt összetett, szerteágazó hálózatra van szükségünk. Városunkba el lehet jutni vasúton, vagy a Volánbusz által üzemeltett buszhálózattal, kiegészítve 1-2 helyi rattal.

Buszközlekedés

A Törökbálintiak többsége autóval vagy busszal utazik a főváros felé, jóval kisebb százalékuk közlekedik kerékpárral vagy vonattal. Városunkban alapvetően jó a buszhálózat, amely több átszállási lehetőséget  is biztosít. Idén júliustól életbe lépett a közös viteldíjrendszer is, mely sok ember közlekedési szokását változtatta meg, nagymértékben javítva azt.

Idamajor  kivételével  városunk  minden  pontjára el lehet jutni tömegközlekedéssel. Az elmúlt években  sokat változott  a hálózat, Annahegyen megszüntettek hétvégi járatot is, amelyet aztán dr. Albert Gábor közbejárására hamarosan visszaállítottak.TOVÁBB OLVASÁS

2019 szept 22

Gyalogos közlekedés

Gyakran elfeledkezünk a legtermészetesebb  közlekedési módról, a gyaloglásról. Az utak tervezése során mindenki  az autók igényeinek  kielégítésén  dolgozik  – elég széles legyen, elég gyorsan lehessen menni, elég parkolóhely legyen. Ezek természetesen fontos szempontok  a főbb közlekedési útvonalakon. De mi van az emberekkel?TOVÁBB OLVASÁS

2019 szept 22

Autópályák és a zaj

Mindannyian naponta érzékeljük, hogy Törökbálint – Magyarországon egyedülállóan – rom autópálya csomópontjában fekszik. Ennek megvannak az előnyei és a hátrányai is.

Az autóval vagy busszal közlekedők  számára az autópályák a gyors közlekedés  lehetőségét biztosítják, a település számára jelentős – lényegében  kihasználatlan  – gazdaságfejlesztési potenciált rejtenek magukban,  azonban mindannyiunk  számára problémaként  jelentkezik a közelünkben naponta elhaladó sok tízezer gépjármű okozta zaj- és légszennyezés.

TOVÁBB OLVASÁS

2019 szept 21

Átmenő forgalom – Annahegy és Rudáktelep nyugalmáért és biztonságáért dolgozunk

Interjú Dr. Albert Gábor képviselőjelölttel az átmenő forgalom okozta kellemetlenségekről és a megoldási javaslatokról

Németh Balázs: Az átmenő forgalom és a zajterhelés fojtogató gyűrűjében élünk Törökbálinton. Dr. Albert Gábort kérdeztük erről, aki a Törökbálint Holnap Egyesület színeiben vállal képviselőjelöltséget az őszi önkormányzati választáson.

Dr. Albert Gábor: Az átmenő forgalom három fő irányban jelent igazi problémát. Egyrészt Érd felől nagy, másrészt érzékenyen érinti városunkat az M1-M7 autópályák és a környező települések közötti forgalom is, különösen a Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Géza fejedelem úton és a Diósdi úton, itt főképp a reggeli és délutáni csúcsidőkben érzékelhető. Végül pedig Diósd felől, Annahegyen keresztül. Ez a helyzet nagymértékben veszélyezteti Törökbálint kertvárosi jellegét. Azt, amiért szeretünk itt élni, és azt, amiért sokan más településről is ide költöznek.TOVÁBB OLVASÁS