Minden együtt volt a bukáshoz: az intézkedés bevezetése kapcsán önmagával egyet nem értő polgármester előzetes szabadkozása, a még hatályba sem lépett módosítás azonnali felülvizsgálatának beígérése, az érintettek tájékoztatásának alibi szinten tartása, az összefüggő javaslatcsomag egyetlen elemének kiemelése, így a Köztársaság téren a haladási irány önmagában meglehetősen értelmetlennek tűnő megfordítása, ezáltal a Blaha Lujza utcának az idősek otthon felé eső szakaszán a buszközlekedést is megbénító, jelentős torlódás kockázata…

Az első reggeli csúcs során azonban nem történt semmi drámai. A szülők járműveikkel, felismerve a helyzetet, nem álltak meg az iskola bejáratánál, hanem igyekeztek félrehúzódni. Bár a Blaha Lujza utcában olykor lassult a forgalom, végig folyamatos maradt. Több érintett – pedagógus, környéken lakó – véleménye szerint a helyzet valamivel még jobb is volt, mint máskor. Mindez csak azt mutatja, hogy a probléma nem megoldhatatlan, bár a komoly változások érdekében az eddigieknél lényegesen többet kellene tenni. Kezdve azzal, hogy ezen a téren is meg kellene fordítani a haladási irányt: az eleve bukásra játszó kisstílű politikai játszmázás helyett a közlekedési projekt megvalósítása mellé kellene állni!

Az elmúlt napokban Törökbálint polgármestere abból tartott bemutatót, hogy egy új intézkedést miként nem szabad bevezetni. Ennek keretében olyan tájékoztatókat jelentetett meg, illetve küldött ki a Köztársaság téri forgalmi változások ügyében, melyek azt támasztották alá, hogy a tervezett változtatás komolytalan. Rövid, ám a tényekkel összhangban nem lévő helyzetértékelése szerint a téren naponta kétszer átvonuló autókaraván problémájára a képviselő-testület mindössze annyit sütött ki, hogy meg kell fordítani a haladási irányt. És akkor mi történik? – derült vagy bosszankodott a Facebook közönsége, amely érthető okból nem éppen dicsérőleg szólt az állítólagos testületi döntésről. A másik szokatlan, vastag betűkkel hangsúlyozott elem az azonnali polgármesteri felülvizsgálat kezdeményezésének kilátásba helyezése volt. A tájékoztatókból kiderült, hogy legkevésbé az intézkedés kezdeményezője hisz annak helyességében, azt legszívesebben már azelőtt visszacsinálná, hogy bevezeti. Miként lehet így nekiállni bármilyen módosítás elfogadtatásának, amivel ezek szerint saját maga sem ért egyet? – tették fel a kérdést néhányan.

A képviselő-testületi döntésről félretájékoztató, azzal szemben a polgármesteri intervenció lehetőségét felvető kommunikáció valójában kényszer szülte ravaszkodást takart. Bruder Márton, a Köztársaság teret is magában foglaló 7. választókörzet képviselője ugyanis addig hajtotta a „régi” Bálint Márton Iskola környéke (Köztársaság tér) forgalmi helyzetének rendezését, míg végül a testület egy közlekedésszervező szakcég által készített, négyféle beavatkozási csomag közül az egyiket elfogadta. Ez nem ment könnyen, mivel a Bruder Márton nem tartozik a helyi Fidesz kedvencei közé, de végül egy narancsos képviselő is engedett az őt ért társadalmi nyomásnak, így meglett a szükséges többség. A megszavazott beavatkozási csomag három, egymástól nem elválasztható elemből tevődik össze (lásd ehhez jelen írás alatt az elfogadott határozati javaslatokat*):

  • K+R parkolók (kiss&ride, magyarul: puszi és pá’) létesítéséből, hogy a Blaha Lujza út és a Köztársaság tér a forgalom feltorlódásától mentesíthető legyen, magyarán legyen hova félreállni, hogy a gyermek kiszálljon a járműből,

  • a téren a haladási irány megváltoztatásából, az iskola bejárata így a téren átvezető útszakasz elején és nem a végén lenne, ezért a K+R parkolók megfelelő kihasználtsága esetén a tér forgalma csökkenne, szükségtelen lenne oda behajtani,

  • a megfelelő előkészítésből, amely magában foglalja az érintettek (szülők, diákok, tanárok, téren lakók) tájékoztatását, edukációját, a célok és választott eszközök bemutatását, az együttműködés során elvárt magatartások ismertetését, a várható problémák kezelésére felkészülést, összességében az érintettek felkészítését és a tervezett módosítások iránti bizalom elnyerését.

A Törökbálint Holnap képviselői, köztük elsősorban Bruder Márton által felvállalt Köztársaság téri forgalomrendezés iránti fanyalgás persze a képviselő-testületi döntés hatására sem változott. Még a beavatkozási csomagot megszavazó fideszes képviselő is azt hangsúlyozta, hogy igencsak szkeptikus a javaslatok életképességét illetően. A párttársak némelyike pedig amolyan erőszaktevésként élte meg, hogy a nem tőlük származó kezdeményezés megvalósítása elvileg zöld utat kapott.

A polgármesternek 2022. július 31-ig az előkészítés érdekében tett lépésekről kellett volna tájékoztatnia a képviselő-testületet. A határozat szövege alapján a kivitelezés megindítására nem terjedt ki a feladatköre. Ennek ellenére magára vette a kérdés rendezését, a következőképp:

  • a K+R parkolóknak nem találtak helyet, mert ehhez állítólag fákat kellett volna kivágni, véleménye szerint a szakmai indokoltság sem egyértelmű, ezt a pontot tehát ejtette,

  • szeptember 15-ei hatállyal, átruházott hatáskörben a téren a haladási irány megfordításáról döntött (így persze önmagában a haladási irány megfordítása kockázatos, mert nincs hová félreállni és aligha hoz áttörést),

  • az előkészítés arra korlátozódott, hogy született egy polgármesteri poszt, szeptember 13-án kiment az említett egy tájékoztató levél a Köztársaság téren lakóknak, mindkettő – ahogy erről volt szó – a felülvizsgálat lehetőségét máris kilátásba helyezte, illetve az iskolában is mondhattak valamit a szülőknek, legalábbis a Facebookon olvasható meghökkent véleményekből erre lehet következtetni.

A hangulati „előkészítéshez” hozzátartozik, hogy az egyik fideszes önkormányzati képviselő a múlt héten megjelent posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a törökbálintiak majd emlékeznek azokra a „baloldaliakra”, akik a közlekedési káoszt okozták. Ez, illetve a polgármesteri kommunikáció arra utalt, hogy várható bukásra készültek. Mindenesetre elhatárolódtak a következményektől, a felelősséget vélhetően azonnal a tér közlekedési problémáira megoldást kereső Törökbálint Holnapra hárították volna. Előre megmondták – szólt volna a politikai célzatú demonstráció -, hogy az úgymond „holnapos javaslat” mennyire dilettáns és az elfogadása mekkora káoszt okoz, lám, tessék…

 

Persze abból, hogy a haladási irány megváltoztatásából különösebb probléma az első reggelen nem származott, a Köztársaság téren alapvető változás nem történt. E közlekedési „reform” sorsa egy cérnaszálon függ. Ám a bukás és az efölötti kárörvendés elmaradása kétségkívül a munka folytatásának kedvez. Úgy tűnik, a szakértőkben is az eddigieknél jobban lehet bízni. De ugyanilyen fontos a társadalmi aktivitás: a téren e reggelen máris hosszas beszélgetés folyt a K+R parkolók optimális helyéről és az edukáció megindításának lehetőségéről. Történt valami, ami azt mutatja, hogy nyolc éve hivatalban lévő polgármester által sugalmazott megoldásnál, a visszalépésnél, a fenntarthatatlan fenntartásánál különb megoldás is létezik. Ehhez azonban a számos helyi politikus fejében először a gondolatok haladási irányán kellene változtatni, így a politikai játszmázás, a kisstílű aknatelepítés helyett az életminőséget javító változások mellé kellene állniuk.

 

Sziráki András

*

Törökbálint Városának Képviselő-testületének 100/2022. (V. 11.) ÖK határozata:

  1. egyetért a Köztársaság tér forgalmi rendjét felülvizsgáló, a közúti biztonsági felülvizsgálat keretében készült 3. számú javaslattal.

  2. felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő, K+R parkolósáv kialakítására vonatkozó vázlat alapján kérjen ajánlatot a szükséges tervezésre, az elkészült tervek alapján a kivitelezésre.

  3. felkéri a polgármestert, hogy az intézményi mobilitási terv megvalósítása érdekében kérjen ajánlatot a Mobilissimus Kft.-től az ütemterv 1-2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtására.

  4. felkéri a polgármestert, hogy az intézményi mobilitási tervvel kapcsolatban kezdeményezzen egyeztetést az intézményvezetővel.

A 2-3. pontban meghatározott tervezési, kivitelezési feladatokra szükséges fedezetet a 2022.