Az üdülőterületek jövője

A folyamatos és átgondolt fejlesztések csak a kiadások csökkentése (pl. a látványberuházások elhagyása) és a bevételek növelése
(pl. sikeres pályázatok) révén valósíthatók meg. A források elosztásánál az arányosság elvének is meg kell jelennie. Már 2017 novemberében azt javasoltam, hogy a fejlesztési, felújítási források tervezésekor ne csak a városházát kiszolgáló beruházások kapjanak prioritást, mert akkor nem jut kellő forrás a város egészétől elkülönült részek (pl. az üdülőterületek) fejlesztésére, és ezáltal sérül az arányosság elve. Javaslatom nem kapott többségi támogatást. Vajon a városháza előtt a szökőkút vagy az okospad megépítése nem várhatott volna néhány évig? Vajon mennyire volt fontos a városházán az árnyékoló üveglamellát felszerelni nagyjából bruttó 86 millió forintért? Ebből a látványberuházásra fordított összegből néhány gyűjtőutat már régen fel lehetett volna újítani  Annahegyen (pl. a Kertész utcát), a Bunth oldalon (pl. a Kilátó vagy a Hegyfok utcát), a Szabadházi hegyen (pl. a Mecsek vagy a Villányi utcát). De a mellékutcák folyamatos karbantartására is jutott volna elegendő összeg.

Nézzük a bevételek növelésének lehetőségét. Az elnyert pályázati források nem csupán lehetőséget biztosítanak a további  fejlesztésekre (pl. csapadékvíz elvezetés kiépítése), de jelzik a mindenkori városvezetés országos politikai támogatottságát, beágyazottságát is. Ebben az évben Annahegy csapadékvíz elvezetési munkálataira 100 milliós önrész mellett 300 milliós összegre pályázott az önkormányzat. Információim szerint Törökbálint nem szerepel a támogatottak között. Ebben az esetben az új képviselő-testület feladata a csapadékvíz elvezetés és útfelújítás szakaszos kiépítése Annahegyen, az erre betervezett 100 milliós önrész célirányos felhasználása. És nem átcsoportosítása újabb látványberuházásra!

Kérem Önöket, hogy október 13-án szavazatukkal olyan politikai csoportosulást támogassanak, akik tervszerűen, az arányosságot is szem előtt tartva végzik a munkájukat, képesek sok nyertes pályázat benyújtására és nem látványberuházásokra költik az adóforintokat. Kérem, támogassák a Törökbálint Holnap Egyesület képviselőjelöltjeit és polgármesterjelöltjét, Szőke Pétert!

Dr. Albert Gábor
a Törökbálint Holnap Egyesület jelöltje a 2. körzetben