Egy hónapja megválasztották az új képviselő-testületet. A Törökbálint Holnap Egyesület arra törekszik, hogy a választók akarata megjelenjen a különféle pozíciók megvitatásakor, az alpolgármester, a bizottságok megválasztásakor. Küzdünk azért, hogy a korábbi összetételű városvezetés is tudomásul vegye végre a választások eredményét. Azonban a munka és annak eredménye nekünk sokkal fontosabb. Emiatt már az első normál testületi ülésen, november 13-án több dologban szeretnénk döntést is hozni.

Szőke Péter javasolta, hogy vegyük napirendre az építményadó eltörlését a nyugdíjasok és a 100 nm-nél kisebb ingatlannal rendelkezők számára. Egy idős nyugdíjas egész életét ledolgozta, munkájával pedig komolyan hozzájárult a társadalom működéséhez, a helyi közösség életéhez. A megszerzett ingatlana is ezen munka eredménye. A legtöbbük esetében ráadásul sajnos az egyetlen eredménye egy egész élet munkájának. Emiatt úgy gondoljuk, hogy méltatlan ezt a vagyontárgyat folyamatosan adóztatni és a nyugdíjból építményadót szedni. Az előterjesztése lényege, hogy 2020. január 1-jétől minden 65. életévüket betöltött törökbálinti ingatlantulajdonos élvezzen építményadó mentességet az általa lakott ingatlan esetében, továbbá a fizetési kötelezettséget a 100 nm-nél kisebb ingatlannal rendelkezők számára is szüntessük meg. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Dr. Albert Gábor javasolta az alacsony keresetű fizikai és technikai dolgozók bérrendezését. Előterjesztésében a téma több ütemben való tárgyalását kezdeményezte. Első körben a konyhai dolgozók havi bruttó 30 000 Ft-os béremelésére tett javaslatot. Második ütemben szeretnénk, ha a hivatal és az érintett intézményvezetők bevonásával a takarító személyzet, a karbantartók, portások, a Városgazda csoporthoz tartozó fizikai állomány és az intézményi dajkák bérrendezésével foglalkoznánk. Amennyiben kezdeményezésünk zöld utat kap, az egyben képviselőtársaink szociális érzékenységét is bizonyítja. Az előterjesztés ide kattintva olvasható. Ezen kívül a képviselő interpellációt nyújtott be Elek Sándorhoz a Pipacs és Szőlőskert utcák által határolt önkormányzati ingatlan melletti gombapince sérülése tárgyában. Fontos tudnia a testületnek, hogy a probléma megoldása érdekében a polgármester milyen intézkedéseket tett. Az interpelláció ide kattintva olvasható.

Bruder Márton kérdéseket fogalmazott meg. Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy mennyire nehézkes információhoz jutni a város különböző pontjain zajló projektekkel, fejlesztésekkel kapcsolatban. A legritkább esetben volt módja a civileknek a tervek megismerésére, véleményük megfogalmazására. Képviselőként sem könnyebb információhoz jutni, ígéret helyett a kért tájékoztatást megkapni. A közérdekű információhoz való hozzáférés érdekében nyújtott be interpellációt Elek Sándor polgármesterhez, amely ide kattintva olvasható. Valamint többen megkeresték választókerületéből a belterületi vaddisznóállomány által okozott károk kapcsán. A Károlyi és Damjanich utcák lakói rendszeresen tapasztalják a vaddisznókat. Több lakó sötétedés után nem mer az utcára lépni a vaddisznók állandó jelenléte miatt. A rendőrség engedélyt adott a belterületi kilövésre, azonban ennek ellenére nincs tudomásunk róla, hogy történtek volna kilövések a város ezen oldalán. A tisztánlátás miatt kérdéssel fordult a jegyzőhöz és a polgármesterhez, hogy tájékoztassanak arról, hogy eddig milyen lépések történtek, illetve milyen intézkedéseket terveznek az ügyben a jövőben. A kérdés ide kattintva olvasható.

Ollero Marco javasolta a Törökbálint Ma újság kiadásának önkormányzati hatáskörbe vonását, ezzel biztosítva annak függetlenségét. A lap kiadása eddig magánkézben volt, és több képviselő nem jelenhetett meg benne. Az előterjesztése további problémaként említi, hogy Elek Sándor polgármester kampányra használta a közpénzből üzemelő Facebook oldalát. Javasoljuk, hogy az oldalt vonjuk ki önkormányzati hatáskör alól, az imázsépítést ne az adófizetők zsebéből finanszírozzunk. Kezdeményeztük továbbá a Törökbálint Város Önkormányzata Facebook oldal átalakítását, és hivatalos hírcsatornává tételét. Kezdeményeztük ezen kívül a Törökbálint Ma újsághoz köthető weboldal, illetve alkalmazás szerződéseinek felülvizsgálatát. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Turai Tamás javasolta, hogy vegyük napirendre annak a határozatnak a hatályon kívül helyezését, amely fontos célkitűzésként jelölte meg a Kálvária-domb mögötti terület beépítési koncepciójának megvalósítását, az ominózus Kálvária lakóparkot. Az előterjesztésében a korábbi képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésén túl javaslatot tettünk a terület rendezésére, hogy megindulhasson egy közösségi tervezés, és együtt alakíthassuk ki a “Kálvária parkot”. Az előterjesztés ide kattintva olvasható.

Sajnos úgy tűnik a polgármester által a szerdai ülésre előterjesztett javaslatokból, hogy továbbra sem szeretné tudomásul venni a választások eredményét és továbbra is küzd a korábbi pozíciókért. Ennek ellenére mi nem várunk, elkezdtük a munkát. Bízunk benne, hogy a most beterjesztett javaslataink – amelyre a választók szavaztak – nem esnek a pozícióharcok áldozatává és a fideszes testületi tagok, valamint az egyetlen szocialista testületi tag azokat támogatni fogja. Hiszen ne felejtsük el, akkor is Törökbálint a lényeg!

Törökbálint Holnap Egyesület