PEDIG PÁRTATLANNAK KELLENE LENNIE

Május 22-én megjelent egy eddig példátlan kiadvány Törökbálinton. A jegyző, akinek függetlennek kell lennie, beszállt a polgár­mester mellett kampányolni. Most már nyilvánvaló, hogy nem véletlen szokták egyes helyi fideszes képviselők a 13. képviselőnek csúfolni. (Törökbálinton 12 fős a képviselő-­testület.)

Először a Helyi Választási Iroda vezetőjeként két hónappal ezelőtt átrajzolta a választókerületek határait, amit persze jogszabályi indokokra hivatkozva tett meg, és önmagában nem feltétlenül lenne probléma. Viszont például Tükörhegyet három részre vágta szét. A középső részéhez pedig hozzácsapta Szabadházihegyet és Pistályt.

Példaként: egy hónapja hatályon kívül helyezte a Miskolci Törvényszék a miskolci jegyző döntését, arra hivatkozva, hogy nem csatolhat össze magyarázat nélkül különböző, egymással össze nem függő területeket. A törvényszék az indokolásában felhívta a figyelmet arra, hogy a választókerületek kialakításánál két alapvető követelmény van: az egyik az összefüggő terület alkotása, a másik a választásra jogosultak számának megközelítően azonos volta. Az előbbi Törökbálinton sem teljesül, hiszen Tükörhegy és Szabadházihegy/Pistály vonatkozásában megállapítható a területi összefüggés hiánya.

Törökbálint jegyzője

Ezt követően magasabb rendű jogsza­bályra hivatkozva javasolta a választási plakátokra vonatkozó helyi rendelet eltörlését. Viszont emiatt a választási plakátokra a közterület használatáról szóló rendelet vonatkozik, és a jelenlegi állás szerint fizetni kell majd a kampányban például egy molinó elhelyezéséért közterületen. Ez hátrányos lesz azoknak a jelölteknek, akik nem a Város pénzén kampányolnak. Ráadásul a polgármesterhez kell írni az engedélykérelmet is.

NAGYON KILÓG A LÓLÁB!

A polgármestert a jegyző politizálása nem zavarja. Sőt, mint látjuk most is könnyebb az élete, hiszen addig sem neki kell két roppant kellemetlen ügy politikai vitájába beszállnia, megteszi helyette a jegyző. Pedig egy jegyzőnek a pártatlanság mellett a leg­fontosabb feladata, hogy az önkormány­zatban a törvényesség őre legyen. A politizálás és kampányolás helyett erre kellene fi­gyelnie. Persze ha pártatlanul végezné a feladatát, akkor nem engedné a polgármesternek, hogy a Kormányhivatal által is elmarasztalt törvénytelen testületi ülést tartson egy balatoni wellness szállodában.

A kiadvány másik főszereplője a főépítész, akinek a kampányolása viszont kevésbé meglepő, hiszen a testvére a szomszéd választókerület fideszes parlamenti képviselője. Ráadásul nyilván hálás a polgármesternek. Van is oka rá, hiszen például 1,5 milliót kapott azért, hogy keresse meg az új városháza ideális helyszínét. Meg is találta azt, a régi helyén.

Vegyünk sorra néhány durvább csúsztatást, hamis állítást a jegyző és a főépítész állításai közül:

Jegyző: „Ebben a ciklusban a képviselő-testület egyszer sem hozott olyan döntést, mely szerint valamely övezetet lakóterületté sorolja át.

Hamis állítás! József-hegyen például 78 ezer négyzetméteres terület lett lakóterületté átminősítve, aztán a véletlen úgy hozta, hogy Elek Sándor polgármester épp ott építtetett egy házat magának. Egyébként nemcsak a lakóterületté minősítések jelentenek további zaj, közlekedési stb. terhelést, hanem a például beépíthetőség 10%-ról 15%-ra növelése, vagy a nagy telkek sok kicsivé darabolása.

Volt laktanya területére luxuslakópark:

Főépítész: „A fejlesztési koncepciót a képviselő-testület városfejlesztési bizottsága nem támogatta, a téma lekerült napirendről.

Egyelőre lekerült, mert felhívtam rá a figyelmet, hogy a terület jelentős része az EU által védett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területen fekszik. Az illetékes hatóság jelenleg hatályos fenntartási terve szerint az önkormányzati szabályozás potenciális veszélyeztető tényezőt jelent természetvédelmi szempontból a terület értékeire. A kezdeményezésem hatására jelenleg a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása zajlik az ügyben. Sajnos, ha a polgármesteren múlik, mára talán már épül a luxuslakópark.

Volt Flóra-kemping területére lakópark:

Főépítész: „Közvélemény-kutatás eredménye szerint a lakosság nem támogatta a kezdeményezést és 2018. januári ülésén a VFKB is elutasította.

A beruházási ötlet a főépítész által készített polgármesteri előterjesztésben érkezett a testület elé, amelyben az a javaslat szerepelt, hogy elvben nem zárkózunk el a beruházástól. A Gyarmati Mihály képviselőtársam által vezetett VFKB, viszont kérte a környéken lakók megkérdezését a lakóövezetté sorolással kapcsolatban. Ezt követően, miután a válaszadók 80%-a leszavazta a lakópark ötletét, a polgármester már nem is hozta a testület elé döntésre.

Fura, mert a jegyző azt állítja az írásában, hogy a polgármesternek kötelessége a testület elé vinni döntésre a beruházók ötleteit. Akkor a bizottság javaslata után ezt miért nem hozta?

Kálvária lakópark:

Főépítész: „Az elkészült koncepciótervek rámutattak arra, hogy a területre vonatkozó hatályos szabályozás által megengedett beépítési paraméterek túlzóak, ezért a képviselő-testület a vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról határozott.

Ez konkrétan hazugság! A polgármester javaslatára került a lakópark ötlete a képviselő-testület elé, és a testület az 57/2018 (V.15.) ÖK határozatában úgy döntött, hogy „…A városközpont fejlesztése érdekében a koncepcióban bemutatott épület-együttes megvalósítását fontos célkitűzésnek tekinti…”

A képviselő-testület pedig azóta sem döntött úgy, ahogy a főépítész állítja, ugyanis az említett határozat a legutolsó ezzel kapcsolatos testületi döntés. A városvezetés látványos visszatáncolásának egyetlen oka pedig, hogy a Kálvária környezetében lakók a lakópark híre hallatán egy hétvége alatt több száz aláírást gyűjtöttek össze ellene.

Fontos megjegyezni, hogy az előzőekben felsorolt beépítési szándékok – miként bemutattam – mind a polgármester javaslatára kerültek a testület elé, és nem neki és a városvezetésnek köszönhető, hogy még nem valósultak meg a lakóparkok.

A városvezetés félrevezető kiadványának harmadik szereplője Tóth Barnabás az önkormányzat hosszú évek óta fizetett, „házi” szakértője. Sajnálatos, hogy egy olyan, magasépítésben jártas szakértőt kért meg a polgármester a Munkácsy alagút ügyében a nyilatkozatra, akinek nem szakterülete a vízelvezetéssel, geotechnikai összefüggésekkel kapcsolatos terület. Nem véletlenül a fizetett szakértő is egy másik szakvéleményre hivatkozik. Dr. Csernussi Gábor vízügyi, geotechnikai, környezetvédelmi tervező és szakértő szakvéleményét említi, pontosan azt, amelyre mi is alapozzuk állításainkat. A szakvélemény ide kattintva megtekinthető.

Viszont Tóth Barnabás elhallgat tényeket, ezzel próbálja minél jobban elbagatellizálni a problémát. Ez egy szakértői szerepben felkérttől elfogadhatatlan.

Annak ellenére, hogy ő maga sosem járt az alagútban, azt sosem látta, mégis azt állítja, hogy „a csatorna elavult, állapota néhány szakaszon rossz, másutt közepesnek mondható, de katasztrófahelyzetről szó sincs!

Ezzel szemben most következzen a teljesség igénye nélkül néhány idézet a vízügyi és geotechnikai szakvéleményből az alagút tényleges állapotára vonatkozóan:

“A csatorna egyes szakaszainak műszaki állapota néhány szakaszon közepes, viszont a nyomvonal legnagyobb részén a karbantartás hiányában kifejezetten rossz.” Az alagútról képek ide kattintva tekinthetők meg.

  1. oldal

– 1. kép: “Szabálytalan, és veszélyes közmű elhelyezés: alacsonyan van, így a hordalékot is felfogja.”

– 2. kép: “A kimosódás már az oldalfal alá húzódott, fokozottan omlásveszélyes!”

  1. oldal

– 1. kép: “Összeomlás előtt álló egykori áteresz a két oldali csatornaágak között a kisbolt sarkától a Dózsa György utca irányában.”

  1. oldal

– 2. kép: “Ez egy gázcső, közvetlenül az úttest alatt. Nagyon veszélyes, javasolt a házakból kijövő csőrendszert a javítás/átépítés idejétől minél hamarabb felülvizsgáltatni!

  1. oldal

– 4. kép: “Ez egy bizonytalan geotechnikai paraméterekkel rendelkező környezet, építési engedélyt ide ne adjanak ki, nehéz, illetve tolólapos gépek, járművek itt ne dolgozzanak.”

  1. oldal

– 2. kép. “Az aljzat kimosódása nagymértékű, a falak alámosódtak, ez omlásveszélyt jelent.”

  1. oldal

– 2. kép: “Az alagút szerkezetét korábban már komolyabban, vasbetonnal javították ki, de mára a javítás mellett közvetlenül is megjelennek az omlások, ez szintén intő jel lehet a szerkezet instabilitására nézve.”

– 5. kép: “Ez nagyon veszélyes, nagyjából a szakasz közepén látható ez a jelenség: a boltív kicsúcsosodik, a fal befelé domborodik, a szerkezet oldalról kap nagy nyomást, feltehetően a víz nyomja össze, potenciális omlásveszély!

Tóth Barnabás még két kijelentésére feltétlenül szeretném felhívni a figyelmet:

Az egyik állítása, hogy „létezik egy modernebb megoldás… a csatorna falazata közötti résekbe egy speciális folyadékot – ami később megszilárdul – injektálnak.

A vízügyi, geotechnikai szakértő felhívta a figyelmet az alagutat rengeteg helyen keresztező gázcsövekre, csatorna és vízcsövekre, amelyek kiváltása nagyon fontos, mert nagyon veszélyes így hagyni. Akkor miért akarnak a polgármester emberei mégis félmegoldást?

Másik állítása, hogy „a konzervatív megoldás szerint nem kell teljesen nulláról indulnunk, a tervek rendelkezésre állnak, felülvizsgálatuk folyik.”

Tudják ez mit jelent? Azt, hogy vannak tíz éve tervek a csatorna teljes kiváltására, csak éppen a polgármester nem akart a problémával foglalkozni, a tervek pedig időközben érvénytelenek lettek.

Szőke Péter

Kifizetünk rengeteg pénzt tervekre, berakjuk őket a fiókba. Nem csinálunk semmit, csak, amikor végképp muszáj, a tervek közben lejárnak. Ez felelőtlenség! Változtatnunk kell a hozzáálláson! Presztízsberuházásokat meg kell előznie az ilyen ügyeknek. Mindenekelőtt rendbe kell tennünk Törökbálintot és utána folyamatosan fenntartani a rendezett állapotát. Októberben önkormányzati választások lesznek, akkor dönthetünk, hogy a jelenlegi városvezetést és a lakóparképítéseket támogatjuk továbbra is, vagy változtatunk ezen és egy felelősen gazdálkodó, lokálpatrióta csapatot fogunk támogatni, hogy végre rendet teremthessenek Törökbálinton.

Szőke Péter