Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
2018 dec 16

Advent harmadik vasárnapja: Tudatlanság, felelőtlenség, avagy mi a normális?

Ünnepi hangulatban, társasjátékozás közben mi is meggyújtottuk a gyertyát a karácsonyt várva. Van, aki mást gyújtott meg az ünnep alkalmából, mi csak az étkezőasztalnál is érezhető orrfacsaró bűzt, az égő műanyag eltéveszthetetlen szagát éreztük meg. A közös játéknak véget vetve elindultam az orrom után. Azt sejtettem, hogy kéményből száll fel a szörnyű füst, ezért nem is azonnal vettem észre, hogy a Törökbálint – Idamajorban található kiserdőből terjeng a bűz. Az ünnepre készülve, gyertya helyett, a sötétben valaki összehordott szeméthalmot gyújtott meg.TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 11

Új illegális hulladéklerakó Törökbálinton

Bár a közvetlen kapcsolatot nem lehet igazolni, de mindenesetre figyelmeztető jel, hogy az érdi levendulás lezárását követően új illegális hulladéklerakó hely alakult ki városunkban. Az itt lehelyezett hulladék részben háztartási, részben építési, részben elektronikus hulladék, mely között veszélyes hulladékok (vegyszerek, elemek, stb.) is találhatóak.
Érd komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy veszélyeztetett külterületein megakadályozza az illegális hulladéklerakást. A megyei jogú város civil szervezetekkel összefogva megtisztította a levendulás területét, majd úttorlaszokat helyezett el, illetve kamerákat telepített a terül ellenőrzése érdekében. Az intézkedések hatékonyak és jók, azonban az innen elüldözött szemetelők más helyek után néznek.TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 05

Közösségi akció a Kálvária köznél

 

A Törökbálint Holnap Egyesület elhatározta, hogy a közösség javát szolgáló akciót hajt végre minden hónapban a város egy-egy pontján.

Mint tudjuk, épül-szépül Törökbálint; ennek egyik kézzelfogható példája a közelmúltban átadott Városháza és az átkötő út. Körülnéztünk, hogy mi a helyzet a környezetükben. Közvetlen szomszédságukban halad a művelődési házhoz a Kálvárián átvezető térköves járda, amely meglehetősen elhanyagolt képet mutatott: a lámpák gyengén és hiányosan világítottak, oszlopaik festékkel összefújva, a vízelvezető vályú és átereszek eltömődtek földdel, a járdaszegély és a burkolat pedig megsüllyedt, amikor a Városházához vezető lépcső építése közben munkagép járt rajta. A lépcső előtt odakötött betonmaradék és eldobált szemét csúfította a domboldalt.TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 05

Középiskolai felvételi 2019

A nyolcadikosok és szüleik fontos döntés előtt állnak. Hamarosan ki kell választaniuk, hogy mely középfokú oktatási intézményekbe adja be jelentkezését továbbtanuló gyermekük. A döntés előtt célszerű tájékozódni a szimpatikus iskolatípus, a tanulható szakmák, vagy a különböző gimnáziumi tagozatok felől, majd fontolóra kell venni a bejutási esélyeket. Ebben segít, ha összeadják gyermekük hetedik tanév végi és várható nyolcadik félévi érdemjegyeit a főbb tantárgyakból (matematika, magyar, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tárgy), de vannak olyan helyek, ahol majdnem minden tantárgy számít. Minél nagyobb a kapott eredmény, annál jobb, ezek lesznek ugyanis a „vitt pontok”. Ezekhez társulnak majd a felvételi vizsga során a „szerzett pontok”.

A középfokú oktatási intézmények honlapjain már olvasható, hogy a következő tanévben milyen osztályokat indítanak, és konkrétumokat is közölnek a felvételiről. A felvételi követelményeket érdemes alaposan áttanulmányozni, hiszen ezeket az adott iskola határozza meg, és ahány intézmény, annyi szokás.

TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 05

Mi vitte el a diótermést?

Ahol nem fagyott le tavasszal a diófák virágja és lombja, ott szépen kötöttek a virágok, elkezdtek növekedni a zöld burokkal körülvett termések. Augusztus-szeptemberben aztán látszott, hogy valami baj van. Egyre több termés barnult meg, száradt össze, pottyant le vagy sült rá a faágakra. Lassan derült csak ki a laikusok számára, hogy egy Észak-Amerikából behurcolt légyfaj, a nyugati dióburok-fúrólégy, rövidebben dióburoklégy (Rhagoletis completa) tizedeli a diótermést. A globális áruforgalom velejárójaként 30 éve írták le európai jelenlétét, először Svájcban, azóta terjed kelet felé. Hat-hét éve a nyugati megyékben már jelen volt, idén érte el és lépte át a Duna vonalát.

TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 05

A Hegyalja utca csapadékvíz-elvezetése városi érdek

Az utóbbi évek nyári időjárása megváltozott: kevesebb, de intenzívebb, sokszor özönvízszerű csapadék hullik le rövid idő alatt. Mindez egész Törökbálintot erősen érinti. A csapadékvíz-elvezetés (és a közlekedés) szempontjából a Hegyalja utca kritikus útszakasznak számít. Az Önkormányzat eddig két ütemben foglalkozott a Hegyalja utca csapadékvizének elvezetésével.TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 05

Útjavításoktól az útalapig

Több mint kétszeresére kell emelni az útkarbantartási keretet!

Az üdülőterületeken és a külterületeken az utak rossz állapota foglalkoztatja leginkább a tulajdonosokat és az ott élő lakosságot. Az önkormányzat anyagi forrásai viszont ahhoz szűkösek, hogy az útfelújítással kapcsolatos összes igényt ki lehessen elégíteni. Információim szerint a kb. 250 hibabejelentésből mintegy 100 hiba kijavítására – forrás hiányában – a jövő évben lesz lehetőség, ezért javasolni fogom a jelenleg 45 milliós útjavítási keret (mely kisebb csapadékvíz elvezetési munkákat is tartalmaz) 100 millió forintra emelését a 2019-es költségvetésben.

TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 05

Szemétkáosz Magyarországon és Törökbálinton?

A HVG a közelmúltban cikksorozatban számolt be arról, hogy települések százain van gond a szemétszállítással, ami miatt az illegális hulladéklerakás növekvő gondot okoz.

Szeméthalom Törökbálint külterületén (fotó: Bruder Emese)

Törökbálinton elsősorban a külterületi illegális hulladéklerakás jelent problémát. A hetente kukába helyezhető szemét elszállításával nincs gond, ugyanakkor sajnos a szolgáltató és az önkormányzat is félrenéz afelett, hogy egyesek nem rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel, és háztartási hulladékukat a környezetükben helyezik el. Az illegális hulladéklerakás oka ezekben az esetekben világos, és elkövetője is ismert, de hatósági lépések mégsem történnek.

TOVÁBB OLVASÁS

2018 dec 01

Gazdaságlátogatás Idamajorban

Október 27-én a Kerekdomb Egyesület és az Idamajorért Egyesület közös túrát és gazdaságlátogatást szervezett Idamajorba. A túra célja az ismerkedésen túl az volt, hogy felhívja a figyelmet a József-hegy és a Biai erdő között hiányzó hivatalos turistaútra, amely összeköthetné például az Anna-hegyi kilátót a biai Szili kápolnával. A harmincnál is több törökbálinti túrázó láthatta, hogy a hiányzó szakasz az M0 feletti vadátjáró, a Major utcai M7 aluljáró, a Róka-hegy és Idamajor érintésével könnyedén kialakítható.

TOVÁBB OLVASÁS

2018 nov 27

Közmeghallgatás 2018

A közmeghallgatás az önkormányzatiság rendszerében az egyik legfontosabb fórum, amelyen a lakosság a város közügyeit érintő gondolatait megfogalmazhatja, kérdéseit fölteheti. Mindez nyilvános képviselő-testületi ülés keretében történik.

Az önkormányzatiság hőskorában, a 90-es években a régi művelődési ház terme zsúfolásig megtelt a közmeghallgatásokon. Az eseményről szóló felhívást előzőleg a város több pontján kiplakátolták. A lakosság és a helyi sajtó munkatársai helyben tették fel a kérdéseiket. Ma főként a honlapról és a közösségi médiából tájékozódhat a választópolgár. Bár a helyi lapban is megjelent a felhívás, szinte biztos, hogy a törökbálintiak közül sokan nem tudtak a közmeghallgatásról. Régen a képviselők is sokkal aktívabbak voltak, ma a többségük csendben átengedi a válaszadás lehetőségét a polgármesternek. Korábban a szabályzat lehetőséget biztosított arra, hogy a képviselő a felmerült problémák és igények kapcsán határozati javaslatot fogalmazzon meg. Napjainkra az egyik legfontosabb önkormányzati fórum lassan kiüresedett, formálissá vált.

TOVÁBB OLVASÁS