Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
2023 júl 01

Az agresszív kismalac elvisz magával

Elek Sándornak a Székelyudvarhelyre utazó városi delegáció pártküldöttséggé degradálása ügyében írt válaszából nehéz lenne más következtetést levonni, minthogy az oda-vissza ezernégyszáz kilométeres út a Fidesz helyi kádereinek társaságában embert próbálóan nehéz túra. Ennek teljesítésére a Törökbálint Holnap képviselői azonban lehetőséget sem kaptak. Mint a levélből kiderül, a székelyföldi látogatásról valójában azért nem értesítették őket, mert a polgármester okfejtése szerint ezt meg sem érdemlik. De ez még csak a legkisebb probléma. – Vélemény, Sziráki András.

TOVÁBB OLVASÁS

2023 jan 02

Változik a szelektív hulladék elszállítási rendje

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 2023. január 1-től változik a szelektív hulladék elszállítási rendje.

Legfontosabb változás, hogy a szelektív és a zöld hulladék elszállítása a kommunális szállítási naptól eltérően történik!

Az alábbi képen látható, hogy melyik körzetben mikor lesz a szelektív hulladék ürítésének napja (a sárga sorban – újrahasznosítható csomagolási hulladék). A képre kattintva érheti el a Vertikál Zrt. tájékoztatóját, benne a képen látható táblázattal olvasható, nyomtatható felbontásban.

A következő hivatkozásra kattintva megtekintheti az öt körzet utcajegyzékét és megtudhatja, hogy melyik utca melyik körzetbe tartozik: Körzetek utcajegyzéke

A kommunális hulladék elszállításának napja nem fog változni!

2022 szept 15

Köztársaság tér: csak az előkészítés színvonala volt drámai, a dugó elmaradt

Minden együtt volt a bukáshoz: az intézkedés bevezetése kapcsán önmagával egyet nem értő polgármester előzetes szabadkozása, a még hatályba sem lépett módosítás azonnali felülvizsgálatának beígérése, az érintettek tájékoztatásának alibi szinten tartása, az összefüggő javaslatcsomag egyetlen elemének kiemelése, így a Köztársaság téren a haladási irány önmagában meglehetősen értelmetlennek tűnő megfordítása, ezáltal a Blaha Lujza utcának az idősek otthon felé eső szakaszán a buszközlekedést is megbénító, jelentős torlódás kockázata…

Az első reggeli csúcs során azonban nem történt semmi drámai. A szülők járműveikkel, felismerve a helyzetet, nem álltak meg az iskola bejáratánál, hanem igyekeztek félrehúzódni. Bár a Blaha Lujza utcában olykor lassult a forgalom, végig folyamatos maradt. Több érintett – pedagógus, környéken lakó – véleménye szerint a helyzet valamivel még jobb is volt, mint máskor. Mindez csak azt mutatja, hogy a probléma nem megoldhatatlan, bár a komoly változások érdekében az eddigieknél lényegesen többet kellene tenni. Kezdve azzal, hogy ezen a téren is meg kellene fordítani a haladási irányt: az eleve bukásra játszó kisstílű politikai játszmázás helyett a közlekedési projekt megvalósítása mellé kellene állni!

Az elmúlt napokban Törökbálint polgármestere abból tartott bemutatót, hogy egy új intézkedést miként nem szabad bevezetni. Ennek keretében olyan tájékoztatókat jelentetett meg, illetve küldött ki a Köztársaság téri forgalmi változások ügyében, melyek azt támasztották alá, hogy a tervezett változtatás komolytalan. Rövid, ám a tényekkel összhangban nem lévő helyzetértékelése szerint a téren naponta kétszer átvonuló autókaraván problémájára a képviselő-testület mindössze annyit sütött ki, hogy meg kell fordítani a haladási irányt. És akkor mi történik? – derült vagy bosszankodott a Facebook közönsége, amely érthető okból nem éppen dicsérőleg szólt az állítólagos testületi döntésről. A másik szokatlan, vastag betűkkel hangsúlyozott elem az azonnali polgármesteri felülvizsgálat kezdeményezésének kilátásba helyezése volt. A tájékoztatókból kiderült, hogy legkevésbé az intézkedés kezdeményezője hisz annak helyességében, azt legszívesebben már azelőtt visszacsinálná, hogy bevezeti. Miként lehet így nekiállni bármilyen módosítás elfogadtatásának, amivel ezek szerint saját maga sem ért egyet? – tették fel a kérdést néhányan.

A képviselő-testületi döntésről félretájékoztató, azzal szemben a polgármesteri intervenció lehetőségét felvető kommunikáció valójában kényszer szülte ravaszkodást takart. Bruder Márton, a Köztársaság teret is magában foglaló 7. választókörzet képviselője ugyanis addig hajtotta a „régi” Bálint Márton Iskola környéke (Köztársaság tér) forgalmi helyzetének rendezését, míg végül a testület egy közlekedésszervező szakcég által készített, négyféle beavatkozási csomag közül az egyiket elfogadta. Ez nem ment könnyen, mivel a Bruder Márton nem tartozik a helyi Fidesz kedvencei közé, de végül egy narancsos képviselő is engedett az őt ért társadalmi nyomásnak, így meglett a szükséges többség. A megszavazott beavatkozási csomag három, egymástól nem elválasztható elemből tevődik össze (lásd ehhez jelen írás alatt az elfogadott határozati javaslatokat*):

  • K+R parkolók (kiss&ride, magyarul: puszi és pá’) létesítéséből, hogy a Blaha Lujza út és a Köztársaság tér a forgalom feltorlódásától mentesíthető legyen, magyarán legyen hova félreállni, hogy a gyermek kiszálljon a járműből,

  • a téren a haladási irány megváltoztatásából, az iskola bejárata így a téren átvezető útszakasz elején és nem a végén lenne, ezért a K+R parkolók megfelelő kihasználtsága esetén a tér forgalma csökkenne, szükségtelen lenne oda behajtani,

  • a megfelelő előkészítésből, amely magában foglalja az érintettek (szülők, diákok, tanárok, téren lakók) tájékoztatását, edukációját, a célok és választott eszközök bemutatását, az együttműködés során elvárt magatartások ismertetését, a várható problémák kezelésére felkészülést, összességében az érintettek felkészítését és a tervezett módosítások iránti bizalom elnyerését.

A Törökbálint Holnap képviselői, köztük elsősorban Bruder Márton által felvállalt Köztársaság téri forgalomrendezés iránti fanyalgás persze a képviselő-testületi döntés hatására sem változott. Még a beavatkozási csomagot megszavazó fideszes képviselő is azt hangsúlyozta, hogy igencsak szkeptikus a javaslatok életképességét illetően. A párttársak némelyike pedig amolyan erőszaktevésként élte meg, hogy a nem tőlük származó kezdeményezés megvalósítása elvileg zöld utat kapott.

A polgármesternek 2022. július 31-ig az előkészítés érdekében tett lépésekről kellett volna tájékoztatnia a képviselő-testületet. A határozat szövege alapján a kivitelezés megindítására nem terjedt ki a feladatköre. Ennek ellenére magára vette a kérdés rendezését, a következőképp:

  • a K+R parkolóknak nem találtak helyet, mert ehhez állítólag fákat kellett volna kivágni, véleménye szerint a szakmai indokoltság sem egyértelmű, ezt a pontot tehát ejtette,

  • szeptember 15-ei hatállyal, átruházott hatáskörben a téren a haladási irány megfordításáról döntött (így persze önmagában a haladási irány megfordítása kockázatos, mert nincs hová félreállni és aligha hoz áttörést),

  • az előkészítés arra korlátozódott, hogy született egy polgármesteri poszt, szeptember 13-án kiment az említett egy tájékoztató levél a Köztársaság téren lakóknak, mindkettő – ahogy erről volt szó – a felülvizsgálat lehetőségét máris kilátásba helyezte, illetve az iskolában is mondhattak valamit a szülőknek, legalábbis a Facebookon olvasható meghökkent véleményekből erre lehet következtetni.

A hangulati „előkészítéshez” hozzátartozik, hogy az egyik fideszes önkormányzati képviselő a múlt héten megjelent posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a törökbálintiak majd emlékeznek azokra a „baloldaliakra”, akik a közlekedési káoszt okozták. Ez, illetve a polgármesteri kommunikáció arra utalt, hogy várható bukásra készültek. Mindenesetre elhatárolódtak a következményektől, a felelősséget vélhetően azonnal a tér közlekedési problémáira megoldást kereső Törökbálint Holnapra hárították volna. Előre megmondták – szólt volna a politikai célzatú demonstráció -, hogy az úgymond „holnapos javaslat” mennyire dilettáns és az elfogadása mekkora káoszt okoz, lám, tessék…

 

Persze abból, hogy a haladási irány megváltoztatásából különösebb probléma az első reggelen nem származott, a Köztársaság téren alapvető változás nem történt. E közlekedési „reform” sorsa egy cérnaszálon függ. Ám a bukás és az efölötti kárörvendés elmaradása kétségkívül a munka folytatásának kedvez. Úgy tűnik, a szakértőkben is az eddigieknél jobban lehet bízni. De ugyanilyen fontos a társadalmi aktivitás: a téren e reggelen máris hosszas beszélgetés folyt a K+R parkolók optimális helyéről és az edukáció megindításának lehetőségéről. Történt valami, ami azt mutatja, hogy nyolc éve hivatalban lévő polgármester által sugalmazott megoldásnál, a visszalépésnél, a fenntarthatatlan fenntartásánál különb megoldás is létezik. Ehhez azonban a számos helyi politikus fejében először a gondolatok haladási irányán kellene változtatni, így a politikai játszmázás, a kisstílű aknatelepítés helyett az életminőséget javító változások mellé kellene állniuk.

 

Sziráki András

*

Törökbálint Városának Képviselő-testületének 100/2022. (V. 11.) ÖK határozata:

  1. egyetért a Köztársaság tér forgalmi rendjét felülvizsgáló, a közúti biztonsági felülvizsgálat keretében készült 3. számú javaslattal.

  2. felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő, K+R parkolósáv kialakítására vonatkozó vázlat alapján kérjen ajánlatot a szükséges tervezésre, az elkészült tervek alapján a kivitelezésre.

  3. felkéri a polgármestert, hogy az intézményi mobilitási terv megvalósítása érdekében kérjen ajánlatot a Mobilissimus Kft.-től az ütemterv 1-2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtására.

  4. felkéri a polgármestert, hogy az intézményi mobilitási tervvel kapcsolatban kezdeményezzen egyeztetést az intézményvezetővel.

A 2-3. pontban meghatározott tervezési, kivitelezési feladatokra szükséges fedezetet a 2022.

 

2022 júl 28

Nem akarunk törökbálinti kisgömböcöt!

A legkevésbé sem mondvacsinált okból utasították el a Törökbálint Holnap képviselői a költségvetési rendelet legutóbbi módosítását, ahogy azt Elek Sándor polgármester láttatni szeretné.

A történetet lényege néhány mondatban összefoglalható:

1. A várható gazdasági nehézségek kezelésére létrehozna a képviselő-testület egy 75,6 millió forintos gazdálkodási céltartalékot, ebből fedezné a megugró árak miatt eleve problémás gázbeszerzést, és több minden mást, így olyan többletköltségeket is, melyek ma még nem is láthatóak.

2. Mivel a gázbeszerzésnél gyors kötelezettségvállalásra van szükség, a TH is egyetért azzal, hogy ezt ne lassítsa a testületi döntéshozatal, kerüljön polgármesteri hatáskörbe.

3. A rendeletmódosítás tervezetében viszont nem ez szerepelt, hanem a következő:

„A céltartalék működési célú felhasználásáról a polgármester dönt.”

Annak megindoklására, hogy a felhatalmazás miért terjed túl a gázbeszerzésen, és miért terjedne ki a működés kézi vezérlésbe adására, az előterjesztés egyetlen szót sem vesztegetett.

Ezért mi a következő módosítást javasoltuk:

A céltartalék működési energia-beszerzési célú közbeszerzési eljárás keretében történő felhasználásáról a polgármester dönt.

4. Mint látható, nem tettünk mást, minthogy az átadni tervezett hatáskört megpróbáltuk pontosan meghatározni.

Magam a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén vettem részt, a képviselő-testületin nem. Előbbi esetében egyetlen fideszes képviselő sem mondta, hogy a javaslatunk tartalma problémás lenne, hanem a bizalom fontosságáról beszéltek…

Természetesen a bizalom nagyon lényeges dolog. Ám mi elsősorban mégiscsak abban az elvben bízunk, mely szerint: „A jó barátság alapja a pontos elszámolás”. Az SZMSZ-ben, illetve az éves költségvetési rendeletben meghatároztuk a polgármester mozgásterét. És persze nem éppen a bizalomépítés jele, amikor ennek kereteit lopakodva bővíteni akarják.

Ráadásul mindez nem előzmények nélküli. Az év elején a költségvetési rendelet tervezetében még az szerepelt, hogy az előző évi 6 millió forint helyett váljon értékhatár nélkülivé a polgármesternek az előirányzatok közötti átcsoportosítási joga. Mindez a kézi vezérlésre átállást jelentette volna! Nem tartottunk jó ötletnek, maradt a 6 millió.

Ugyanekkor szembesültünk az önkormányzati bizottságok átruházott hatáskörének éppen annyira új, mint amennyire meghökkentő értelmezésével, mely szerint ez egy szimpla javaslattétel, hiszen – úgymond számviteli okokból – mindenben a polgármester dönt. Ezt a különös kezdeményezést szintén sikerült helyre zökkentenünk.

Ahogy azt a korábban sokszor elmondtuk, álláspontunk egyszerű: indokolt esetben célszerű élni a pontosan körülírt hatáskörök átruházásával, ám a képviselő-testület ne adjon biankó felhatalmazásokat a polgármesternek, mert utóbbi tevékenysége ennek folytán kontrollálhatatlanná válik.

Egy dologban egyet kell érteni Elek Sándorral. „Az intézményeink biztonságos működése NEM JÁTÉK!” Már csak ezért sem ízléses a gázbeszerzés problémáját hatásköri terjeszkedésre felhasználni.

A fentiek lettek volna Elek Sándor szerint a Törökbálint Holnap képviselői által előadott „mondvacsinált okok” és „hiteltelen politikai lösungok” (sic!).

Mellesleg, posztjának elolvasása után nem állom meg, hogy megjegyezzem: Lózung! Így írják magyarul az általa a TH-sok szemében meglátott szálkát.

Sziráki András

 

2022 ápr 01

Aki változást akar, menjen szavazni!

– Bősz Anett törökbálinti kampányzárója

Először Gerendás Péter játszott és szokásához híven megénekeltette a közönséget, majd Szőke Péter, a Törökbálint Holnap elnöke és Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere biztosította támogatásáról az Egységben Magyarország országgyűlési képviselő-jelöltjét. Utóbbi a pódiumra hívta Csőzik Lászlót, Érd polgármesterét és Bősz Anett, illetve a két városvezető közösen válaszoltak a jelenlévők kérdéseire.  Mindhárman egyetértettek abban, hogy kormányváltásnak jók az esélyei, aki változást akar, menjen szavazni!  TOVÁBB OLVASÁS

2022 márc 26

Manó a pszichológusnál

Egy manó lép a rendelőbe. Riadt tekintettel néz szét, és a felkínált fotel helyett inkább a sarokban megbúvó babzsákba kuporodik. A „Hogy van?” kérdésre még véletlenül sem a szokásos mosolygós, de semmitmondó „Köszönöm, jól.” a válasz. Suttogva kezdi:

„Emberek mindenfelé… Megállíthatatlanul… De tudja, nem is az a baj, hiszen szívből úgy gondoltuk, hogy jó dolog lesz végre megmutatni magunkat. Hosszas tanácskozás előzte meg a döntést amúgy.TOVÁBB OLVASÁS

2022 márc 22

A Fidesz szavahihetősége elhasználódott, a hitelességet csak az ellenzék tudja helyreállítani

Beszélgetés Bősz Anettel, az Egységben Magyarországért választókerületi képviselőjelöltjével

Hadd kezdjem egy személyes kérdéssel. A törökbálinti előválasztási vitán említést tett a szüleiről. Mit lehet tudni a családi háttérről?

Apai ágon a felmenőim Baranya megyei svábok, nagyapám kisgyerekként Püspökmárokon élt, úgy találkozott a történelemmel, hogy az édesapját málenkij robotra hurcolták, és mialatt a dédapám odavolt, őket ugyan csonka családként nem telepítették ki, de egy felvidéki magyar család megkapta a házukat, ők pedig a saját pajtájukba kényszerültek. Innen költöztek Mohácsra, miután a dédapám hazatért a gulágról, a nagypapám itt kezdett magyarul tanulni az iskolában. Érdekes, hogy apai nagyanyám a trianoni határokat éppen hogy csak Magyarországról nézte, Hencidáról került a kaposvári édesipari technikumba. Ott szerettek egymásba nagypapámmal. Anyukám felmenői rendkívül mélyről jött budapestiek, a szüleim már a fővárosban találkoztak, én és a húgom is itt születtünk. Apu a rendszerváltás után a VI. kerületi német nemzetiségi önkormányzatot vezette, nyolc éven át. Az akkori tiszteletdíjára úgy tekintett, mintha nem létezne: „németes” takarékossággal félrerakta, abból mentünk nyaralni évente. TOVÁBB OLVASÁS