Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
2019 jún 28

Törökbálinton már a jegyző is politizál

PEDIG PÁRTATLANNAK KELLENE LENNIE

Május 22-én megjelent egy eddig példátlan kiadvány Törökbálinton. A jegyző, akinek függetlennek kell lennie, beszállt a polgár­mester mellett kampányolni. Most már nyilvánvaló, hogy nem véletlen szokták egyes helyi fideszes képviselők a 13. képviselőnek csúfolni. (Törökbálinton 12 fős a képviselő-­testület.)TOVÁBB OLVASÁS

2019 máj 27

A zöldhulladék elpazarlása helyett teremtsünk értéket!

Mindannyiunk számára világos, hogy a klímaváltozás, illetve az egyre élesebb környezeti válság a vezetőinktől azonnali és átfogó intézkedéseket igényel. Erre országos szinten jelenleg kicsi az esély, de háztartásunk, illetve településünk szintjén tudunk érte tenni. A zöldhulladékok kezelése egyszerű technológiával, minimális beruházás mellett megvalósítható, és általa kiváló hozamnövelő anyag, komposzt nyerhető. A komposzt széleskörűen felhasználható, hasznosíthatjuk virágföldként, a veteményes, illetve a gyepünk tápanyagának utánpótlására, de városi szinten is értékes lehet a közparkokban, iskolai és közösségi kertekben, vagy akár a lepusztult területek helyreállításában is.TOVÁBB OLVASÁS

2019 máj 10

Omlásveszély!

Katasztrófa előtt a Munkácsy Mihály utca, a polgármester pedig struccpolitikát folytat

Felázások, sorra repedező házak a Dózsa György utcában. Százéves, düledező csapadékvíz-elvezető alagút a Munkácsy Mihály utca alatt. A helyzet tarthatatlan, bármikor történhet katasztrófa. A városvezetés régóta tud róla, mégsem tettek eddig semmi érdemlegeset, pedig szakértők szerint a helyzet mára azonnali beavatkozást igényel. A legutóbbi, 2018 végén készült szakvélemény szerint a megoldás sürgős, mert a probléma a házak stabilitását veszélyezteti. A szakvélemény ide kattintva megtekinthető.

A Dózsa György és a Munkácsy Mihály utca sarkán lakó törökbálinti díszpolgár családja keresett meg, mert életveszélyes állapotba kezd kerülni az ingatlanuk, amióta az új városháza és mellette az átvezető út megépült. A probléma megoldásához pedig érdemi segítséget az eddig eltelt közel másfél év alatt nem kaptak a városvezetéstől.

Mi áll a háttérben?TOVÁBB OLVASÁS

2019 ápr 23

Interjú Geiger Lajos operaénekessel

Óriási siker New Yorkban!

Zajos siker kísérte a Magyar Állami Operaház amerikai bemutatkozásának előadásait. A társulat a New York OperaTúra keretében 8 estén 7 különböző programmal kápráztatta el a Lincoln Center David H. Koch Színházának közönségét. Geiger Lajos, Törökbálinton élő operaénekes is részt vett ezen a turnén, ennek apropóján beszélgettünk vele.TOVÁBB OLVASÁS

2019 ápr 16

Mecsek utca

A Mecsek utca a Szabadházihegyet köti össze a Pistállyal. Minőségi felújítása – már csak gyűjtőút jellege miatt is – erősen indokolt. 2018 márciusában önálló képviselői indítványt írtam a témában, melynek hatására a testület határozatban kérte fel a polgármestert, hogy „a Mecsek utca (körforgalom és Pilis utca közötti szakasza) minőségi úthelyreállítása érdekében készíttessen részletes, költségbecslést is tartalmazó műszaki megoldási javaslatot”.TOVÁBB OLVASÁS

2019 ápr 09

Diófáink?

Szeretem a diófákat, és nyilván nem vagyok ezzel egyedül. Jellegzetes fái, mondhatni valóban tősgyökeres lakói Törökbálintnak. Diófáink túlnyomó többsége közterületen áll, és a települési „marketing” ugyan áradozik róluk, de egy részük a folyamatos gallyazás és csonkolás következtében mára szomorú állapotba került; erről bárki meggyőződhet egy rövid sétával. Utcáinkat többször is feltúrták közművek fektetése kapcsán, és közben miről feledkeztek meg? Arról, hogy a felsővezetékeket utcáról utcára haladva áthelyezzék a föld alá.TOVÁBB OLVASÁS

2019 ápr 04

Olvasóink írták – levél Szőke Péternek

Tisztelt Képviselő Úr!

Kilátogattam a bálinti birtokunkra, és megtaláltam a Törökbálint Holnap című kiadványukat a postaládánkban. A cikkek íróinak gratulálok, különösen az Ön által írott „Beépül szépen Törökbálint” címűhöz.
Én 45 éve vagyok honos Bálinton, oda nősültem. A feleségem és apósomék halála után a lányom lett birtokos, már unokák is vannak. Pesten élünk, de én őrzöm és gondozom a hagyatéki ingatlanokat.TOVÁBB OLVASÁS

2019 ápr 02

Jogsértő testületi ülést tartott a polgármester egy balatoni wellness szállodában

Rohan az idő. Már több mint négy éve volt, hogy a jelenlegi polgármestert megválasztották. Eleinte úgy tűnt, mintha együttműködő lenne. Az idő haladtával viszont a képviselő-testület sajnos sorra ruházta át rá a hatásköröket, emiatt sok dologban már egymaga dönthet, a testület hozzájárulása, véleménye nélkül. Eddig már több száz döntést hozott egymaga, tehát a testület nélkül. Az önkormányzat nevében ingatlanokat ad-vesz, bérbe ad. Közbeszerzési pályázatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről dönt. Utak forgalmának szabályozásáról dönt. A testület még azt is lehetővé tette, hogy testületi döntés nélkül 25 millió forintig bármikor átcsoportosítgathat a költségvetésben. Az elmúlt néhány hónapban eddig már 123 milliót pakolgatott ide-oda.TOVÁBB OLVASÁS

2019 febr 26

Bűnbánatra készülve

Hamvazószerda a negyven napos Nagyböjt kezdete. A nagyböjti idő célja a Húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja a húsvéti misztérium megünneplésére a keresztségre, a keresztény beavatásra készülőket, és a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. Hamvazószerdán és az ezt követő vasárnapon az Egyház hamuval jelöli meg homlokunkat, mintegy idézve a bűnbe esett ősszülők felett elhangzó isteni szavakat: „Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” (Ter 3,19)

Múlandóságunk felidézésével ugyanakkor rámutat az Egyház múlhatatlanságunk isteni adományára is, a lélek halhatatlanságára. Arra a halhatatlanságra, amelyet Jézus Krisztus önként vállalt kínszenvedésével és kereszthalálával szerzett vissza, és biztosított mindnyájunk számára. Megváltó Urunk figyelmeztet e legnagyobb felelősségünkre: „Mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de lelkének kárát vallja.” (Mt 16,26). A legdöntőbb hatású bölcsesség, ha a múlandó dolgok igézetéből mi nem engedjük feledésbe menni örök életünkért való mindennapi felelősségünket.

Jézus mindnyájunkat életképessé akar tenni, s ezért az elhagyatottság, a küzdelem, a megaláztatás, a félreismerés stációinak minden körülményét magára vette. Azt kívánja, hogy a szeretet hősiességének mindennapi áldozatát vállalni tudjuk. Ennek beteljesítése, vagyis Krisztus meggyőződéses követése csak a lélek erejével valósítható meg. Ha ezt a belső világot ki nem alakítjuk magunkban, akkor az öntudat kilátástalan pusztaságában élünk. A lélek ereje nélkül csupán az oktalan lét malomkerekei között csikorgunk. Jézus biztosít bennünket, hogy Isten nem hagyja el az embert, csupán próbára teszi. Ő nem hagyhat el bennünket, mert ő a szeretet! Hogy a megoldásokat, a kiutakat eredménnyel megtapasztalhassuk, annak egyetlen előfeltétele, hogy mi se hagyjuk el őt. Jézus életével megmutatja, hogy Istenhez jóban-rosszban alázattal, és törekvő jóakarattal kell ragaszkodnunk. A szív panaszos kiáltásaira a bizalom kiáltásával kell felelnünk. Minden imádságunk befejezőjeként a zsoltárossal kell felemelkednünk: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram, hallgasd meg könyörgésemet”. Erre mindig megkapjuk a magasságok Istenének erősítő és vigasztaló válaszát a Húsvét üzenetében: „Ne féljetek, én meggyőztem a világot, és minden nap veletek vagyok a világ végéig”. Mert aki mindvégig hősiesen kitart a mindenható Istenhez való ragaszkodásban tudattal, akarattal és szívvel, az elnyeri a Jézus örök dicsőségében való részesedést.

Erre az isteni szellemiségre erősít és emel fel bennünket a negyven napos nagyböjt. Csak egyet nem szabad elfelejtenünk, hogy ne Istent alakítsuk magunkhoz, hanem mint teremtményeknek nekünk kötelességünk Isten gyermekeiként élnünk Jézus felkiáltása szerint: „Mennyei Atyám, ne az én akaratom történjék, hanem a tied.” (Lk 22,42). Ez a keresztútjárás olyan győzedelmes békét ad lelkünknek, amit a világ szellemétől elkábítva soha el nem érhetünk!

Írta: Dr. Pelsőczy Ferenc prépost plébános

25 esztendővel ezelőtt, 1994 februárjában