Törökbálint Holnap Egyesület honlapja
2019 ápr 04

Olvasóink írták – levél Szőke Péternek

Tisztelt Képviselő Úr!

Kilátogattam a bálinti birtokunkra, és megtaláltam a Törökbálint Holnap című kiadványukat a postaládánkban. A cikkek íróinak gratulálok, különösen az Ön által írott „Beépül szépen Törökbálint” címűhöz.
Én 45 éve vagyok honos Bálinton, oda nősültem. A feleségem és apósomék halála után a lányom lett birtokos, már unokák is vannak. Pesten élünk, de én őrzöm és gondozom a hagyatéki ingatlanokat.TOVÁBB OLVASÁS

2019 ápr 02

Jogsértő testületi ülést tartott a polgármester egy balatoni wellness szállodában

Rohan az idő. Már több mint négy éve volt, hogy a jelenlegi polgármestert megválasztották. Eleinte úgy tűnt, mintha együttműködő lenne. Az idő haladtával viszont a képviselő-testület sajnos sorra ruházta át rá a hatásköröket, emiatt sok dologban már egymaga dönthet, a testület hozzájárulása, véleménye nélkül. Eddig már több száz döntést hozott egymaga, tehát a testület nélkül. Az önkormányzat nevében ingatlanokat ad-vesz, bérbe ad. Közbeszerzési pályázatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről dönt. Utak forgalmának szabályozásáról dönt. A testület még azt is lehetővé tette, hogy testületi döntés nélkül 25 millió forintig bármikor átcsoportosítgathat a költségvetésben. Az elmúlt néhány hónapban eddig már 123 milliót pakolgatott ide-oda.TOVÁBB OLVASÁS

2019 febr 20

Munkácsy Mihály és Rottmayer Izabella szerelme

Munkácsy Mihály élete legnagyobb szerelmét Törökbálinton ismerte meg. A románc 1866-ban kezdődött, amikor a nagyon szegény körülmények között élő festőinas néhány napot töltött Törökbálinton egy távoli rokonánál, Kövi Jakabnál.

Egyik nap Rottmayer Ádám, a helybeli doktor jött látogatóba Kövi bácsihoz. Az apa magával hozta két leányát is, Karolint és Izabellát. Izabella nagyon megtetszett Munkácsynak, és rögtön a szívébe zárta a gesztenyebarna hajú, és sötétkék szemű leánykát. Másnap, amint tehette, meglátogatta Izabellát. De a fiatal és állástalan festőinast nem fogadták szívélyesen.

Már tél volt, amikor Munkácsy Törökbálintra tudott jönni ismét, ekkor Bella bevallotta, hogy viszontszereti. A találkozáskor a szerelmesek nagy bánatára, egy percre sem lehettek egyedül, mert a mama végig ott ült velük a szalonban. Így szerelmüket egymásnak csak levélben tudták megvallani. Tavaszra Munkácsy eldöntötte, hogy elveszi Bellát feleségül.

Az azonnali házasság helyett, amihez nem kapta volna meg a szülők engedélyét és beleegyezését — inkább Bécsbe, majd Münchenbe ment tanulni. Levelezés útján tartotta a kapcsolatot szerelmével, aki így zárta sorait levelei végén: „A te sírig hű Bellád”.

A Rottmayer családdal annyira megromlott a kapcsolata, hogy már otthon nem is látogathatta meg Bellát. Mikor Munkácsy ismét hazatért Münchenből, a sajtóban kedvező kritikát kapott a „Vihar a pusztán” című műve. Ekkor kérte meg Rottmayer Ádámtól lánya kezét, aki kijelentette, hogy semmilyen körülmények között sem adja Munkácsyhoz.

Levélben közölte Bellával, hogy meg kell szöknie az apai házból. A megbeszélt napon éjfélkor, a törökbálinti kertek alatt várta Munkácsy Bellát egy bérelt lovaskocsival. Lassan elmúlt éjfél, majd egy óra is, és Bella még mindig nem jött… A hajnal első sugarai ébresztették Munkácsyt. Kifizette a kocsist, fájdalommal és kimerültséggel küszködve ment haza.

A délelőtt folyamán levelet kapott Bellától: „Édes egyetlen angyalom. Forró könnyek között írom e sorokat, bár inkább a föld alatt volnék. Nem volt lelkierőm ezen végzetes lépés megtételére. Bocsáss meg! Belátom, hogy az egész világ ellen nem küzdhetünk. Én hűségesen várok, és hőn remélem, hogy majd egyszer minden megváltozik. Millió csókot küld vigasztalhatatlan Bellád.”

Gondolkodott az eljövendő életen és azon, hogy valójában mit is jelent neki Izabella. A harmadik napon azt a hírt kapta, hogy a lány megígérte édesapjának, végérvényesen elfelejti Munkácsyt. A festő igyekezett tisztázni összekuszálódott érzelmeit. Rájött, hogy Izabella őt is nagyon szereti, de szüleit még jobban. Ezért a szülei akarata ellenére nem lehet soha az övé. Egy rövidke mondat volt az üzenete Bellához: „Isten veled örökké.”

Törökbálint Holnap Egyesület

Forrás: torokbalintanno.hu, Pertl István, 1994

2019 febr 20

Képviselői munka a periférián

15% beépítés ciszternához kötve

2016 májusában határozatban kértem, hogy készüljön tanulmányterv, amely felméri Annahegyen a beépítési paraméterek 15%-ra növelését. 2019 januárjában döntés született, a 15%-os beépítés feltétele ciszterna építéséhez kötött. A csapadékvíz elvezetését és tárolását telken belül kell ugyanis minden tulajdonosnak megoldania. A döntés nemcsak Annahegyre, de a belterületi üdülőterületekre (pl. Szabadházi-hegyre) egyaránt vonatkozik. Örülök, hogy elindíthattam ezt a folyamatot! TOVÁBB OLVASÁS

2019 febr 18

Apró lépés a közlekedésbiztonságért

Törökbálint egyik különösen problémás pontja a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésénél található zebra, ahol már súlyos gázolás is történt. A figyelmetlenül és sokszor nagy sebességgel közlekedő autósok a buszmegállók és a zebra környezetében gyakran okoznak konfliktushelyzetet. A probléma enyhítésére – civil kezdeményezés alapján – a Magyar Közút Zrt. az alábbi ígéretet tette:

A gyalogos-átkelőhely észlelhetőségének javítása érdekében a „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblák baloldali ismétlését soron kívül elrendeltük. A jelzőtáblák kihelyezéséig szíves türelmét kérjük! A 8102 j. út jelzett szakaszán található gyalogos-átkelőhely és a problémásnak ítélt buszmegálló közötti szakaszon a burkolati jel módosításáról intézkedünk. A záróvonal felfestése az időjárás függvényében tavasszal várható.
Üdvözlettel,
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Azaz kis költségű forgalomtechnikai beavatkozásokkal próbálnak javítani a jelenlegi helyzeten! Ez a megoldás egy fontos lépés, de nem tekinthető végleges és tökéletes kialakításnak, ezért továbbra is felhívjuk a város vezetésének a figyelmét, hogy Törökbálinton elengedhetetlen lenne egy a közlekedésbiztonságot – és a fenntarthatóságot – kiemelt célként kezelő közlekedésfejlesztés koncepció kidolgozása!

Barna Zsolt

2019 febr 17

Épül, szépül Törökbálint, jobban mondva beépül szépen Törökbálint

Sok év kemény civil küzdelem és ellenállás árán – amelynek vezetője voltam – sikerült megszabadulni a Tükörhegyre engedélyezett ezerlakásos lakótelep rémétől. Továbbra is megfigyelhető azonban egy roppant aggályos jelenség a városvezetés, illetve Elek Sándor „városfejlesztési” koncepciójában: mintha az lenne a cél, hogy Törökbálint teljesen beépüljön, mindenhol minél több lakás legyen. Az épül, szépül Törökbálint szlogen helyett jobban passzol ide a beépül szépen Törökbálint. Ez a folyamat azzal a nemesnek tűnő, ámde csak üres marketingfogásként hangoztatott céllal történik, hogy a törökbálinti fiataloknak lakás kell, ugyanis nem tudnak hova költözni. Épüljön hát nekik lakás, sok lakás.

Szép gondolat, de felettébb demagóg és szemfényvesztő, ami igazából valamiről el akarja terelni a figyelmet. Mire gondolok?TOVÁBB OLVASÁS

2019 jan 28

Bringázz a munkába kampány eredményei Törökbálinton

2018-ban az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával újra megrendezték a Bringázz a Munkába kampányt. 6000 regisztrált játékos mérte a tekeréseit, amelyet térképen is visszanézhettek, illetve összesített hőtérképek is készültek a mérésekből. A névtelen, nem azonosítható adatokból kerékpáros fejlesztési igényekre is lehet következtetni.
Törökbálinton nem nagyon foglalkozott senki ezzel a kampánnyal, mégis hasznos lehet számunkra. Az elkészült hőtérkép azt mutatja meg, hogy melyik irányokban közlekedtek a kerékpárosok. Minél világosabb egy vonal, annál többen közlekedtek ott. Fontos, hogy ez a felmérés csak a munkába járók egy részét rögzítette 2018. május 14. és június 10. között.TOVÁBB OLVASÁS

2019 jan 18

Én jól ismerem a pistályiak életkörülményeit

Riport Dr. Albert Gábor önkormányzati képviselővel a pistályi közműfejlesztésről

Évente 5-7 millió Ft-ot fizet ki az Önkormányzat a Pistály-Felsőn leamortizálódott vízvezetékrendszer miatt. Ezért az egész településnek érdeke, hogy az új vízvezetékrendszer ezen a területen mielőbb megépüljön. Az új vízhálózat kiépülésének egyik lehetséges útja víziközmű-társulat alapítása. A szervezésről és a lehetőségekről pistályi sétánk során kérdeztem Dr. Albert Gábort, a területrész önkormányzati képviselőjét, aki az Annahegyi közműprojekt vezetőjeként nagy tapasztalatot szerzett a víziközmű-társulati beruházásban. TOVÁBB OLVASÁS

2019 jan 15

Miért ütik el a gyalogosokat Törökbálinton?

December elején gyors egymásutánban történt két gyalogosgázolás Törökbálinton (11.28.,12.03.), amely egy sor további baleset emlékét idézte fel bennem. Csak az elmúlt három évben 8-10 gyalogosgázolásról hallottam, néhány nyomait láttam is. Meg szabad-e történnie ezeknek a baleseteknek?

Gázolás után (2017.05.11.)

Mit tehetnénk ellenük?

Ismerjük a szokásos kérdést: „Ki a hibás?”, és a szokásos válaszokat is: nem figyelt, nem nézett körül, túl gyorsan hajtott, stb. Hiába rágódunk ezen a kérdésen, hiába kapunk rá választ, ettől semmi nem fog változni. Egy másik kérdést kell feltennünk, és választ kell keresnünk.A helyes kérdés:

Mit kellene tenni, hogy ez többet ne forduljon elő?

Ezt a kérdést természetesen minden – gyalog, kerékpárral vagy autóval – közlekedő felteheti magának. Vezethetünk lassabban, lehetünk figyelmesebbek, szabálykövetőbbek, azaz változtathatunk a közlekedési kultúránkon. Ez egy hosszú és lassú folyamat, amely csak külső segítséggel, kampányokkal, képzéssel érhet el igazi eredményeket.TOVÁBB OLVASÁS

2019 jan 11

Újabb 1.024 lakás vagy inkább 120 exkluzív luxusvilla?

Ön mit szeretne?

 A kérdés roppant becsapós az ügyben kevésbé jártas polgár számára, a helyes válasz megkereséséhez pedig ismerni kell a fontosabb részleteket.

Vegyük röviden sorra az előzményeket:

 1. A Telenor mögött található egykori laktanya területének tulajdonosa 2018. év végén egy beruházási koncepcióval kereste meg az Önkormányzatot.
 2. A beruházó a koncepciójában azt vázolta fel, hogy a területre 2006. óta érvényes szabályozásnak megfelelően építhetne 862.000 m2 épületet, amiben 1.024 lakást helyezhetne el.
 3. Ez újabb 8-10.000 autót jelentene a Városnak. Azt javasolja, hogy ehelyett az Önkormányzat minősítse át a területet lakóövezetté, és akkor „csak” 120 luxusvillát fog építeni, ami 300 új autót és 4-600 embert jelentene.
 4. A polgármester a beruházási ötletet támogatható elképzelésként a képviselő-testület elé akarta terjeszteni decemberben, de az a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban elakadt.

Mi lesz az ügy folytatása?

Reggelente már most is Budapest belvárosához hasonló dugók vannak Törökbálint főútjain, ki akarhat további forgalomnövekedést?

 Nézzük, mik a tények:

 1. A terület egy 2006-os szabályozási terv alapján nagyrészt kereskedelmi és gazdasági, kisebb részben vegyes övezeti besorolású.
 2. Ebben az övezetben az országos és helyi építési szabályok miatt önálló lakórendeltetésű épület jelenleg nem helyezhető el. Lakás kizárólag a gazdasági tevékenységű épületen belüli szolgálati lakás lehet (a tulajdonos, a használó és a személyzet számára kialakítva, legfeljebb az épület területének 10%-ában).
 3. Mindezek miatt az 1.024 lakás csak egy elméleti maximum lehetne, de ehhez meg kellene építeni a teljes 862.000 m2 gazdasági, kereskedelmi funkciójú épületet, azaz irodákat, raktárakat, áruházakat.
 4. A legfőbb probléma az, hogy a közel 100 hektáros terület háromnegyede Natura 2000 védelem alatt áll. 2004. óta az Európai Unió irányelvei alapján kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.
 5. 2014-es Érd-Tétényi plató fenntartási terv a területre vonatkozóan fontos feladatokat fogalmaz meg: „A területre vonatkozó önkormányzati szabályozás potenciális veszélyeztető tényezőt jelent természetvédelmi szempontból a terület értékeire. Elsődleges célja az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjárműforgalom, crossmotorozás, hulladéklerakás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek védelme az infrastrukturális fejlesztésekkel szemben.”

A nemrég Törökbálinton készült felmérés azt mutatja, hogy a törökbálintiak 59%-a szerint a település nagyrészt betelt. Ki akarhat újabb lakóterületeket kijelölni és vajon miért?

A polgármester egy 2018 májusában tartott képviselő-testületi ülésen az üdülőövezetek kapcsán a következőket terjesztette a testület elé: „A város területén kialakult nagy kiterjedésű üdülőterületeket – pl. Pistály, Annahegy, Szabadházi-hegy – az önkormányzat nem kívánja lakóterületté minősíteni, továbbra is az üdülőfunkció megtartását támogatja.

Lakóövezeti besorolás esetén

 • felgyorsul a beépítés,
 • a lakónépesség a szokásosnál gyorsabban nő,
 • és a jelentős forgalomnövekedés miatt szükségessé válna az utak szélesítése (költségvetési forrásigény).
 • Szükségessé válik – további közterületi szélesítésekkel és terheléssel járó – tömegközlekedés-fejlesztés (költségvetési forrásigény).
 • A megnövekedett lakosságszám kiszolgálása kereskedelmi-szolgáltató funkciók, játszóterek, közintézmények létesítésének igényét vonja maga után (telekvásárlás, építés, fenntartás költségei).”

Akkor hogy is van ez? Vajon egy teljesen új lakóterületi átsorolás miért élvez előnyt, megkülönböztetést? Ráadásul – például ellentétben Annaheggyel – még senki nem lakik ott, hovatovább a jelentős része kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület! Akkor mégis miért javasolja a polgármester lakóövezetté átminősíteni?

Kérjük, írja meg Ön is az üggyel kapcsolatos véleményét egyesületünk e-mail címére:

Szőke Péter